Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Studii lingvistice aplicate de pragmatică, retorică și sintaxă a limbii române vorbite actuale

Luminița Hoarță Cărăușu (coordonator)

în stoc

Data apariției: 10.10.2023

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-533-5

Nr. pagini: 326

Format: 17 x 24 cm.

44.67 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul de față include lucrări ştiinţifice teoretice de pragmatica lingvistică aplicată, retorică lingvistică aplicată şi de sintaxa limbii vorbite, având ca bază volumul Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013 (coord. Luminiţa Hoarţă Cărăuşu). Ideile teoretice exprimate în studiile lingvistice aplicate conţinute în prezentul volum sunt ilustrate cu exemple excerptate din Corpusul de limbă română vorbită nedialectală amintit.
Cartea este rezultatul cercetării efectuate în anii 2015-2018 de către un colectiv de paisprezece persoane. Colectivul de cercetare a reunit un cadru didactic al Facultăţii de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prof. univ. dr. Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, (coordonatorul proiectului) – Catedra de limbă română şi lingvistică generală (Pragmatică lingvistică), un cadru didactic al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (lector univ. dr. Alice Roșu) (Pragmatică lingvistică) şi doisprezece doctoranzi ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: Paula Lohan (Retorică lingvistică), Laura Grama (Pragmatică lingvistică), Elena Dumitrașcu (Pragmatică lingvistică), Maria Tomulescu (Pragmatică lingvistică), Daniela Dascălu (Pragmatică și Retorică lingvistică), Elena Mihaela Lupu (Pragmatică și Retorică lingvistică), Ionela Chiru (Pragmatică lingvistică), Ozana Chakarian (Pragmatică lingvistică), Sorina Pârțu (Sintaxa limbii vorbite), Claudia Timoci (Pragmatică lingvistică), Mihaela Dăciug (Sintaxa limbii vorbite) și Madălina Spridon Chirilă (Pragmatică și Retorică lingvistică).

Cuvânt înainte (Luminița Hoarță Cărăușu); Perspectiva conversaţională în dezbaterea televizată românească, Ozana Cioca (Chakarian); Discursul mediatic și comunicarea politică din perspectiva analizei tranzacționale – Traian Băsescu în campania electorală din 2009, Ionela Chiru; Adverbul în discursul politic românesc din perspectivă retorico-pragmatică, Daniela Dascălu; Discontinuitatea în limba română vorbită actuală nedialectală. Anacolutul, Ionela Mihaela Dănciug; Discursul radiofonic publicitar, Elena Dumitrașcu; Limba română vorbită actuală. Particularități semantice ale operatorului modal în cadrul predicatului complex. Studiu de caz, Laura Grama; Comunicarea medic-pacient. Particularități pragmatice Luminița Hoarță Cărăușu; Dezbaterea televizată românească actuală. Personalităţi ale diasporei, Luminița Hoarță Cărăușu; Dezbaterea politică televizată. Studiu de caz, Luminița Hoarță Cărăușu; Interacţiunea mediată controlată. Comportamentul comunicativ al interlocutorilor în talk show-ul românesc actual (invitaţi ‒ români din diasporă) , Luminița Hoarță Cărăușu; Un tip de discurs didactic: lecția de limbă română pentru studenți străini. Particularități pragmatice. Studiu de caz, Luminița Hoarță Cărăușu; Mijloace de realizare a modalizării în discursul mediatic românesc actual. Studiu de caz, Luminița Hoarță Cărăușu; O analiză a actelor de limbaj și a mărcilor persuadării în discursul publicitar radiofonic, Tatiana Huțu Dâlcu; Dimensiunile retorice ale discursului mitropolitului Teofan. Studiu de caz, Paula Iustina Lohan; Particularități retorico-pragmatice ale discursului publicitar radiofonic, Elena Mihaela Lupu; Imbricarea în limba română vorbită actuală nedialectală, Sorina Pârțu; Deixisul în varii contexte comunicative ‒ o abordare aplicativă, Alice Iuliana Roșu; Retorica și pragmatica pronumelui personal în discursul mediatic românesc actual, Mădălina Spridon; Funcțiile marcatorilor discursivi știi și știți în limba română vorbită actuală, Claudia Timoci; Particularități gramaticale și retorico-pragmatice ale discursului religios, Maria Tomulescu.

Luminița Hoarță Cărăușu (n. 1965, Iași) este profesor universitar doctor la Catedra de limbă română şi lingvistică generală, din cadrul Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A mai publicat la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în calitate de coordonator, volumele: Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine), 2007; Comunicarea. Ipoteze şi ipostaze, 2008; Spaţiul lingvistic şi literar românesc în orizont European, 2009 (împreună cu Lăcrămioara Petrescu); Limba română vorbită actuală. Studiu lingvistic aplicat, 2012; Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală, 2013.