Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Obiceiurile agrare din Moldova raportate la spaţiul naţional

Silvia Ciubotaru

stoc epuizat

Data apariției: 18.09.2017

Domeniu: Litere / Etnologie

Colecție: Ethnos

ISBN: 978-606-714-366-9

Nr. pagini: 683

Format: 21 x 29,7 cm.

68.00 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Având la bază colecţiile Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei (AFMB) din cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Filiala Iaşi, lucrarea pune la îndemâna celor interesaţi un bogat fond de documente etnologice, în mare parte inedite. Cele patru secţiuni ale volumului (studiul introductiv, tipologia obiceiurilor agrare, antologia textelor folclorice şi aparatul critic) contribuie la o abordare complexă a subiectului.

• Ce spun izvoarele istorice? • Pământul, ogorul • La câmpul durat,/ La mărul rotat • Hotare, haturi, bouri, stâlpiri • Ordalia şi blestemul pământului • Hotarnicii • Bântuitele haturi; Orizonturi etnologice: A. Uneltele agricole (plugul, sapa, grapa, secera, coasa, îmblăciul, cremenea sau dicania, tăvălugul de treierat) B. Treieratul cu cai (vânturătoarea, ciurul) C. Sub zodia morilor (morarul malefic, piatra de moară) D. Pâinea, colacii (pâinea în context marital, pâinea-legământ, pâinea Crăciunului, colacii Sfântului Vasile, Crăciuneasa şi Dalba jupâneasă) E. Trăgătorii cu coarne poleite Incursiuni mitologice A. Mituri pluviale româneşti în context universal (balauri, nori, divinităţi ale furtunii, solomonari, sfinţi şi eroi dracontoctoni) B. Mitologia Pluguşorului • Cei trei cai • Vânătoarea rituală • Vătaful cerului • Faurul cel negru • Baba grâului • Iepurele grâului • Comprimarea timpului • Binecuvântare sau blestem • Pluguşorul şi descântecele • Plugarul şi păstorul Retrospectivă bibliografică Tipologia obiceiurilor agrare: I. Obiceiuri legate de cultivarea pământului I. A. Aratul şi semănatul I. A. a. Data pornirii plugului I. A. b. Timpul semănatului I. A. c. Prima zi de arat. Sfinţirea plugului şi a plugarului • Primenirea • Tămâierea şi afumarea atelajului • Stropirea cu agheasmă şi cu apă • Colacii aratului • Alte practici magice legate de arat I. A. d. Urări şi saluturi adresate plugarilor • Urări la plecarea plugarilor de acasă • Urări la pusul plugului în brazdă • Urări adresate plugarului de trecători I. B. Rituri de fertilitate şi de ploaie I. B. a. Paparuda • Paparuda copiilor • Paparuda tinerilor • Paparuda celor adulţi • Paparuda bătrânilor • Variante influenţate de Caloian I. B. b. Caloianul I. B. b1. Varianta sudică I. B. b2. Mama Ploii • Mama Ploilor • Moaşa Ploii • Ploaia • Ploiţa • Păpuşa ploii • Mama secetei • Seceta • Păpuşa I. B. b3. Păpuşa botezată • Aglăiţa • Catrina • Ilenuţa • Irinuţa Ploilor • Lisaveta • Marghioliţa • Maria • Maricica (Măriuţa) • Muceniţa • Nataliţa • Păuniţa • Rodica I. B. b4. Simulacre de sacrificii umane • La un râu • La fântâni I. B. c. Procesiuni, bâlciuri şi praznice pentru ploaie • Scosul icoanelor la câmp • Sfintele Masle şi Ruga de ploaie • Bâlciuri • Mesele pentru ploaie I. B. d. Solomonarii • Îmblânzitori de balauri • Răzbunarea solomonarilor şi năimirea lor • Alţi vrăjitori „pe cumpene” • Varga fermecată • Nuditatea