Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Revista „Arhiva”. Bibliografie analitică precedată de un studiu monografic

Mircea-Cristian Ghenghea

în stoc

Data apariției: 15.03.2021

Domeniu: Istorie / Istorie modernă

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-591-5

Nr. pagini: 656

Format: 17 x 24 cm.

53.55 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prin intermediul lucrării Revista „Arhiva”. Bibliografie analitică precedată de un studiu monografic este oferită, aşa cum indică şi titlul, bibliografia analitică a tuturor articolelor, recenziilor şi notelor publicistice apărute în paginile periodicului ieşean timp de aproape o jumătate de secol (1889-1916; 1921-1940). Fiind publicaţia „Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi” (devenită, din 1921, „Societatea istorico-filologică din Iaşi”), „Arhiva” a căpătat, în ansamblul presei româ¬neşti a vremii, importanţă naţională şi chiar internaţională, în special în perioada anterioară anului 1916, în primul rând datorită eforturilor şi prestigiului marelui istoric A.D. Xenopol, adevărat spiritus rector al publicaţiei.

Partea I. Revista „Arhiva” – studiu monografic: Consideraţii preliminare; Societatea ştiinţifică şi literară din Iaşi şi apariţia revistei „Arhiva”; Directorii „Arhivei”; Revista „Arhiva” – câteva date şi statistici; „Arhiva” în literatura de specialitate; Despre conţinutul „Arhivei”; Anexe: 1. Proces-verbal nr. 19, 5 mai 1889; 2. Prospect; 3. Prospect din anul 1921; 4. Un cuvânt înainte; Partea a II-a. Bibliografia analitică a revistei „Arhiva”: I. ISTORIE: I.1. Istoriografie; I.2. Teoria şi filosofia istoriei; I.3. Arheologie; I.4. Ştiinţe speciale ale istoriei (Arhivistică. Bibliologie. Cronologie. Diplomatică. Epigrafie. Genealogie. Heraldică. Muzeologie. Numismatică. Paleografie. Prosopografie. Sigilografie. Vexilologie); I.5. Istoria românilor şi a spaţiului românesc: I.5.1. Generalităţi; I.5.2. Preistorie. Protoistorie. Antichitate. Etnogeneza românilor; I.5.3. Evul Mediu în spaţiul românesc. Documente; I.5.4. Modernitatea românească. Documente; I.6. Istorie universală; II. LINGVISTICĂ: II.1. Generalităţi; II.2. Limba română: II.2.1. Limba literară. Dialectologie; II.2.2. Fonetică; II.2.3. Etimologie; II.2.4. Lexicologie; II.2.5. Morfo-sintaxă; II.2.6. Ortografie şi ortoepie; II.2.7. Toponimie. Onomastică; II.2.8. Lexicografie. Dicţionare; II.2.9. Stilistică; II.3. Limbi slave; II.4. Alte limbi; III. LITERATURĂ: III.1. Literatură română: III.1.1. Creaţii lirice; III.1.2. Proză; III.1.3. Dramaturgie. Teatrologie; III.1.4. Istorie şi critică literară; III.1.5. Traduceri şi traductologie; III.2. Literatură universală: III.2.1. Proză; III.2.2. Dramaturgie. Teatrologie; III.2.3. Istorie şi critică literară; IV. ESTETICĂ; V. FOLCLOR. ETNOGRAFIE. ETNOLOGIE; VI. ANTROPOLOGIE; VII. ARTE: VII.1. Generalităţi; VII.2. Muzică. Istoria muzicii; VII.3. Arhitectură. Sculptură; VII.4. Pictură; VIII. ŞTIINŢE NATURALE: VIII.1. Fizică; VIII.2. Astronomie; VIII.3. Chimie; VIII.4. Biologie: VIII.4.1. Botanică; VIII.4.2. Zoologie. Zootomie; VIII.5. Geografie: VIII.5.1. Geografie fizică. Geografie umană. Geografie economică. Demografie; VIII.5.2. Cartografie. Geodezie. Geologie. Mineralogie. Paleontologie. Petrografie; VIII.5.3. Relatări şi note de călătorie; IX. MATEMATICĂ; X. MEDICINĂ: X.1. Medicină umană. Anatomie umană. Sistemul sanitar şi condiţiile de igienă; X.2. Medicină veterinară; XI. PSIHOLOGIE; XII. FILOSOFIE. LOGICĂ. MORALĂ. ETICĂ; XIII. INSTRUCŢIUNE PUBLICĂ. PEDAGOGIE; XIV. RELIGIE ŞI ATEISM. ISTORIA RELIGIILOR. ISTORIA BISERICII; XV. ECONOMIE: XV.1. Generalităţi; XV.2. Agricultură. Silvicultură. Zootehnie. Problema agrară în România şi în Europa; XV.3. Industrie. Comerţ. Protecţionism economic; XV.4. Finanţe. Bănci; XV.5. Legislaţie economică. Administraţie. Mişcări sindicale; XV.6. Tehnică şi infrastructură. Transporturi şi comunicaţii; XVII. RELAŢII INTERNAŢIONALE. DIPLOMAŢIE; XVIII. SOCIOLOGIE: XVIII.1. Feminism şi emanciparea femeii; XVIII.2. Aspecte sociale diverse. Anchete sociologice. Temperanţă; XIX. ŞTIINŢE POLITICE; XX. Instituţii, asociaţii, organizaţii naţionale şi internaţionale; XXI. Armată şi artă militară; XXII. Expoziţii. Manifestări ştiinţifice (congrese, simpozioane, conferinţe, Colocvii); XXIII. Bibliografii. Semnalări publicistice şi cultural-ştiinţifice; XXIV. Evocări, aniversări, comemorări, portrete ale unor Personalităţi; XXV. Ilustraţii. Hărţi. Reproduceri fotografice; XXVI. Anunţuri. Erate. Inserţii publicitare. Precizări tehnice; Bibliografie; Index.

