Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Profesorul nostru, D. Irimia

Cristina Irimia, Dinu Moscal (editori)

stoc epuizat

Data apariției: 08.06.2018

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi

ISBN: 978 606 714 412 3

Nr. pagini: 305

Format: 17 x 24 cm.

47.25 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul cuprinde în prima parte (secțiunile I-III) evocările colegilor și studenților profesorului D. Irimia, începînd cu studenția și continuînd cu activitatea sa ca profesor, ca specialist în gramatica și stilistica limbii române și ca eminescolog. Pe lîngă latura evocatoare, aceste texte evidențiază și contribuțiile esențiale ale cunoscutului profesor de la Iași în domeniile menționate. În secțiunea a IV-a sînt adunate interviurile acordate de profesorul D. Irimia, în care el își exprimă, într-un cadru mai puțin formal, ideile despre ce înseamnă să fii dascăl, despre cultura umanistă, starea acesteia în spațiul românesc și locul ei în spațiul european, despre importanța studierii operei eminesciene, dar și amintiri despre propriul trecut. Volumul cuprinde și o secțiune cu lucrările Colocviului de exegeză literară In honorem Dumitru Irimia, Ipotești – 14 iunie 2017.

Dumitru Irimia (1939-2009, Iaşi) a fost o mare personalitate a lingvisticii româneşti, cunoscut de întregi generaţii de specialişti şi de studenţi pentru lucrările sale fundamentale de stilistică funcţională, stilistică literară (în special studii consacrate operei eminesciene) şi gramatică. A fost profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cărţi publicate (selectiv): „Limbajul poetic eminescian”, 1979 (teza de doctorat); „Curs de lingvistică generală”, 1986; „Structura stilistică a limbii române contemporane”, 1986; „Introducere în stilistică”, 1999; „Dicţionarul limbajului poetic eminescian”, 2002 (coordonator); „Dicţionarul limbajului poetic eminescian: Semne şi sensuri poetice”, 2 vol., 2005; „Gramatica limbii române”, Iaşi, 2008.
În seria Opere Dumitru Irimia de la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, au apărut în ultimii ani următoarele volume: Limbajul poetic eminescian (2013) • Studii eminesciene (2014) • Studii de limba română și lingvistică generală (2017) • Studii de stilistică şi poetică (2017).

Existenţa mea de dascăl? Existenţa de dascăl în sine nu-i dintre cele mai liniştite dacă o iubeşti. Dar, tot dacă o iubeşti, îţi aduce şi multe satisfacţii, unele imediate, altele după ani. Tot după ani îţi poate aduce şi nemulţumiri. Dar intră în regula jocului. Mă bucură cînd reuşesc să stabilesc un dialog real cu studentul, cînd sugestiile mele sînt fructificate şi duse mai departe, cînd studentul merge pe propriile picioare, ba chiar începe să-şi ia zborul şi unii ajung, au ajuns în timp, să zboare foarte bine. Este adevărat că unii au uitat cine i-a învăţat zborul sau cine le-a insuflat ideea că nu e suficient să mergi, chiar bine, că trebuie şi să zbori. Este în Eugen Ionescu o idee foarte frumoasă – oamenii au uitat să zboare. Ei trebuie învăţaţi să zboare din nou. Asta e esenţa muncii noastre: să-i învăţăm pe elevi, studenţi să zboare sau măcar să încerce să zboare, să nu se mulţumească cu mersul ... (D. Irimia)

