Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Istorie /

Rolul armatei române în realizarea și consolidarea Marii Uniri. Volum al Congresului Național al Istoricilor Români, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018

Petre Otu, Gheorghe Iacob (coordonatori)

stoc epuizat

Data apariției: 23.12.2020

Domeniu: Istorie / Istorie modernă

Colecție: Historica

ISBN: 978-606-714-615-8

Nr. pagini: 288

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Notă asupra ediției (Comitetul de Organizare a Congresului Național al Istoricilor Români, Iași). Cuvânt-înainte de Petre Otu. Cartea este finanțată de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin programul Centenar. Volumul conține o parte din comunicările prezentate la Congresul Național al Istoricilor Români, desfășurat la Iași, care au abordat subiecte referitoare la participarea României la Primul Război Mondial. Ele au fost susținute de specialiști, militari și civili, din Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Comisia Română de Istorie Militară, Universitatea din București, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Arhivele Militare Naționale Române, Muzeul Brăilei „Carol I”. Tematica este variată, în consens cu noile tendințe istoriografice. Sunt prezentate aspecte ale modului de structurare și funcționare a înaltelor comandamente din cele două coaliții beligerante, relațiile diplomatice româno-italiene la finalul conflagrației mondiale, confruntarea de la Turtucaia, viața cotidiană a românilor în vreme de război, participarea evreilor și musulmanilor la efortul militar din anii 1916-1918, situația armatei după încheierea păcii de la București din 24 aprilie/7 mai 1918 cu Puterile Centrale.

Notă asupra ediției; Cuvânt-înainte (Petre Otu); MANAGEMENT MILITAR ȘI DIPLOMAȚIE ÎN RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE: Structuri de decizie politico-militară de coaliție în „Marele Război”. Cazul românesc, Petre OTU; Primul Război Mondial și relațiile româno-italiene. Despre acțiunea diplo¬matică de atunci și gestionarea memoriei diplomatice în prezent, Mihail DOBRE; PE FRONT ȘI ÎN SPATELE LUI: Jertfă și uitare – Turtucaia (1916), Luminița GIURGIU; Viața cotidiană în România în timpul Primului Război Mondial, Cristina CONSTANTIN; Contribuția minorităților naționale la Primul Război Mondial (1916-1918). Cazul populației mozaice și al celei musulmane, Cerasela MOLDOVEANU; Situația armatei române în perioada iunie-octombrie 1918, în opinia generalului de divizie Constantin Christescu, Ion RÎȘNOVEANU; MEMORIA RĂZBOIULUI: Mărturii din Războiul de Întregire. Jurnalul locotenentului în rezervă Alexandru Olteanu, Manuel STĂNESCU; Din însemnările zilnice ale unui comandant de companie, Alexandru MADGEARU; ÎN SPRIJINUL UNITĂȚII NAȚIONALE. ARMATA ROMÂNĂ PE MELEAGURI BASARABENE ȘI BUCOVINENE: Prezența unor trupe române în Basarabia și Bucovina în anul 1918, necesitate obiectivă pentru autoritățile de la Chișinău și Cernăuți, Ion GIURCĂ; Rolul armatei române în restabilirea ordinii interne în Bucovina și apărarea Unirii din 15/28 noiembrie 1918, Dan PRISĂCARU; OCUPAȚIA MILITARĂ A PUTERILOR CENTRALE. PROPAGANDĂ ȘI SPIONAJ Presa brăileană de ocupație – propagandă și realități, Viorica PREDA; Şcoli germane de spionaj pe frontul românesc în anul 1917, Ion RÎȘNOVEANU; DIMENSIUNEA MILITARĂ A TERITORIULUI DINTRE DUNĂRE ȘI MARE ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI ȘI DUPĂ: Apărarea Dobrogei în viziunea Marelui Stat Major (1914-1940), Marian MOȘNEAGU; Dobrogea și Dobrogea de Sud în rapoartele ofițerilor de legătură de pe lângă armatele aliate din Orient (1918-1920), Silviu-Daniel NICULAE, Teodora GIURGIU; PERSPECTIVE ISTORIOGRAFICE ALE EFORTULUI MILITAR ROMÂNESC ÎN „MARELE RĂZBOI”: Istoriografia şi memorialistica germană despre România în Primul Război Mondial şi receptarea lor de către istoriografia românească, Sorin CRISTESCU; „Revista de Istorie Militară” despre secvența românească a Marelui Război, Gheorghe VARTIC; De la „războiul imperialist” la „idealul național”: percepții istoriografice privind participarea României la Marele Război, Hadrian GORUN.

Petre Otu (n. 1950) este profesor universitar doctor, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară. Domenii de cunoaștere academică: istoria militară, istoria relațiilor internționale în secolul XX, diplomație. Între cele mai recente contribuții științifice enumerăm: România în Primul Război Mondial, București, Editura Litera, 2018; Mareșalul Constantin Prezan. Vocația datoriei, București, Eitura Militară, 2018, Mareșalul Alexandru Averescu. Militaru, omul politic, legenda, București, Editura Militară, 2009.
Gheorghe Iacob (n. 1953, Andrieșeni, jud. Iași) este profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domenii de cunoaștere academică: istoria românilor în secolul XX, istoria economică a României (1859-1939), istoria Universității din Iași, diplomație și relații externe ale României în secolul XX. Între cele mai recente contribuții științifice enumerăm: Victor Spinei, Gheorghe Iacob, Ionuţ Nistor (coordonatori), Istorii ale Marelui Război şi ale Unirii de la 1918, volum al Congresului Naţional al Istoricilor 7 Români, Iaşi, 29 august - 1 septembrie 2018, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2019; Gh. Iacob (editor), Centenarul Marii Uniri la TVR, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2018 ; Gh. Iacob, Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859-1939), übersetzung: Larisa Schippel, New Academic Press, Wien, 2018.