Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Dicționarul fenomenelor atmosferice

Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Liviu Apostol, Florin Olariu, Mădălin-Ionel Patrașcu

stoc epuizat

Data apariției: 18.04.2018

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)

ISBN: 978-606-714-400-0

Nr. pagini: 506

Format: 17 x 24 cm.

51.45 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea reprezintă cel dintâi dicționar al denumirilor fenomenelor atmosferice în limba română. Cuprinde atât termeni științifici (din domeniul meteorologiei), cât și termeni populari (din limbajul comun și din toate graiurile limbii române), fapt fără precedent în literatura de specialitate românească și romanică. Dicționarul pleacă de la studiile, teoriile lingvistice, materialul lexicologic și disocierile făcute în volumul Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular) (publicat în anul 2015 la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași), adunând în noul cadru lexicografic toate materialele și informațiile de specialitate taxonomizate pe baza ultimelor cercetări în domeniu (prime atestări ale lexemelor populare, ale cuvintelor și sintagmelor științifice, etimologii, sensuri regionale, sinonimie etc.). Există un număr substanțial de elemente dialectale introduse pentru prima oară într-o lucrare lexicografică ─ este bine-venită prezența tuturor graiurilor dacoromâne, inclusiv ale celor din Basarabia.

Cuvântul autorilor; Cadru teoretic; Norme lexicografice; Abrevieri și simboluri; Dicționarul fenomenelor atmosferice; Bibliografie: 1. Lingvistică. Filologie. Literatură; 2. Dicționare de limbă (tezaur, generale, istorice, dialectale, de cuvinte recente etc.); 3. Meteorologie. Fizică. Climatologie. Geografie. Geologie. Agrotehnică

Cristina Florescu (n. 1950, București) este cercetător științific I dr. la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române − Filiala Iaşi. Lingvist, lexicograf şi coautor al Dicţionarului limbii române, a publicat cărţi şi studii în domeniul istoriei limbii române (literare), lexicologiei, stilisticii şi romanisticii. Se remarcă prin anvergura cercetării, prin spiritul critic şi documentarea minuţioasă. A condus proiecte colective de cercetare (ultimul fiind: Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic), colaborează la proiecte naţionale şi internaţionale finalizate cu publicarea analizelor întreprinse. A susţinut prelegeri, conferinţe şi cursuri la universităţi şi institute de cercetare din Iaşi, Bucureşti, Chişinău, Cahul, Innsbruck, Valencia şi Nancy (ATILF). Colaborează la realizarea dicţionarului etimologic al limbilor romanice, Dictionnaire étymologique des langues romanes (DÉRom).
Elena Tamba (n. 1978, Bacău) este cercetător științific I dr. în Departamentul de Lexicologie – Lexicografie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române (Iaşi), participând la elaborarea unor teme fundamentale de cercetare ale Academiei Române: Dicţionarul limbii române şi CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. Colaborează la realizarea dicţionarului etimologic al limbilor romanice, Dictionnaire étymologique des langues romanes (DÉRom). Specialist în lexicografie (computaţională), lexicologie, gramatica limbii române, lingvistică şi filologie românească, toponimie, a publicat cărţi și articole și a susţinut comunicări în ţară şi în străinătate, a coordonat proiecte de cercetare.
Laura Manea (n. 1968, Iaşi) este cercetător științific I dr. la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”. Face parte din echipa de cercetare a proiectelor: DLRI. Bază lexicală informatizată. Derivate, Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic etc. şi este coautor la lucrări fundamentale şi de referinţă în domeniul lexicologiei şi lexicografiei: Dicţionarul limbii române; CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial, Dicţionar general de sinonime al limbii române; Biblia 1688 etc. A publicat cărţi, articole, studii, comunicări, recenzii în reviste de specialitate.
Alina-Mihaela Pricop (n. 1980, Piatra-Neamţ) este cercetător științific dr. în Departamentul de Lexicologie – Lexicografie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române (Iași). Participă la elaborarea unor teme fundamentale de cercetare ale Academiei Române: Dicţionarul limbii române şi CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. Este coordonatoarea unui proiect UEFISCDI, autoare a unor cărți și studii publicate în reviste de specialitate. A susținut comunicări în țară și străinătate. Colaborează la realizarea dicţionarului etimologic al limbilor romanice, Dictionnaire étymologique des langues romanes (DÉRom).
Cristina-Mariana Cărăbuş este profesor de limba română și limba franceză la Colegiul Tehnic ”Mihail Sturdza”, cercetător științific la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi, în calitate de membru în proiectul Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic, începând cu anul 2011. Din 2012 este doctor în filologie.
Liviu Apostol (n. 1949, Iaşi) este prof. univ. dr. la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, fiind, timp de 12 ani, cercetător în meteorologie-climatologie la Staţiunea de Cercetări Stejarul din Piatra Neamţ. A condus lucrări de licenţă, de masterat şi teze de doctorat în domeniul meteorologiei şi climatologiei ale unor tineri specialişti din ţară şi din străinătate. A fost cooptat membru în formaţiuni de expertiză ştiinţifică în domeniu, fiind preşedinte al Asociaţiei de Climatologie din România.
Florin-Teodor Olariu (n. 1974, Suceava) este cercetător științific I dr. la Departamentului de dialectologie şi sociolingvistică (responsabil de departament) din Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, coautor al Noului Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, coordonator al Atlasului lingvistic audiovizual al Bucovinei, proiect-pilot pentru geolingvistica românească. A publicat cărţi, studii şi articole de dialectologie, geolingvistică (informatizarea cartografiei lingvistice), sociolingvistică (sociolingvistica migraţiei, sociolingvistica minorităţilor) şi pragmalingvistică (analiza conversaţiei, sociopragmatică); a susţinut prelegeri şi comunicări în ţară şi străinătate. Colaborează la realizarea dicţionarului etimologic al limbilor romanice, Dictionnaire étymologique des langues romanes (DÉRom).
Mădălin-Ionel Patraşcu (n. 1989, Iaşi) este cercetător ştiinţific informatician drd. la Departamentul de Lexicologie–Lexicografie de la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi. Participă la elaborarea unor teme fundamentale de cercetare ale Academiei Române: Dicţionarul limbii române şi CLRE. Corpus lexicografic românesc esenţial. A publicat articole în reviste de specialitate, a susţinut comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Este membru în diverse proiecte naţionale şi internaţionale.