Mircea-Cristian Ghenghea (n. 1979, Bârlad) este cercetător în cadrul Departamentului de Cercetare al Facultăţii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor în istorie (2009). Bursier al Fundaţiei „Eugen Lozovan” din Copenhaga, Danemarca (2005). Cercetător postdoctoral (2011-2012). Redactor-şef al publicaţiei The Romanian Journal of Modern History (Iaşi) şi secretar general de redacţie al publicaţiei Revista română (Iaşi). Autor, editor şi coeditor al unor lucrări dedicate istoriei ASTREI, istoriei presei româneşti şi mişcării naţionale a românilor din Transilvania, Basarabia şi Bucovina în veacurile XIX-XXI, minorităţilor şi identităţilor naţionale în Europa: Pro Basarabia – repere istorice şi naţionale (în colaborare cu Mihai-Bogdan Atanasiu, Iaşi, 2007); Pro Bucovina. Repere istorice şi naţionale (în colaborare cu Mihai-Bogdan Atanasiu, Iaşi, 2010); Cu şi despre români. Reflecţii publicistice astriste, Iaşi, 2011; O istorie vie. Cartea ASTREI ieşene (în colaborare cu Iulian Pruteanu-Isăcescu, Iaşi, 2013); Presă şi naţiune. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania (1859-1865) reflectată în presa românească a vremii (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2014); ASTRA şi românii. Memorie istorică şi realităţi contemporane, editat în colaborare cu Iulian Pruteanu-Isăcescu (Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2015); Minorităţi şi identităţi naţionale în spaţiul central şi est-european (în colaborare cu Iulian Pruteanu-Isăcescu, Iaşi, 2016), De la Imperiu la Regat. Românii basarabeni şi Marele Război (în colaborare cu Gheorghe Negustor, Cluj-Napoca, 2018) etc., precum şi al unor studii şi articole de specialitate şi de popularizare în publicaţii din România, Republica Moldova, Ucraina şi Ungaria.