Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Medierea în lingvistica aplicată. Dinspre teorie spre practică

Ileana Oana Macari

în stoc

Data apariției: 21.12.2022

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-730-8

Nr. pagini: 190

Format: 14,7 x 20,5 cm.

20.75 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cartea abordează tema în același timp complexă și de actualitate a medierii lingvistice, pe care o așază în contextul mai larg al lingvisticii aplicate și al politicilor lingvistice europene. Plecîndu-se de la general la particular și dinspre teorie spre practică, se prezintă și se investighează concepte-cheie din literatura de specialitate actuală, într-o selecție a celor cu adevărat relevante pentru toți cei care își conștientizează apartenența la societatea contemporană plurilingvistică, pluriculturală și multi-modală din zilele noastre. Rezultatele cercetării din literatura de specialitate, dar și recomandările Consiliului Europei și ale altor organisme ale Uniunii Europene, analizate și integrate în prezentul volum, fac din acest demers o lectură informativă, cu potențial aplicativ nu doar la nivel universitar.

Preambul; 1. Lingvistica aplicată: Lingvistica aplicată – scurt istoric; Relația lingvistică lingvistică aplicată; Lingvistica aplicată – definiții, delimitări, direcții de acțiune; 2. Medierea lingvistică: Considerații terminologice; Considerații conceptuale; 3. Medierea în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR): Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECR); Plurilingvism, pluriculturalitate și mediere în CECR; Plurilingvism și pluriculturalitate; Competențele plurilingve și pluriculturale; Medierea lingvistică; Categorii și activități de mediere; 4. Medierea dincolo de CECR și înapoi; 5. Lingvistica aplicată, competențele cheie și medierea; 6. Medierea textului: Medierea intralingvistică; Medierea interlingvistică; Activități de mediere a textului; Considerații finale; Referințe critice; Anexă – Ghidul cursantului: medierea lingvistică

Ileana Oana Macari este conferențiar universitar doctor la Departamentul de limbi și literaturi străine de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din 1996, și are o experiență de peste 25 de ani în domeniul limbii și literaturii engleze și române și didacticii predării limbii engleze. Activitatea sa presupune, pe lângă predarea de cursuri, seminare și cursuri practice la nivel licență, masterat sau doctorat, și îndrumarea lucrărilor de cercetare ale studenților și profesorilor din învățământul preuniversitar, coordonarea și/sau participarea în proiecte naționale și internaționale, precum și responsabilități administrative la nivelul Facultății, în calitate de prodecan responsabil cu activitatea didactică și problemele studențești. A publicat: The Comic Mode in Evelyn Waugh’s Fiction, Ed. Dosoftei, Iaşi, 2002; Limbă şi civilizaţie română. Curs pentru avansaţi, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2005; Morpho-syntax – An introduction with a special focus on the Romanian speaker of English, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2013; The Comic Mode in Evelyn Waugh’s Fiction, 2nd ed., LAP Lambert Academic Publishing, 2013; Româna pentru cei mai buni. Limbă și civilizație română pentru studenți străini, nivel C1, Casa Editoriala Demiurg Plus, Iași, 2013, English Morpho-syntax – A view from Romanian, Casa Editoriala Demiurg Plus, Iași, 2021.