Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Exodul balcanic. Studii de literatură comparată și imagologie culturală

Livia Iacob

în stoc

Data apariției: 11.04.2022

Domeniu: Litere / Lit. comparată

Colecție: Complus

ISBN: 978-606-714-689-9

Nr. pagini: 246

Format: 14,7 x 20,5 cm.

15.97 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Studiul de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze acele tipuri de măşti identitare detectabile în romanul sud-est european al secolului XX care fac posibilă înserierea (sub autoritatea unui criteriu axiologic cu implicaţii relativ dizarmonice, cel geopolitic) unor autori altfel dificil de clasificat, provenind din Grecia, Serbia şi Albania. Volumul abordează următoarele teme: poetica romanului modern şi postmodern; balcanismul în literaturile din spaţiul sud-est european; autori canonici din statele Peninsulei Balcanice; motive şi teme ale epicului de secol XX din regiunea de Sud-Est a Europei; identitate vs. alteritate; literatura periferiei vs. literatura centrului; homo balcanicus în proza de secol XX.

«Precum Balcanii care i-au fost geneză, leagăn de pruncie și punte înspre sensurile finalului, literatura acestui spațiu ni se adresează astăzi, pre limba fiecărui mic neam în parte, la fel de militantă, tezistă și ideologizantă. Ea îşi dezvoltă aspiraţiile în vecinătatea unor noi problematizări: raportul centru vs. periferie capătă chip cioplit în oglindirea opozitorie mereu fecundă dintre identitate şi alteritate. Problematica identităţii individuale se instituie ca suport necesar pentru a face vorbire despre identitatea naţională sau de grup şi pentru a polemiza cu virtualul receptor al textului. Studiul de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze acele tipuri de măşti identitare detectabile în romanul sud-est european al secolului XX care fac posibilă înserierea (sub autoritatea unui criteriu axiologic cu implicaţii relativ dizarmonice, cel geopolitic) unor autori altfel dificil de clasificat, provenind din Grecia, Serbia şi Albania. Ca puncte de plecare pentru un asemenea tip de problematizare trebuie reţinute recurenţa unor motive studiate strict de balcanologie (…), cum ar fi amestecul etnic şi coloratura lingvistică, dar şi faptul că un vector comun al scriitorilor asupra cărora ne oprim este de a se exprima în limbi de circulaţie restrânsă şi de a propune opere care tind să se supună cu precădere judecăţilor de natură ideologică, nu (exclusiv) estetică.» (Livia Iacob)

Mărci identitare în romanul sud-est european de secol XX. O introducere în balcanismul literar; Predecesori sau deschizători de drumuri? Bizanțul din Balcani: o osmoză românească; Abolirea fratricidului, o istorie anti-balcanică: Panait Istrati și Nikos Kazantzakis; Incurabilul philopater. Memoria ca formă a disidenţei la Ismaïl Kadare şi Danilo Kiš; Sud-Estul mărturisitor și condiția postmodernă. În loc de concluzii; Bibliografie

Livia Iacob (n. 1977, Piatra-Neamț) este lector universitar doctor la Catedra de Literatură Comparată a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, autoare a numeroase studii în domeniu cu impact academic recunoscut, traducător, redactor de carte şi realizator de emisiuni culturale. A desfăşurat o bogată activitate de cercetare, concretizată prin publicarea a numeroase studii conţinând analize de critică şi istorie literară, poetica romanului, hermeneutică biblică şi teoria literaturii (autor unic şi în colaborare), dintre care amintim volumele Romancieri interbelici, Parodia literară. Șapte rescrieri romanești, Omul biblic, Fernando Pessoa. Alteritate și abis. Este autoarea a cinci volume de poeme, cel mai recent dintre acestea fiind Așezarea lăuntrică. Prezentă cu rubrică în „Convorbiri literare” şi articole în numeroase reviste de specialitate şi de cultură din ţară şi online.