Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Limba română pentru străini. Gramatică și exerciții (ed. a III-a)

Iolanda Sterpu

în stoc

Data apariției: 06.10.2023

Domeniu: Litere / Limba română

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-772-8

Nr. pagini: 382

Format: 21 x 29,7 cm.

36.43 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de faţă, ajunsă la a treia ediție, se adresează tuturor străinilor care doresc să-şi însuşească elementele fundamentale ale morfologiei limbii române: studenţilor din anul pregătitor, studenţilor din cadrul programului de mobilităţi academice Erasmus care urmează cursuri semestriale de limba română, studenţilor din cadrul lectoratelor de limba română din străinătate, participanţilor la cursurile de vară de limbă şi civilizaţie românească. La baza lucrării se află tabelele, schemele, diverse clasificări și liste, care încearcă să sintetizeze informațiile prezentate, iar explicaţiile teoretice propriu-zise și metalimbajul sunt reduse la minimum. Noţiunile de gramatică sunt consolidate şi fixate prin numeroase exerciţii, de diverse tipuri, care se găsesc la sfârşitul fiecărui capitol. Soluțiile de rezolvare a exercițiilor propuse se găsesc în Cheia exerciţiilor, făcând adecvată această lucrare și studiului individual.

Cuvânt-înainte; Abrevieri și simboluri; CAPITOLUL I: I. Pronumele personal şi pronumele de politeţe; II. Verbul a fi. Modul indicativ, timpul prezent; III. Prepoziţiile în, la, lângă, pe, sub: exprimarea locului; IV. Exerciţii; CAPITOLUL AL II-LEA: I. Pronumele interogativ cine: identificarea persoanelor; II. Pronumele interogativ ce: profesia și naţionalitatea; identificarea obiectelor; III. Conjuncţiile coordonatoare copulative: şi, și … și, nici … nici (raportul de asociere) ; IV. Exerciţii CAPITOLUL AL III-LEA: I. Adverbul interogativ unde şi prepoziţiile în, din, la, de la; II. Conjuncţiile coordonatoare disjunctive: sau, ori (raportul de excludere); III. Afirmaţia şi negaţia: da, nu, ba da; IV. Structura şi intonaţia propoziţiilor interogative; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL IV-LEA: I. Substantivul. Genul: masculin, feminin, neutru; II. Substantivul. Numărul: singular şi plural. Formarea pluralului; III. Prepoziţiile de, între, pentru; IV. Exerciţii CAPITOLUL AL V-LEA: I. Verbul a avea. Modul indicativ, timpul prezent; II. Numeralul cardinal; III. Conjuncţiile coordonatoare adversative: dar, iar, însă, ci (raportul de opoziție); IV. Exerciţii; CAPITOLUL AL VI-LEA: I. Adjectivele interogative: cât, câtă, câţi, câte; II. Numeral cardinal + substantiv (cu prepoziția de / fără prepoziția de); III. Exprimarea datei şi a orei; IV. Exerciţii; CAPITOLUL AL VII-LEA: I. Articolul nehotărât; II. Articolul hotărât; III. Prepoziţie + substantiv (cu / fără articol hotărât); IV. Exerciţii; CAPITOLUL AL VIII-LEA: I. Adjectivele calificative cu patru forme flexionare; II. Adjectivele calificative cu trei forme flexionare; III. Pronumele şi adjectivele demonstrative de apropiere: acesta, aceasta, aceştia, acestea; IV. Pronumele şi adjectivele nehotărâte: fiecare, mulţi, puţini; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL IX-LEA: I. Adjectivele calificative cu două forme flexionare; II. Adjectivele calificative cu o formă flexionară; III. Adjective antonime; IV. Pronumele şi adjectivele demonstrative de depărtare: acela, aceea, aceia, acelea; V. Pronumele şi adjectivele nehotărâte: câţiva, toţi; VI. Exerciţii; CAPITOLUL AL X-LEA: I. Verbele de conjugarea I (terminate în -a). Modul indicativ, timpul prezent; II. Verbele neregulate a da, a lua, a sta, a mânca; III. Adjectivul posesiv; IV. Exerciţii; CAPITOLUL AL XI-LEA: I. Verbele de conjugarea a II-a (terminate în -ea). Modul indicativ, timpul prezent; II. Verbul a putea + verb infinitiv; III. Verbele neregulate a beaşi a vrea; IV. Verbele de conjugarea a III-a (terminate în -e). Modul indicativ, timpul prezent; V. Adverbele de loc; VI. Exerciţii; CAPITOLUL AL XII-LEA: I. Verbele de conjugarea a IV-a (terminate în -i sau în -î). Modul indicativ, timpul prezent; II. Verbul neregulat a şti III. Adverbele de timp şi de mod IV. Conjuncţiile coordonatoare conclusive: deci, aşadar; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XIII-LEA: I. Verbul. Modul indicativ, timpul perfect compus; II. Participiul cu valoare adjectivală; III. Adjectivul şi adverbul. Gradele de comparaţie. Gradul comparativ; IV. Prepoziţiile: cu, fără, despre, după, peste, prin, (în)spre, dinspre; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XIV-LEA: I. Verbul. Modul indicativ, timpul viitor „literar”; II. Verbul. Modul imperativ (singular şi plural); III. Adjectivul şi adverbul. Gradele de comparaţie. Gradul superlativ; IV. Adverbele interogativ-relative: când, unde, cum, cât; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XV-LEA: I. Verbul. Modul conjunctiv, timpul prezent; II. Verbul. Modul