rituală • Pânza sau cămaşa albă • Cercul magic I.B.e. Legarea şi dezlegarea ploii • Cărămida descântată • Înfigerea toporului sau a cuţitului • Alte acte magice • Incantaţii de alungat ploaia I. C. Prăşitul 260 • Sapele, greul pământului • Legatul pănuşilor (Hora) I. D. Secerişul 261 I.D.a. Începutul seceratului • Legarea mijlocului • Momâia sau ciuha I.D.b. Spiritul recoltei • Legenda belşugului • Iepurele ogorului I.D.c. Ultimele spice • Mănunchiul • Barba • Crucea • Cununa sau coroniţa I. E. Obiceiuri legate de pomicultură I.E.a. Ritualuri la plantat şi recoltat • Sădirea, altoirea şi mutarea • Legarea pomilor • Acte de magie albă • Acte de magie neagră I.E.b. Ameninţarea pomilor sterpi • Ritualul efectuat de o singură persoană • Ameninţarea cu martor • Folosirea magiei aluatului I.F. Rodul pământului II. Calendarul agro-pastoral II.A. Departajarea anotimpurilor II.A.a. După sărbătorile religioase • Iarna • Primăvara • Vara • Toamna II. A. b. Denumirile populare ale lunilor • După aspectele meteorologice • După evoluţia vegetaţiei II. B. Cele douăsprezece zile dintre ani • Prevestiri meteorologice II. B. a. Crăciunul • Semne oraculare • Interdicţii II. B. b. Colindatul • Data performării • Momentele zilei şi interpreţii • Beneficiarii • Repertoriul • Darurile • Ospeţele din zilele Crăciunului II. B. c. Anul Nou • Pronosticuri privind vremea şi recolta • Calendarul de ceapă • Vergelatul recoltelor • Ghicitul cu ajutorul cărbunilor aprinşi • Alte procedee divinatorii II. B. d. Uratul • Data performării • Momentele zilei şi interpreţii • Variante ale datinii. Recuzita • Beneficiarii • Darurile • Uratul fântânilor • Ultima urătură • Ospăţul Anului Nou II. B. e. Oraţia Pluguşorului • Transmiterea obiceiului • Motive de Pluguşor • Descolindări (rituri şi formule) II. B. f. Sorcova • Recuzita • Textul însoţitor II. B. g. Semănatul • Performerii • Desfăşurarea datinii • Textul specific • Omina 310 II. B. h. Boboteaza • Oracular • Mâncăruri îndătinate • Rituri pentru binele păsărilor şi recoltelor II. C. Sărbătorile pregătitoare ale anului agrar II. C. a. Sfântul Trifon II. C. b. Stratenia II. C. c. Sfântul Haralambie II. C. d. Sfântul Vlasie II. C. e. Lăsatul Secului pentru Postul Sfintelor Paşti (Postul Mare) • Rituri pentru păsările cerului • Spolocania II. C. f. Sfântul Toader II. D. Sărbătorile primăverii • Semne ale sosirii anotimpului cald II. D. a. Dochia • Ciclul Babei Dochia • Semne oraculare II. D. b. 40 de Sfinţi • Lupta frigului cu căldura • Focurile şi alte practici magice • Jertfe de pâine şi miere II. D. c. Sfântul Alexie, omul lui Dumnezeu • Stăpânul gângăniilor • Purificarea spaţiului • Vrăji şi interdicţii legate de şarpe II. D. d. Buna Vestire • Focurile din gospodărie • Păsările cerului. Cucul II. D. e. Floriile • Stâlpările II. D. f. Paștile • Pasca • Lumânările • Scrânciobul • Alte datini pascale II. D. g. Mânecătoarea • Crengile magice • Împrouratul • Strigoaicele pe mană • Buciumatul • Privegherea II. D. h. Sfântul Gheorghe • Desţelenirea ogorului • Brazdele verzi • Urzicatul • Cântăritul şi alte practici magice II. D. i. Sfântul Apostol Marcu (Marcu boilor) II. D. î. Armindenul • Stâlpul de mai • Ziua plugarilor • Pelinul • Petrecerile la iarbă verde • Însămânţări II. E. Sărbătorile verii şi ale toamnei II. E. a. Duminica Rusaliilor • Crengile de tei II. E. b. Sfântul Ion Fierbe-Piatră II. E. c. Sfântul Ilie • Stăpânul norilor • Carul cu foc • Fulgerele şi tunetele • Prinoasele II. E. d. Sfântul Foca • Interdicţii • Consecinţe ale nerespectării zilei Sfântului Foca II. E. e. Probajele • Cap de toamnă • Timpul pârguirii II. F. Demoni vegetaţionali II. F. a. Muma Pădurii • Ipostaze ale Mumei Pădurii • Întâmplări cu Muma Pădurii • Glasul pădurii II. F. b. Joimăriţa • Bătrâne pedepsitoare • Poveste cu Joimăriţa II. F. c. Marţolea II. G. Jocuri de copii II. G. a. Baba Rădăcină II. G. b. De-a bostanii II. G. c. De-a brăzdiţa II. G. d. De-a moara sau de-a sacul la moară III. Mijloace tehnice agrare III.A. Unelte III. A. a. Plugul III. A. b. Grapa • Grapa de mărăcini • Grapa cu cuie de lemn • Boroana III. A. c. Tăvălugul • Tăvălugul de lemn • Tăvălugul de fier şi tăvălugul de piatră III. A. d. Îmblăciul III. A. e. Ciurul de ales boabe III. A. f. Leasa de bătut porumb III. A. g. Ştiubeiul cu bătălău III. A. h. Piua cu pilug III. A. i. Teascul • Teascul de ulei • Teascul de stors struguri III. A. î. Moara • Moara de vânt • Moara de apă III. A. j. Furca de tors • Făuritorii • Interdicţii • Ornamentarea furcilor de tors III. B. Mijloace de transport III. B. a. Modalităţi de dus plugul la câmp III. B. b. Carul III. B. c. Jugul III. C. Construcţii de păstrat recolta III. C. a. Coşarele III. C. b. Coşurile de nuiele III. D. Unităţi de măsură III. D. a. Merticul III. D. b. Oca III. D. c. Baniţa, dimerlia, merţa Corpus de texte I. Incantaţii II. Paparude III. Caloieni IV. Descântece V. Colinde VI. Pluguşoare VII. Urări pozitive la pluguşor; VIII. Semănatul şi sorcova; Bibliografie; Indice de localităţi (Siglar); Indice de subiecţi chestionaţi; Indice de autori; Indice tematic; Résumé Abstract Ilustraţii

Silvia Ciubotaru (n. 1947, Botoşani) a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor în ştiinţe filologice al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1995). După terminarea studiilor universitare (1971), este angajată cercetător ştiinţific la Centrul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor, din cadrul Academiei Române, Filiala Iaşi. Timp de patru decenii a lucrat la constituirea Arhivei de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, precum şi la elaborarea lucrărilor subsumate proiectului respectiv. Cele nouă volume pe care le-a publicat, unele în colaborare, s-au bucurat de o frumoasă primire din partea specialiştilor. Printre acestea se numără: „Bătrâneasca”. Doine, bocete, cântece şi jocuri din ţinutul Rădăuţilor (1979), Strigături din Moldova. Cercetare monografică (1984), Ornamente populare tradiţionale din Moldova (1988), Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi corpus de texte (2005), Obiceiuri nupţiale din Moldova Tipologie şi corpus de texte (2009). Din opera postumă a savantului Petru Caraman a editat volumele: Colindatul la români, slavi şi la alte popoare. Studiu de folclor comparat (1983) şi Conceptul frumuseţii umane reflectat în antroponimie la români şi în sud-estul Europei. Prolegomene la studiul numelui personal (2011).