Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946). Volumul I (A-K)

Ioana Gafton

în stoc

Data apariției: 25.11.2021

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)

ISBN: 978-606-714-660-8

Nr. pagini: 700

Format: 22 x 28 cm.

101.87 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefață de prof. univ. dr. Oliviu Felecan.
Lucrarea este compusă din două părţi: corpusul schimbărilor de nume şi un studiu lingvistic asupra acestuia. Materialul care constituie corpusul de față a fost extras ca urmare a cercetării a 611 volume ale „Monitorului Oficial” (care însumează 581.676 de pagini), din perioada 1895 (anul apariţiei primei Legi a numelui) și 1946 (interval în care au apărut patru legi referitoare la nume şi la schimbarea numelui). Documentele se află în colecţia Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, din Iaşi. Studiul „Monitorului Oficial” a fost completat de cel al fondului „Ministerul de Justiţie. Schimbări de nume. 1895-1910”, aflat în colecţia Arhivelor Naţionale din Bucureşti.

Volumul Ioanei Gafton cercetează schimbările de nume înregistrate în acte oficiale de-a lungul a mai bine de o jumătate de veac (1895-1946) și, din acest punct de vedere, aduce o noutate absolută în cercetarea onomastică din țara noastră. Demersul se bazează pe cercetarea arhivelor oficiale și prezintă interes nu doar pentru lingviști, ci și pentru sociologi, istorici, antropologi, etnologi, psihologi, juriști ș.a. (…); autoarea face diferența între motivațiile legale menționate în cereri (nevoia de integrare în comunitatea majoritară, etnică sau religioasă, cel mai adesea) și motivele reale, care pot da naștere unor speculații. Exemplele oferite sunt elocvente. Nu sunt omise nici dificultățile inerente ale unei astfel de cercetări antroponimice în diacronie, cu atât mai mult cu cât s-a desfășurat în mai multe forme de guvernământ și într-un context care a suferit schimbări majore de-a lungul anilor, inclusiv în privința granițelor statale. (Oliviu Felecan)

Acela care, dupe punerea în aplicaţiune a codiceluĭ civil în ţéră, ʼşĭ va fi schimbat saŭ modificat numele sĕŭ patronimic, ʼĭ va fi adăugat un altul saŭ o terminaţiune, va fi luat un nume pe care nu avea dreptul săʼl pórte, chiar dacă acest nume este acela al uneĭ localităţĭ unde sʼa născut saŭ a trăit, saŭ va fi purtat un nume în condiţiile prevĕȡute la art. 6 al acesteĭ legĭ, fără autorisaţiunea persónelor în drept de a purta acest nume, va putea fi acţionat dʼinaintea curţeĭ de apel Bucurescĭ de persónele al căror nume ʼl pórtă, pentru a fi abligat a delăsa acest nume, şi nu va putea invoca în favórea sa nicĭ posesiunea de Stat, nicĭ prescripţiunea, nicĭ formalităţile făcute de dênsul pentru a da un sémĕn de legalitate schimbăreĭ sale de nume, precum: publicaţiunĭ în Monitor saŭ cererĭ la tribunal, carĭ, în lipsa legeĭ de faţă, nu puteaŭ avea nicĭ un efect legal. (Lege asupra numelui, „Monitorul Oficial”, 18 martie 1895)

PREFAȚĂ (Oliviu Felecan); STUDIU INTRODUCTIV: I. Preliminarii: 1. Surse şi documentare; 2. Cadrul și procedurile legislative; 3. Dinamica solicitărilor; 4. Lămuriri asupra opțiunilor de transcriere; II. Studiu asupra tipurilor de situații întâlnite în privinţa schimbărilor de nume: 1. Lămuriri; 2. Structura și metodele de cercetare; 3. Motivațiile: 3.1. Redobândirea numelui; 3.2. Nume indezirabile; 3.3. Recunoştinţa; 3.4. Integrarea socială: 3.4.1. Nume arhaice vs nume moderne; 3.4.2. Nume relativ echivalente poziţionate social; 3.4.3. Adoptarea numelui dat de către comunitate; 3.4.4. Adecvarea numelui la etnia dominantă; 3.4.5. Nume născocite; 3.4.6. Adecvarea numelui la propria etnie; 3.4.7. Adecvarea numelui la mărci de prestigiu; 4. Procedeele de schimbare a numelor: 4.1. Prelucrări prin sufixare; 4.2. Prelucrări prin echivalare; III. Concluzii; IV. Bibliografie; REPERTORIU AL SCHIMBĂRILOR DE NUME (1895 1946) (A-K)

Ioana Gafton (n. 1968, Tecuci) este absolventă a Facultăţii de Chimie Industrială, secţia Chimie organică, a Institutului Politehnic din Iaşi. Angajată a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi din 1996, din 2005 este Şef al serviciului Conservarea colecţiilor. În această perioadă a publicat recenzii de carte şi note de călătorie. Totodată, a participat la reuniunile profesionale ale BCU Iaşi şi ale altor biblioteci universitare din ţară, prezentând comunicări pe teme de biblioteconomie.
Preocupările sale vizează istoricul bibliotecii (Viaţa unui savant din sec. al XIX-lea între şcoală şi bibliotecă, în „Biblos”, nr. 5/1997) şi a clădirii BCU – rezultatele cercetărilor în această direcţie fiind prezentate în lucrarea Fundaţia universitară „Regele Ferdinand I” din Iaşi. Scurt istoric pe baza documentelor , prefaţă de dr. Liviu Papuc, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2018, precum şi de schimbările de nume: Name changes to Jews in Romania (1895-1945), în Jassyer Beiträge zur Germanistik XXIII (Contribuţii ieşene de germanistică XXIII): Terra Judaica. Literarische, kulturelle und historische Perspektiven auf das Judentum in der Bukowina und in Galizien (Literary, cultural and historical perspectives on Bukovinian and Galician Jewry), Secțiunea Miscellanea, editori Francisca Solomon, Ion Lihaciu, Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2020.