indicativ, timpul viitor „popular”; III. Substantivul. Cazul vocativ; IV. Exerciţii; CAPITOLUL AL XVI-LEA: I. Pronumele personal în cazul acuzativ – forme accentuate; II. Pronumele personal în cazul acuzativ – forme neaccentuate; III. Acuzativul personal (pe cine?) şi acuzativul nepersonal (ce?); IV. Dubla exprimare a complementului direct în cazul acuzativ; V. Verbe cu pronume personal în cazul acuzativ (tipul a-l durea); VI. Exerciţii; CAPITOLUL AL XVII-LEA: I. Pronumele reflexiv în cazul acuzativ – forme neaccentuate; II. Verbe cu pronume reflexiv în cazul acuzativ (tipul a se spăla); III. Pronumele şi adjectivele interogativ-relative: cine, care, ce. Cazurile nominativ şi acuzativ; IV. Construcţiile determinative; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XVIII-LEA: I. Substantivul. Cazul genitiv; II. Substantiv în genitiv + adjectiv (calificativ şi posesiv); III. Pronumele personal în cazul genitiv; IV. Prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale după care se foloseşte cazul genitiv; V. Vorbirea directă şi vorbirea indirectă; VI. Exerciţii; CAPITOLUL AL XIX-LEA: I. Substantivul. Cazul dativ; II. Substantiv în dativ + adjectiv (calificativ şi posesiv); III. Prepoziţii după care se foloseşte cazul dativ; IV. Pronumele interogativ-relativ cine în cazul dativ; V. Exerciţii ; CAPITOLUL AL XX-LEA: I. Pronumele personal în cazul dativ – forme neaccentuate; II. Pronumele personal în cazul dativ – forme accentuate; III. Dubla exprimare a complementului indirect în dativ; IV. Construcţii verbale cu pronume personal în cazul dativ (tipul a-i fi foame); V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XXI-LEA: I. Pronumele reflexiv în cazul dativ; II. Verbe cu pronume reflexiv în cazul dativ (tipul a-şi aminti); III. Dativul posesiv; IV. Pronumele şi adjectivul interogativ-relativ care în cazul dativ; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XXII-LEA: I. Verbul. Modul indicativ, timpul imperfect; II. Pronumele personal în dativ + pronumele personal în acuzativ; III. Pronumele reflexiv în dativ + pronumele personal în acuzativ; IV. Verbe cu două pronume (tipul a i se întâmpla); V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XXIII-LEA: I. Articolul posesiv (genitival); II. Pronumele posesiv; III. Pronumele interogativ-relativ cine în cazul genitiv; IV. Pronumele şi adjectivul interogativ-relativ care în cazul genitiv; V. Numeralul ordinal; VI. Exerciţii; CAPITOLUL AL XXIV-LEA: I. Verbul. Modul condiţional-optativ, timpurile prezent şi perfect II. Verbul. Modul conjunctiv, timpul perfect III. Pronumele şi adjectivele demonstrative de apropiere şi de depărtare în cazurile genitiv şi dativ IV. Exerciţii CAPITOLUL AL XXV-LEA: I. Verbul. Modul indicativ, timpul perfect simplu; II. Articolul demonstrativ (adjectival); III. Pronumele şi adjectivele demonstrative de identitate (acelaşi) şi de diferenţiere (celălalt). Cazurile nominativ, acuzativ, genitiv şi dativ; IV. Pronumele şi adjectivele nehotărâte: fiecare, mulţi, toţi în cazurile genitiv şi dativ; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XXVI-LEA: I. Verbul. Modul indicativ, timpul mai mult ca perfect; II. Verbul. Diateza pasivă; III. Pronumele şi adjectivul de întărire; IV. Pronumele şi adjectivele nehotărâte simple: unul, altul. Cazurile nominativ, acuzativ, genitiv şi dativ; V. Exerciţii; CAPITOLUL AL XXVII-LEA I. Verbul. Modul gerunziu; II. Verbul. Modul supin; III. Pronumele şi adjectivele nehotărâte compuse: cineva, ceva, careva; oricine, orice, oricare; altcineva, altceva; vreunul. Cazurile nominativ, acuzativ, genitiv şi dativ IV. Pronumele şi adjectivele negative: niciunul, niciuna, nimeni, nimic V. Exerciţii CHEIA EXERCIŢIILOR; Anexa 1 – Verbe grupate pe conjugări; Anexa 2 – Verbe ȋnsoţite de pronume; Anexa 3 – Verbe cu acuzativ persoană (pe cine?); Anexa 4 – verbe cu dativ (persoană: cui?) + acuzativ (obiect: ce?); Anexa 5 – Tabele de conjugare; Anexa 6 – Conjugarea verbelor însoţite de pronume; Anexa 7 – Conjugarea verbelor neregulate; Anexa 8 – Conjugarea verbelor la diateza pasivă; Anexa 9 – Mic dicţionar de verbe româneşti; Bibliografie

Iolanda Sterpu (n. 1964, Iași) este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A predat limba română în Franţa, la Universitatea Toulouse II ‒ Le Mirail din Toulouse (între 2001 şi 2003) şi la Universitatea „Jean Monnet” din Saint-Étienne (între 2005 şi 2009). A publicat volumele: Structura şi funcţiile dialogului din opera lui I.L. Caragiale (Editura Vasiliana '98, Iași, 2000); Conjugarea verbului românesc. Gramatică şi exerciţii pentru străini (Editura Junimea, Iași, 2010); Limba română pentru străini. Gramatică și exerciții (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2012). Este coautor al volumului Dicţionar de verbe româneşti. Cu traducere în limbile engleză, franceză, spaniolă, greacă modernă (Editura Demiurg, Iași, 2007).