Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Mitropolitul Iosif Naniescu 1875-1902

Vasile-Lucian V. Goldan

în stoc

Data apariției: 16.02.2021

Domeniu: Istorie / Istorie socială

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-593-9

Nr. pagini: 324

Format: 17 x 24 cm.

45.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea este o expunere sistematică și obiectivă a personalității mitropolitului Iosif Naniescu, a contribuției sale la revigorarea culturii și a vieții bisericești în Țara Românească şi, mai ales, în Moldova. Obiectivul cărții îl constituie suplinirea unei cercetări istorice veritabile cu privire la viața și activitatea mitropolitului moldovean în cadrul Mitropoliei Moldovei și Sucevei, analizând activitatea sa ce s-a desfășurat pe mai multe planuri: pastoral, cultural, administrativ și, nu în ultimul rând, politic.

Prefață (Andi Emanuel Mihalache); Introducere; I. Reperele vieții: I.1. Anul nașterii; I.2. Numele mitropolitului Iosif; I.3. Situația politico-economică și religioasă din Moldova, în momentul venirii tânărului Ioan Mihalache I.4. Tunderea în monahism: I.4.1. Iosif, fiul lui Nane, seminarist la Buzău; I.4.2. Elev la „Sfântul Sava”; II. Urcușul treptelor monahale: II.1. Ieromonahul Iosif Naniescu, starețul Mănăstirii Șerbăneștii-Morânglavu (1849-1857); II.2. Egumen al Mănăstirii Găiseni, din județul Dâmbovița (1857-1863); II.3. Arhimandritul Iosif Naniescu, egumen al Mănăstirii Sărindar din București (1863-1864); II.3.1. Mănăstirea Sărindar – scurt istoric; II.3.2. Activitatea arhimandritului Iosif la Mănăstirea Sărindar; II.4. Activitatea didactică a arhimandritului Iosif Naniescu: II.4.1. Liceul „Matei Basarab” și Institutul Pedagogic din București: II.4.1.1. Membru în diferite comisii ale Ministerului Justiției și Cultelor; II.4.2. Director al Seminarului Central din București: II.4.2.1. Conflictul cu Barbu Constantinescu; II.5. Arhiereul Iosif (1872-1875): II.5.1. Episcop al Argeșului (1873-1875); II.5.2. Alegerea mitropolitului primat: II.5.2.1. Sofronie Miclescu (1851-1860); II.5.2.2. Calinic Miclescu (1865-1875); II.5.3. Votul din 31 mai 1875; III. Mitropolit al Moldovei și Sucevei (1875-1882): III.1. Instalarea noului mitropolit la Iași; III.2. Primii ani ai arhipăstoririi (1875-1878): III.2.1. Contribuția Mitropoliei Moldovei și Sucevei în Războiul de Independență: III.2.1.1. Țarul Alexandru al II-lea în România; III.2.1.2. Contribuția religios-morală și materială a ierarhului moldovean, în sprijinirea ostașilor români; III.2.1.3. Preoți de mir, monahi și monahii pe linia frontului; III.2.1.4. Societăți de binefacere implicate în Războiul de Independență; III.2.1.5. Cultul eroilor; III.3. Periodicul eclesial „Biserica Ortodoxă Română”: III.3.1. Scurt istoric al periodicului; III.3.2. Periodicul eclesial „Biserica Ortodoxă Română”, în Mitro¬polia Moldovei și Sucevei (1875-1902); III.4. Activitatea cancelariei mitropolitane și a ierarhului Iosif, după Războiul de Independență (1878-1882): III.4.1. Recensământul clerului și al personalului bisericesc, din cadrul protoieriei județului Iași: III.4.1.1. Recensământul monahal; III.4.2. Reconsolidarea locașurilor de cult: III.4.2.1. Dosarul Pantahuzelor; III.4.3. Implicarea clerului ortodox în rezolvarea problemelor sociale; III.4.4. Probleme interne ale administrației Mitropoliei Moldovei și Sucevei; III.5. Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române; III.6. „Chestiunea evreiască”: III.6.1. Situația evreilor din România, la sfârșitul secolului al XIX-lea; III.6.2. Opoziția moldovenilor cu privire la împroprietărirea evreilor; III.6.3. Doleanțele comunității evreiești, după obținerea independenței României; IV. Activitatea mitropolitului Iosif Naniescu între anii 1882 și 1893: IV.1 „Revista Teologică”; IV.2. Periodicul „Deșteptarea”: IV.2.1. Denunțări ale preoților, către Parchetul de pe lângă Tribu¬nalul Iași, pentru acuze nefondate, în periodicul „Deșteptarea”; IV.3. Catedrala mitropolitană din Iași: IV.3.1. Lucrările de construcție a catedralei din Iași, în timpul lui Veniamin Costachi; IV.3.2. Catedrala mitropolitană în perioada lui Iosif Naniescu: IV.3.2.1. Sfințirea Catedralei mitropolitane; IV.3.2.2. Reconsolidarea bisericilor Sfinții Trei Ierarhi și Sfântul Nicolae Domnesc; IV.4. Corul Mitropoliei din Iași: IV.4.1. Reorganizarea corului mitropolitan, sub auspiciile reformei lui Musicescu; IV.4.2. Colaborare profesională sau relație de prietenie între mitropolitul Iosif și Gavriil Musicescu?; IV.5. Capela ortodoxă din Baden-Baden; IV.6. Probleme nesoluționate ale administrației cancelariei mitropolitane; IV.6.1. Mănăstirea Neamț; IV.7. Seminarul „Veniamin Costache”: IV.7.1. Data întemeierii; IV.7.2. Fondatorii Seminarului de la Socola; IV.7.3. Numărul elevilor; IV.7.4. Seminarul de la Socola – de la Veniamin Costachi până la Iosif Naniescu; IV.7.5. Seminarul „Veniamin” în timpul mitropolitului Iosif Naniescu: IV.7.5.1. Strămutarea Seminarului „Veniamin” de la Mănăstirea Socola; IV.7.5.1.1. Casa părintească a domnitorului Mihail Sturdza; IV.7.5.2. Noua clădire a Seminarului „Veniamin” din Iași; IV.7.6. Legea asupra clerului de mir și a seminariilor, din anul 1893; V. Ultimii ani ai arhipăstoriei (1893-1902): V.1. Legea pentru îmbunătățirea soartei clerului de mir – preliminarii: V.1.1. Recensământul parohiilor, al personalului bisericesc și proiectul de lege pentru îmbunătățirea soartei clerului de mir; V.1.2. Proiectul de lege cu privire la monopolizarea fabricării și comercializării lumânărilor de ceară; V.1.3. Recensământul clerical, al locașurilor de cult și al personalului bisericesc; V.1.4. Proiectul de lege cu privire la îmbunătățirea soartei clerului de mir; V.1.5. Promulgarea legii clerului de mir și a seminariilor: V.1.5.1. Protestul lui Naniescu; V.1.5.2. Instrucțiuni date de Ministerul Cultelor pentru aplicarea legii clerului de mir; V.1.6. Aplicarea legii și efectele ei; V.1.6.1. Reclamațiile preoților pentru neachitarea cheltuielilor de întreținere a bisericilor: V.1.6.2. Parohii cerute a fi modificate, conform art. 2 alin. 3 și 4 din Legea clerului mirean; V.1.6.3. Problema pământului parohial în mediul rural; V.1.6.3.1. Pământul parohial solicitat de preotesele văduve și conflictul dintre preoți și învățători; V.1.7. Periodicitatea inventarierilor bunurilor bisericești și recensământul clerului monahal; V.1.8. Restaurări de biserici în Arhiepiscopia Iașilor (1894-1897); V.2. „Afacerea Ghenadie”; V.3. Teologi români, bursieri, în afara granițelor țării; V.4. Colecții și donații; V.5. Decesul mitropolitului Iosif: V.5.1. Funeraliile; V.5.2. Pomenirea ierarhului; V.5.3. Canonizarea mitropolitului Iosif; V.6. Personalitatea ierarhului Iosif reflectată în corespondență, în scrierile din epocă și în amintirea contemporanilor; Concluzii; Bibliografie; Indice

Vasile-Lucian V. Goldan (n. 1988, Iaşi) este licențiat în teologie ortodoxă (2012), drept (2013) și istorie (2015) și a urmat cursurile de master ale Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași. În anul 2017, a susținut teza de doctorat „Profil și specific misionar pan-ortodox în secolul al XVIII-lea”, obținând titlul de doctor în teologie ortodoxă. În anul 2018, susține teza de doctorat „Mitropolitul Iosif Naniescu 1818-1902” și primește titlul de doctor în istorie, în cadrul Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În perioada studiilor doctorale, a susținut mai multe conferințe naționale și internaționale (Heiligenkreuz, Viena, Osijek, Seul, Sankt Augustin, Bonn). În prezent, este cercetător postdoctoral al Facultății de Istorie din Iași și este bursier al proiectului Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii!, cod proiect: POCU/380/6/13/123623.