Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Literatura română din Basarabia: fracturi și reîntemeieri

Constantin Dram (coordonator)

în stoc

Data apariției: 19.12.2023

Domeniu: Litere / Critică literară

Colecție: Biblioteca de Istorie Literară

ISBN: 978-606-714-817-6

Nr. pagini: 256

Format: 14,7 x 20,5 cm.

20.29 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefață de Constantin Dram
Cartea reprezintă o lucrare colectivă a cercetătorilor de la Sectorul de literatură română contemporană din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (USM), coordonată de Constantin Ivanov. Lucrarea analizează fenomenul literar din spațiul basarabean, propunând o abordare din perspectiva imaginarului, identificând problematici recurente în literatura de după 1990. Sunt investigate diferite spectre ale fracturilor identitare reprezentate în literatura română din Republica Moldova. Datorită acestor reprezentări imaginare, putem elucida întreaga panoramă a societății basarabene din perioada postcomunistă, ce coincide cu perioada cea mai sensibilă și profundă reflectată în literatură, și care cuprinde problematici precum copilăria, migrația, drama și condiția umană în societatea totalitară, interdicțiile timpului festiv, precum și aspecte ce definesc paradigma literară contemporană, începând cu tendințe pentru erotologia traumei, modele literare și semnificații ale autenticității. În ultima parte a lucrării colective sunt evaluate și interpretate principalele direcții ale actului exegetic și ale celui eseistic din spațiul interriveran în perioada 1990-2020.
Studiile reunite în acest volum coordonat de Constantin Dram reprezintă rezultatul eforturilor întreprinse de o echipă de cercetători basarabeni coordonată de Constantin Ivanov, într-un proiect ambițios de articulare a ele¬mentelor necesare unei abordări sintetice a literaturii din Basarabia (atât la nivelul creației folclorice, cât și la nivelul celei culte). Ceea ce crește cota de interes a volumului de față este modul programatic în care fiecare lucrare urmărește specificul contextului socio-cultural local, raportat mereu la inerentele și necesarele conexiuni europene.

«Considerăm că acest volum reprezintă o contribuție necesară și de certă valoare științifică, având rolul de a favoriza o mai bună și mai dreaptă re-cunoaștere a operelor literare din Basarabia și a muncii de cercetare în domeniu; totodată, pornind de la astfel de proiecte, se poate ajunge la o operă critică de anvergură, care să prezinte un tablou convingător a ceea ce a însemnat și înseamnă literatura de peste Prut, în contextele cunoscute.» (Constantin Dram)

Prefață (Constantin Dram);
Nevoia de sărbătoare a românului din Basarabia și interdicțiile timpului festiv. O abordare antropologică, Tatiana Potîng;
Literatura între spiritus loci și voința de putere a Celuilalt, Andrei Țurcanu;
Fracturi identitare și reprezentări ale traumei colective, Constantin Ivanov;
Imaginarul copilăriei și criza reperelor identitare, Nadejda Ivanov;
Imaginarul erotic al traumei psiho-sociale și mecanismele sale alienante, Nina Corcinschi;
„Dezrădăcinații” Basarabiei: reîntemeieri ale adevărului în convulsiile istoriei, Felicia Cenușă;
Proba esteticului: Neomoderniștii basarabeni, Alexandru Burlacu;
Modele literare de viață: forme și semnificații ale autenticității, Cristina Dicusar;
Critica literară și eseul: noi perspective de analiză și interpretare (sfârșit de secol XX și început de secol XXI), Margareta Curtescu;
Indice

Constantin Dram este profesor de literatură comparată la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, totodată unul dintre criticii recunoscuți în ultimele decenii. Principalele titluri: Mihail Sadoveanu. Modelul istorisirii de dragoste, Devenirea romanului, Omul miloşian. 11 metamorfoze urmate de căderea în oglindă, Ordinea iubirii. De la Banchetul la Robinson Crusoe, Singurătăți de genul masculin, eseuri de literatură comparată ș.a. Cărțile sale tratează, de regulă, teme ce privesc imaginarul medieval, imaginarul erotic și imaginarul postmodern. De asemenea, este recunoscut pentru conferințele sale culturale și alte activități ce țin de promovarea educației și a culturii în sens larg; a fost director al Editurii Junimea, al Editurii Universitas XXI, actualmente fiind director al Editurii UAIC.