Cuvînt-înainte (Dinu Moscal); I. Studenţia: Rememorări. Studenţia. Irimia, Mircea-Radu Iacoban; Adînca lui omenie – lumina unei conştiinţe, Emil Baltag; II. Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”: Perseverenţă, Mihai zamfir; Lecţia de istorie: Putna 1871 – Putna 1996, Lidia Bodea; Dumitru Irimia şi lumea lui Eminescu, Andrei Bodiu; III. Prieteni. Colegi. Studenţi: Un nou dicţionar Eminescu, Solomon Marcus; Omagiu unui cercetător pasionat al limbii române, Solomon Marcus; Morala şi adevărul limbii – in memoriam Dumitru Irimia , Dan Hăulică; Un ricordo di Dumitru Irimia (1939-2009), Lorenzo Renzi; O amintire despre Dumitru Irimia (1939-2009) – traducere, Lorenzo Renzi; In memoriam Dumitru Irimia (1939-2009), Rodica Zafiu; Tradiţie şi modernitate în cercetările gramaticianului, Valeria Guţu Romalo; Tropice triste, Mihai Zamfir; Obsesii eminesciene, Mihai Zamfir; Amintiri…, Andrei Corbea-Hoişie; S-a stins o stea pe bolta filologiei româneşti, Anatol Ciobanu; Limbajul mitopo(i)etic eminescian şi conştiinţa de sine a poeziei româneşti, Mihai Cimpoi; Am fi putut fi prieteni… Dumitru Irimia – o evocare, Valeriu D. Cotea; Dumitru Irimia : umbra şi feţele fiinţei, Maria Șleahtiţchi; Dumitru Irimia sau lecţia verticalităţii, Doina Florea; Eminescolog consacrat, Rodica Marian; E şi colocviul meu…, Gheorghe Moldoveanu; Un profesor iubit şi respectat, Lucia Cifor; In memoriam Dumitru Irimia . O evocare, Eugen Munteanu; Fiinţă întru fiinţare, Grigore Ilisei; Profesorului Dumitru Irimia, Lăcrămioara Petrescu; Mărcile stilului Dumitru Irimia, Ana-Maria Minuţ; Domnul profesor Irimia, Ioan Milică; Profesorul Dumitru Irimia, Bogdan Creţu; „Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină…”, Andrei Patraş; Rămas bun, dragă profesore…, Valentina Butnaru; Căsuţa în patru ape, cu pridvor şi cerdac împrejmuind doi pereţi albi, Ion Filipciuc; Dumitru Irimia în amintirile studenţiei mele, Alina Alexandra Apreutesei; Magistrul cu vocaţie, mentorul cu har, Adina Hulubaş; Exigenţa şi nobleţea dascălului Adina Vukovic; Anonimul, Sabina Fînaru; In memoriam Dumitru Irimia, Sebastian Drăgulănescu; Ecce magister, Daniela Voinea; Dumitru Irimia – o altă citire…, Mioara Kozak; IV. Interviuri: Interviu Radio Iaşi, 1985, D. Irimia; Colegul nostru permanent, Florin Zamfirescu, George Lazăr; Trebuie să evaluăm cu toată seriozitatea opera lui, Mihai Eminescu, Gellu Dorian; Limbajul poetic ca limbaj absolut, Mihai Cimpoi; Dialog cu prof. univ. dr. D. Irimia, Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Mircea-Cristian Ghenghea; D. Irimia, profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, În dialog cu Cristina Hermeziu; Interviu Radio Tîrgu-Mureş, Valentin Marica; Portretul unui eminescolog Interviu cu Teodora Stanciu, Radio România Cultural, emisiunea Etică-estetică, 10 iunie 2009; Interviu cu Teodora Stanciu, Radio România Cultural, emisiunea Etică-estetică, 8 iulie 2009; Un creator de şcoală: Dumitru Irimia Teodora Stanciu, Radio România Cultural, Revista literară radio, 12 iulie 2009; „Să fii spirit liber, să crezi în adevăr, să te manifeşti cu Sinceritate…”, Cristina Irimia în dialog cu Maria Șleahtiţchi; V. Doctor honoris causa: Laudatio - cu prilejul conferirii titlului de doctor honoris causa domnului Prof. D. Irimia, Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, 5 iunie 2005, Gheorghe Popa; Dumitru Irimia – înainte-mergătorul – laudatio la conferirea titlului de doctor honoris causa al Universităţii de Stat din Chişinău, 25 septembrie 2007, Anatol Ciobanu; VI. Lucrările Colocviului de exegeză literară In honorem Dumitru Irimia , Ipoteşti, 14 iunie 2017: Introducere Ala Sainenco; Contribuţia lui Dumitru Irimia la interpretarea sintaxei şi a semanticii poetice eminesciene Rodica Zafiu; Note despre reprezentarea timpului în lirica eminesciană, Dinu Moscal; Repere în definirea limbajului poetic: Eugeniu Coşeriu şi Dumitru Irimia, Ala Sainenco; Pornind de la Gramatica limbii române, de Dumitru Irimia, Viorica Popa; Basarabia profesorului Dumitru Irimia Maria Șleahtiţchi; Dumitru Irimia . Naţiune şi raţiune, Mircea A. Diaconu; Profesorul care a făcut unirea, Lucia Țurcanu; Vocaţia de psiho-sociolog a lingvistului Dumitru Irimia Mihai Șleahtiţchi; Dumitru Irimia: schiţă de portret Smaranda Ghiţă; Seria de autor Opere – Dumitru Irimia, un proiect al Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Cristina Irimia; VII. Cîteva scrisori (transcrieri și facsimile): de la G. Ivănescu, Ioana Petrescu, Solomon Marcus, Rosa Del Conte, O. Nimigean, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Marin Sorescu, Irina Mavrodin, V. Guţu Romalo etc.

Cristina Irimia (n. 1951) este redactor de limba engleză (din 1984) la Filiala Iași a Academiei Române; traducător. A contribuit la editarea seriei de autor Opere – Dumitru Irimia de la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Dinu Moscal (n. 1975) este cercetător în cadrul departamentului de toponimie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala Iași a Academiei Române. A publicat studii și recenzii în Anuarul de Lingvistică și Istorie Literară, Diacronia, Logos & Episteme, Philologica Jassyensia ș.a. Este autor al monografiei Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicație la terminologia populară a formelor de relief pozitiv; coautor la Tezaurul toponimic al României. Moldova/ Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic)/ Partea 1: Toponime personale și la Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830).