Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Studii de limba română și lingvistică generală

Dumitru Irimia

stoc epuizat

Data apariției: 08.06.2017

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-356-0

Nr. pagini: 369

Format: 17 x 24 cm.

34.65 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Seria Opere Dumitru Irimia. Ediţie îngrijită de Dinu Moscal.
Volumul cuprinde toate articolele profesorului Dumitru Irimia dedicate limbii române și problemelor de lingvistică generală. Limba română este abordată atît în dimensiunea ei cultural-istorică, cît și în dimensiunea funcționării ei obiective. Astfel, în ceea ce privește prima dimensiune, limba română este privită în raportul ei cu individul care o vorbește ca limbă maternă, individ căruia îi oferă o cunoaștere specifică a realității, precum și în contextul cultural-istoric, cu accentuarea problemelor privind statutul ei în Basarabia. În ceea ce privește a doua dimensiune, în volum se regăsește o mare parte a itinerariilor problemelor de gramatică pe care le găsim într-o formă restrînsă și sistematizată în Gramatica sa. Se adaugă tot aici articolele de ortografie, unde se pot urmări raționamentele pentru poziția sa binecunoscută față de argumentele reformei ortografice din 1993.

I. LIMBA DIN PERSPECTIVĂ CULTURAL-ISTORICĂ: Limba – componentă fundamentală a specificului naţional; Omul faţă cu limba; Expresie, semnificaţie, sens; Semnul lingvistic între langue şi parole; Dualismul limbii în concepţia lui A. Philippide; Despre semantica unor termeni româneşti în comparaţie cu termenii corespondenţi din limba italiană; II. GRAMATICA ŞI CULTIVAREA LIMBII: Gramatica între teoria limbii şi perspectiva didactică; Structura gramaticală a limbii române în concepţia lui Alexandru Philippide; Sextil Puşcariu şi problemele structurii gramaticale a limbii române; Raportul verb–predicat; Este „se” marcă a reflexivului românesc?; Semiauxiliarele; Propoziţia complexă; Diateza dinamică; Coordonarea opozitivă; Adjective posesive sau pronume personale în genitiv?; Funcţii sintactice realizate prin constituenţi multipli Gramatica limbii române, între răspunsuri şi întrebări; Despre creativitate în limbă; Cuvîntul şi sensurile lui; O problemă de gramatică; Între tendinţă şi modă lingvistică; Derivarea lexicală între posibil şi necesar; Tot despre derivarea lexicală şi limitele ei; Paralelisme lexicale Raportul regional–literar; Şcoala şi limba Limba, presa, radio-televiziunea; Limba şi relaţiile sociale; III. ORTOGRAFIA: Ortografia limbii române. Trecut, prezent, viitor - discuţii -; Despre ortografia limbii române fără patimă (şi fără ideologie şi fără politică); De ce scriu şi susţin scrierea cu î din i?; IV. LIMBA ROMÂNĂ ŞI BASARABIA: Oare chiar nu se poate fără minciună? 1991; O revistă „Limba Română” la Chişinău 1991; [Cuvinte de salut la deschiderea celui de-al IV-lea Congres al Filologilor Români]; Lupta continuă; Scurtă întoarcere în timp; O limbă maternă – un alfabet; Adevăruri axiomatice Dicţionarul moldovenesc–românesc – un avorton între inepţie şi ticăloşie 2003; Eugen Coşeriu: apărător al unităţii şi identităţii limbii şi culturii româneşti 2002; Identitatea naţională între limbă şi literatură 2003; Identitatea şi unitatea românilor în două oglinzi: Mihai Eminescu şi Alexei Mateevici 2003; Unitatea limbii şi literaturii românilor 2008; Sub semnul limbii române 2009; V. OAMENI ŞI CĂRŢI: O viaţă închinată ştiinţei limbii. Interviu cu profesorul G. Ivănescu, la 70 de ani; G. Ivănescu – creator de şcoală în lingvistica românească; G. Ivănescu; Un mare lingvist contemporan: Eugen Coşeriu; Evocare Eugeniu Coşeriu – anchetă; Între două scrisori; Matteo Bartoli. Torino: scrisori din România; Un alt mod de a face istoria unei limbi

Dumitru Irimia (1939 - 2009, Iaşi) a fost o mare personalitate a lingvisticii româneşti, cunoscut de întregi generaţii de specialişti şi de studenţi pentru lucrările sale fundamentale de stilistică funcţională, stilistică literară (în special studii consacrate operei eminesciene) şi gramatică. A fost profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cărţi publicate (selectiv): "Limbajul poetic eminescian", 1979 (teza de doctorat); "Curs de lingvistică generală", 1986; "Structura stilistică a limbii române contemporane", 1986; "Introducere în stilistică", 1999; "Dicţionarul limbajului poetic eminescian", 2002 (coordonator); "Dicţionarul limbajului poetic eminescian: Semne şi sensuri poetice", 2 vol., 2005; "Gramatica limbii române", Iaşi, 2008.