Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Alexandru Lambrior (1845-1883). Viața și activitatea științifică

Anca-Diana Bibiri

în stoc

Data apariției: 19.03.2021

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: Logos

ISBN: 978-606-714-572-4

Nr. pagini: 234

Format: 14,7 x 20,5 cm.

25.19 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul de față reprezintă o monografie care expune contribuțiile științifice ale filologului ieșean Alexandru Lambrior în scurta sa activitate desfășurată pe tărâmul lingvisticii la sfârșitul secolului al XIX-lea.
Alexandru Lambrior este printre primii lingviști care cercetează cu metodă științifică specifică timpului său faptele de limbă prin racordarea studiilor dedicate limbii române cu studiile din celelalte limbi europene. Format la L’École des Hautes Études din Paris (avându-i ca profesori pe Gaston Paris, Michel Bréal sau Arsène Darmesteter), filologul ieșean desfășoară o bogată activitate de lingvist, cu o multitudine de preocupări pentru istoria limbii, limba literară, fonetica (diacronică), romanistică și folclor. Pentru prestigioasa sa activitate, este ales membru al Societății Franceze de Lingvistică din Paris în 1877 și membru corespondent al Academiei Române în 1882.

Introducere; Capitolul I. Viaţa şi personalitatea lui Alexandru Lambrior: Date biografice; Capitolul al II-lea. Alexandru Lambrior şi Şcoala Neogramaticilor: II.1. Lingvistica în secolul al XIX-lea; II.2. Principiile şcolii neogramatice; II.2.1. Conceptul de „lege fonetică”; II.2.2. Principiul analogiei; Capitolul al III-lea. Legi fonetice la Alexandru Lambrior: III.1. Consideraţii generale III.2. Legile fonetice prezentate în Introducere la Carte de citire; III.3. Cercetările lui Alexandru Lambrior în articolele din revista Romania Capitolul al IV-lea. Concepţia despre folclor a lui Alexandru Lambrior: IV.1. Creaţia populară. Definiţii, concepte, caracteristici; IV.2. Cercetări de folclor până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; IV.3. Concepţia despre folclor a lui Alexandru Lambrior; IV.4. Portul popular; IV.5. Ceremonialul evenimentelor majore din viaţa omului; IV.5.1. Cumătriile; IV.5.2. Înmormântările; IV.6. Jocurile copiilor; IV.7. Diverse obiceiuri din timpul anului; IV.8. Literatura populară; Capitolul al V-lea. Alexandru Lambrior și perspective ale limbii literare: V.1. Limba literară în concepția lingvistului ieșean; V.2. Opiniile lui Alexandru Lambrior despre sistemul ortografic; V.3. Problema neologismelor în concepţia lui Lambrior; V.4. Manuscrisele lui Alexandru Lambrior; Concluzii; Bibliografie: Scrierile lui Alexandru Lambrior; Scrisori ale lui Alexandru Lambrior; Manuscrisele lui Alexandru Lambrior; Indice de nume

Anca-Diana Bibiri (n. 1975, Poduri, jud. Bacău) este cercetător științific la Departamentul Științe Socio-Umane, Institutul de Cercetări Interdisciplinare din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Direcțiile de cercetare se circumscriu domeniului filologie: fonetică, prozodie, dialectologie, lexicografie, lingvistică computațională, sociolingvistică. Autoarea a participat la divesrse manifestări științifice naționale și internaționale și a publicat articole științifice în diferite jurnale academice. Din 2015 este coeditor al volumelor conferinței Perspectives in Humanities and Social Sciences (PHSS); membră a Societății Române de Dialectologie, membră a Société de Linguistique Romane și membră EUROPHRAS.