Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Studii de stilistică şi poetică

Dumitru Irimia

stoc epuizat

Data apariției: 07.11.2017

Domeniu: Litere / Stilistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-315-7

Nr. pagini: 793

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Seria Opere Dumitru Irimia.
Ediție îngrijită de Adina Hulubaș. Introducere de Ioan Milică.
Volumul reunește majoritatea articolelor, studiilor și materialelor de stilistică pe care regretatul profesor Dumitru Irimia le-a semnat de-a lungul a patru decenii. Lucrarea completează cartea Stilistica limbii române, publicată anterior de Dumitru Irimia, prin aprofundarea viziunii științifice și exemplificarea metodei de cercetare distincte, consacrate de autor. Volumul este structurat în cinci capitole, „Aspecte teoretice”, „Analize stilistice”, „Italienistică”, „Secvențe radiofonice” şi „Semnalări".

I. STUDII DE STILISTICĂ ȘI POETICĂ: Stilistica şi problema cercetării limbajului poetic românesc; Despre interpretarea stilistică a creaţiei literare; Pentru o teorie a semnului poetic; Între limbă şi stil; Nivelele stilistice ale limbii; Variante stilistice ale limbii literare; Iorgu Iordan şi stilistica limbii române; Stilul ştiinţific; Note despre limbajul poetic; Limbajul poetic şi recuperarea esenţei originare a limbii; „Omul [...] metaforizant” şi natura limbajului poetic; Ibrăileanu şi problemele limbajului poetic; G. Ivănescu despre limbajul poetic; Poetic, nepoetic, nonpoetic sau antipoetic?; Persoană gramaticală – persoană narativă – personaj literar; Regional – literar în textul artistic; Etic – estetic în limbă şi artă; II. STUDII DE STILISTICĂ APLICATĂ: Imaginea lui Ştefan cel Mare de la Grigore Ureche la Mihai Eminescu; Modelul Creangă în studiul stilisticii limbii române; Aspecte ale sintaxei frazei în scrierile lui I. L. Caragiale; Vocabularul operei lui Caragiale; A. Mateevici – autorul celui mai profund poem închinat limbii române; Panait Istrati faţă cu limba de lemn; Realul şi transcenderea realului în poetica şi creaţia lui Panait Istrati; Un scriitor român între estul şi vestul deceniului trei: Panait Istrati; Literatura lui Panait Istrati între naţional şi universal; Expresivitatea limbii române împotriva exilului siberian al fiinţei umane; (Aniţa Nandriş); Sensuri brâncuşiene în două „încifrări” poetice: Lucian Blaga şi Mircea Eliade; M. Blecher: Fiinţa umană între metafora noroiului şi metafora zborului; Nichita Stănescu: Cîntec; Expresie exemplară a specificităţii stilistice a limbii române; Sacru şi estetic in pictura murală a mînăstirilor din Bucovina; Despre terminologie: limbajul criticii literare; Note privind limbajul criticii literare. În căutarea cuvîntului; „Arta” unei interpretări a artei literare (Note privind limbajul criticii literare); Între creaţie „lingvistică” şi poezie; Gramatică şi poezie; Vocabularul nostru cel de toate zilele; Rima, acest „canon” depăşit; Tot despre rimă, dar şi despre renunţarea la unele „prejudecăţi”; Între poezie şi „parvenitism”literar; Stilul publicistic actual între libertatea de exprimare şi libertatea de expresie; III. ARTA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN ITALIA: Cultura românească în Italia; Literatura română în Italia; Poezia română în Italia; Mihai Eminescu: Poesie d’amore; O versiune italiană din proza lui Eminescu între emfază şi ignorarea exigenţelor actului de traducere; O nouă versiune italiană din poeziile lui Arghezi; O interpretare a poeticii lui Blaga în Italia; Marin Sorescu în italiană; Literatura lui Eugeniu Coşeriu în limba italiană; Scriitori români la Veneţia în secolul al XIX lea; Brâncuşi văzut în/din Italia; Anul Eminescu la Veneţia; Anul Brâncuşi la Veneţia; Două evenimente artistice la Veneţia; Nicolae Iorga – Conferinţe în Italia; Mario Ruffini la 80 de ani; De vorbă cu profesorul Mario Ruffini; Mario Ruffini, interpret al epocii lui Constantin Brâncoveanu; Rosa Del Conte; Rosa Del Conte, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi – Laudatio; Lorenzo Renzi, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi – Laudatio; „Notizie Culturali Italiane”, Revistă italo română; IV. ITALIANISTICĂ: Manzoni şi constituirea teoriei romantice; Manzoni pro şi contra; De vorbă cu profesorul Claudio Cesare Secchi – directorul Centrului de Studii „Alessandro Manzoni” din Milano; Milano l a sărbătorit pe Manzoni; Al. Manzoni în critica literară românească; Romanul manzonian şi romanul istoric românesc; Eugenio Montale; O dispariţie: Nino Palumbo; Nino Palumbo în căutarea umanităţii omului; Oameni de teatru ai secolului XX: Giorgio Strehler; Cel mai greu lucru de pe lume e să scrii neangajat interviu cu Alfredo Balducci; Alfredo Balducci, scriitor de teatru politic; Secvenţe veneţiene; Momentul şi modelul Iordan în italianistică; V. SECVENŢE RADIOFONICE; VI. PREFEȚE, POSTFEȚE: Elena Prus, Poetica modalității la Proust; Ion Boroda, Noaptea șoimului (The Night of the Hawk) ; Valentin Coșereanu, Eminescu - Ipoteşti - Eminescu; Constantin Rusu, Olga Rusu, Mihai Eminescu. O monografie în imagini... ; Zamfir Bălan, Panait Istrati. Tipologie narativită; Mihaela Cernăuți-Gorodețchi, Poetica basmului modern; Odette Arhip, Retorica; Irina Andone, Farmec dureros. Poetica eminesciană a contrariilor; Beniamin Sîngeorzan, Între cuvinte; Lăcrămioara Solomon, Poetica elementelor în lirica lui Lucian Blaga; Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Eminescu. Viața; Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Eminescu și romantismul german; Smaranda Ghiță, Lumi interioare. Jurnalul între document și ficțiune; Ioan Milică, Stilistica argoului în limba română contemporană; VII. RECENZII: Dicţionarul Eminescu; Jean Cohen: Structure du langage poétique; P. Brodin, Ecrivains américains d’aujourd’hui des années ’60 ; Solomon Marcus, Poetica matematică ..... ; „Poétique”, Revue de théorie et d’analyse littéraire ; Gh. Bulgăr, Momentul Eminescu în evoluția limbii române literare; Elena Bălan – Osiac, Sentimentul dorului în poezia română, spaniolă şi portugheză; O nouă carte despre România; Stil şi limbaj, Al. Andriescu; Un debut de excepţie: Camelia Toma, Cucuveaua din strană; Zbor frînt – Glosse pe marginea poeziei lui Cătălin Anuța; Reprezentarea romanescă a Parizienei în literatura franceză din a doua jumătate a secolului al XIX lea; O cale insolită de acces la lumea de sensuri a creaţiei lui Mircea Eliade; VIII. PUBLICISTICĂ: Uitasem să rîdem; Universitatea în criză; Universitatea astăzi; Ipoteşti. Realitate şi poezie; Pe marginea bacalaureatului – 2008; IX. IN MEMORIAM Ion Turcuș; Marian Papahagi; A mai plecat un prieten: Constantin-Liviu Rusu; Vaporul nu putea să nu existe…; Mihai Iordache al Sucevei; Plecarea Poetului; Teresa Ferro; Anexă: Sacro ed estetico nella pittura dei monasteri della Bucovina; Rosa Del Conte, Doctor Honoris Causa dell’Universita „Al. I. Cuza” di Iasi – Laudatio; „Notizie Culturali Italiane”, Revue italo roumaine; Momento e modello Iordan nell’italianistica; Alessandro Manzoni in Romania; Il romanzo manzoniano e il romanzo storico romeno; Nino Palumbo e la sua ricerca dell’umanità dell’uomo; Elena Bălan – Osiac, Il sentimento di „dor” nella poesia romena, spagnola e portoghese; Index de autori

Dumitru Irimia (1939-2009, Iaşi) a fost o mare personalitate a lingvisticii româneşti, cunoscut de întregi generaţii de specialişti şi de studenţi pentru lucrările sale fundamentale de stilistică funcţională, stilistică literară (în special studii consacrate operei eminesciene) şi gramatică. A fost profesor la Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cărţi publicate (selectiv): „Limbajul poetic eminescian”, 1979 (teza de doctorat); „Curs de lingvistică generală”, 1986; „Structura stilistică a limbii române contemporane”, 1986; „Introducere în stilistică”, 1999; „Dicţionarul limbajului poetic eminescian”, 2002 (coordonator); „Dicţionarul limbajului poetic eminescian: Semne şi sensuri poetice”, 2 vol., 2005; „Gramatica limbii române”, Iaşi, 2008.
În seria Opere Dumitru Irimia au mai apărut:
Limbajul poetic eminescian (2013);
Studii eminesciene (2014);
Studii de limba română și lingvistică generală (2017).