Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Gramatică latină. Sintaxa (cu aplicaţii pe texte cu caracter juridic)

Claudia Tărnăuceanu

în stoc

Data apariției: 16.07.2020

Domeniu: Litere / Antropologie

Colecție: Logos

ISBN: 978-606-714-552-6

Nr. pagini: 246

Format: 14,7 x 20,5 cm.

38.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea tratează sistematic, din perspectivă funcţională, într-o abordare diferită faţă de cea a gramaticilor tradiţionale, aspecte de sintaxă a limbii latine. Fiecare aspect este discutat şi exemplificat cu fragmente extrase din operele jurisconsulţilor romani sau din discursurile de apărare sau acuzare ale oratorilor celebri. Volumul conţine bibliografie şi o parte introductivă care cuprinde câteva repere cronologice ale evoluţiei limbii latine şi unele consideraţii stilistice pe marginea celor mai importante izvoare. Concepută ca instrument de lucru util în descifrarea semnificaţiei textelor latine, lucrarea se adresează atât filologilor, cât şi practicienilor şi teoreticienilor dreptului. Poate suscita şi intereseul unui public mai larg interesat în dobândirea unor noţiuni care să constituie baza în înţelegerea terminologiei moderne din domeniul juridic şi care să ajute la echivalarea corectă în limba română a citatelor juridice latine.

Introducere; Abrevieri; I. Propoziţia: I.1. Definiţie; I.2. Clasificări; II. Constituenţii propoziţiei. Generalităţi: II.1. Constituenţii propoziţiei; II.2. Roluri tematice; II.3. Relaţiile dintre constituenţii propoziţiei; III. Predicatul: III.1. Definiţie, tipologie: III.1.1. Predicatul exprimat prin verb predicativ; III.1.2. Predicatul exprimat prin verbe copulative cu nume predicativ sau non-copulative cu predicativ suplimentar; III.1.3. Elipsa predicatului; III.2. Mod, timp, aspect: III.2.1. Modul; III.2.2. Timpul; III.2.3. Aspectul; III.3. Forme verbale nominale cu funcţie de predicat (infinitiv şi participiu): III.3.1. Infinitivul predicat: III.3.1.1. Infinitivul în propoziţiile principale. Valori semantice; III.3.2. Participiul predicat. Participialele: III.3.2.1. Participiala coniunctă; III.3.2.2. Participiala absolută; IV. Mărcile sintactice. Conectorii: IV. 1. Generalităţi; IV.2. Cazurile: IV.2.1. Casus rectus; IV.2.2. Casus obliqui; IV.3. Prepoziţiile; IV.4. Conectorii conjuncţionali; V. Subiectul V.1. Definiţie. Tipologie; V.2. Realizări nominale: V.2.1. Subiectul în nominativ; V.2.2. Subiectul în acuzativ; V.2.3. Subiectul în ablativ; V.2.4. Subiectul la infinitiv; V.3. Realizări propoziţionale: V.3.1. Propoziţia cu predicat la infinitiv: V.3.1.1. Acuzativ cu infinitiv; V.3.1.2. Nominativ cu infinitiv; V.3.2. Propoziţia cu predicatul la indicativ; V.3.3. Propoziţia cu predicatul la conjunctiv; VI. Predicativele: VI.1. Numele predicativ; VI.2. Predicativul suplimentar; VI.3. Propoziţia relativă predicativă; VII. Casus „liberi”: VII.1. Vocativul; VII.2. Acuzativul exclamativ; VII.3. Nominativul exclamativ; VII.4. Genitivul liber; VIII. Complementele: VIII.1. Complementul direct; VIII.2. Complementul indirect; VIII.2.1. Complementul indirect cu termen regent un verb; VIII.2.3. Complementul indirect cu termen regent o interjecţie; VIII.2.4. Complementul indirect cu termen regent un adverb ; VIII.3. Completivele: VIII.3.1. Completive cu predicatul la infinitiv; VIII.3.2. Completive cu predicatul la conjunctiv; VIII.3.3. Completiva cu predicatul la indicativ; VIII.4. Complementul de agent; VIII.5. Complementul posesiv; VIII.6. Complementul comparaţiei; IX. Circumstanţialele: IX.1. Circumstanţialul de timp; IX.2. Circumstanţialul de loc; IX.3. Circumstanţialul de mod; IX.4. Circumstanţialul de cauză; IX.5. Circumstanţialul de relaţie; IX.6. Circumstanţialul de scop; IX.7. Circumstanţialul instrumental; IX.8. Circumstanţialul sociativ; IX.9. Circumstanţialul comparativ; IX.11. Circumstanţialul de excepţie; IX.12. Circumstanţialul concesiv; IX.13. Circumstanţialul condiţional; IX.14. Circumstanţialul consecutiv ; X. Atributele; Bibliografie selectivă.

Claudia Tărnăuceanu (n. 1974, Tecuci, Galaţi) este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde conduce Catedra de limbi clasice, italiană şi spaniolă. Este membră a Centrului de Studii Clasice şi Creştine (din 2006) şi a Societăţii de Studii Clasice, filiala Iaşi (din 2003). Secretar de redacţie al revistei Classica & Christiana. Cele mai recente volume publicate: Antiquitas vivens (editor), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2014; Marcus Tullius Cicero, In C. Verrem actio prima / Primul discurs împotriva lui Verres (ediţie bilingvă, traducere, studiu introductiv, note şi comentarii, bibliografie, indici), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2014; Marcus Tullius Cicero, In Q. Caecilium oratio quae divinatio dicitur / Discursul împotriva lui Q. Caecilius numit divinatio (ediţie bilingvă, traducere, studiu introductiv, note şi comentarii, bibliografie, indici), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2013.