Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Dinastia Lovineștilor. Lucrările Conferinței naționale „Dinastia Lovineștilor”, Fălticeni, 28-29 aprilie 2017

Lucian Chișu, Sorin Guia (coordonatori)

stoc epuizat

Data apariției: 18.06.2018

Domeniu: Litere / Istoria literaturii

Colecție: Biblioteca de Istorie Literară

ISBN: 978-606-714-471-0

Nr. pagini: 308

Format: 14,7 x 20,5 cm.

26.00 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Rezultat al unor comunicări susținute în cadrul Conferinței naționale „Dinastia Lovineștilor”, desfășurată la Fălticeni, în perioada 28-29 aprilie 2017, volumul de față sintetizează contribuțiile culturale, literare, artistice ale Lovineștilor, o vestită familie fălticeniană, atenția fiind orientată către critica lovinesciană și traducerile acestuia, dar și către operele lui Vasile Lovinescu și Anton Holban.
În volumul de față sînt prezentate și analizate scrieri lovinesciene, în primul rînd ca act de cultură, studiile care-l compun fiind consacrate cunoașterii vieții și operei familiei Lovineștilor, în special a contribuțiilor acestora la îmbogățirea patrimoniul nostru cultural, și evidențiind rolul emulativ pe care opera comună a acestei „dinastii” continuă să-l exercite în rândul specialiștilor.

Eugen Simion, E. Lovinescu – G. Călinescu. Două modele în conjuncție și contradicție; Nicolae Mecu, Știința Literaturii vs. Istoria Literaturii Române contemporane (Istoricul unei confruntări inegale); Lucian Chișu, Semnificațiile unei polemici (I) ; Petre Gheorghe Bârlea, E. Lovinescu – traducător din clasicii greco-latini; Alexandra Ciocârlie, Eschil și Sofocle în lectura lui E. Lovinescu; Marin Diaconu, Trei filosofi postmaiorescieni în comentariul lui E. Lovinescu; Alexandru Farcaș, Proza periferiei bucureştene în Istoriile literare ale lui E. Lovinescu; Ștefan Găitănaru, E. Lovinescu și poezia pură; Antonio Patraș, E. Lovinescu, romancier; Paul Cernat, E. Lovinescu vs. G. Călinescu, despre Creangă, Homer și mutația valorilor estetice; Mihai Cimpoi, Doctrinarism și conștiință critică (Lovinescu și literatura „micilor patrii” românești); Oana Soare, E. Lovinescu se decide să devină modern; Bianca Burța Cernat, „Părinţi şi copii”. Conflictul dintre generaţii în Romanul lui Mirel şi Parada dascălilor de Anton Holban; George I. Manolache, Circumscriea cercului: o perspectivă asupra mitului fratricid în accepțiunea fraților Horia și Vasile Lovinescu; Ovidiu Marian Ionescu, Vasile Lovinescu. Alchimia inițierii. Jurnalul (Jurnal alchimic, Însemnări inițiatice și Meditații, simboluri, rituri) – un mic tratat de „artă regală”.

Lucian Chișu (n. 1952, Constanţa) este cercetător științific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, doctor în filologie română și profesor asociat la Universitatea „Valahia” din Tîrgoviște. Fost director general – manager al Muzeului Literaturii Române din București în perioada 2009-2014. Coordonator editorial al publicației „Caiete critice”, redactor responsabil al publicaţiei „Revista de istorie şi teorie literară” (RITL), editată de Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române, redactor-şef al revistei „Manuscriptum”, publicaţie istorico-literară editată de Muzeul Naţional al Literaturii Române. Sute de articole publicate în reviste de specialitate din țară. Dintre volumele reprezentative amintim: Limbajul publicistic, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008; Raftul cu amintiri, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 2004; Accente, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2003; Prejudecata Caracostea, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2002; Mihu Dragomir, metamorfozele creaţiei, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2000.
Sorin Guia (n. 1973, Fălticeni) este conferențiar universitar la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Doctor în filologie, din 2007, cu lucrarea Elemente lingvistice ale discursului religios, publicată în 2014, la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub titlul Discursul religios. Structuri și tipuri. Coautor la editarea Paliei de la Orăștie, vol. I, 2005. Autor a numeroase studii de retorică și dialectologie română (publicate în importante reviste și volume ale unor conferințe românești) și al volumelor Dialectologie română. Studii și corpus de texte și Elemente de dialectologie română, publicate în anul 2014. Membru în colectivul editorial al volumelor „Text și discurs religios”, I-VIII (2009-2016) și Perspective asupra textului și discursului religios – 2013 (apărute la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și membru în comitetul de redacție al revistei „Diacronia”.