Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Surse și valori ale educaţiei. Perspective pluridisciplinare

Emanuela Ilie, Claudia Tărnăuceanu (coordonatoare)

în stoc

Data apariției: 10.01.2022

Domeniu: Litere / Antropologie

Colecție: Transdisciplinaria

ISBN: 978-606-714-649-3

Nr. pagini: 306

Format: 14,7 x 20,5 cm.

31.36 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Colecţia TRANSDISCIPLINARIA (coordonată de conf. univ. dr. Emanuela Ilie)
Volumul cuprinde unele dintre cele mai valoroase lucrări susţinute în cadrul ediţiilor din 2018 și 2020 ale Simpozionului naţional „Valorile educaţiei, educaţia valorilor, din Antichitate până azi”, desfășurat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Semnatarii studiilor sunt cadre didactice universitare, cercetători, doctori şi doctoranzi, cu preocupări în domenii diverse (lingvistică, teorie, istorie şi critică literară, literatură comparată, filosofie, teologie, arte plastice, ştiinţe ale educaţiei), afiliaţi mai multor universităţi din ţară: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia.

Antiqua, Mediaevalia et Humanistica: Marcela Ciortea, Note istorice / note mitologice în ediția blăjeană a Odelor lui Horatius, întocmită de canonicul Gavril Pop; Iulian-Gabriel Hrușcă, Rezistența elegiacă din timpul Principatului lui Augustus; Constantin-Ionuț Mihai, Filosofia ca medicina animi în scrierile protreptice antice; Liviu Petcu, Rolul Sfintei Monica, mama Fericitului Augustin, în Dialogurile de la Cassiciacum; Claudia Tărnăuceanu, Epitafurile lui Cicero – parte a unui „produs curricular” al Antichității târzii; Moderna et Contemporanea: Diana Blaga, „Aristocratul” Al.O. Teodoreanu; Irina Chirica, Valori în zonele de contact cultural și etnic. Scriitoarea Leslie Marmon Silko; Felicia Dumas, Les valeurs chrétiennes et la formation spirituelle de l’homme moderne dans les homélies d’un grand théologien orthodoxe français contemporain; Luminița Hoarță Cărăușu, Discursul religios românesc actual. Particularități pragmatice; Adrian Jicu, Ideea de valoare estetică în creaţia bacoviană. Accepţiuni și reprezentări poetice; Emanuela Ilie, Suferinţa ca valoare; Amelia Sandu-Andrieș, Joan Miró – Balerinul. Intertextualități; Amelia Sandu-Andrieș, Două perspective asupra Christului răstignit: Ioan al Crucii și Salvador Dalí; Didactica: Marius-Mircea Crișan, Aba-Carina Pârlog, Promovarea învăţării centrate pe student: procesul de la Bologna și valorificarea feedback-ului prin instrumente digitale; Angelica Hobjilă, Concretizări verbale, nonverbale și paraverbale ale stării de adult în comunicarea „actorilor” din spaţiul grădiniţei/ școlii; Angelica Hobjilă, Realizări ale deixisului temporal în comunicarea didactică; Mihaela Lupu, Valeurs ludiques des titres: étude d’un corpus de presse française; Roxana Vieru, Paremiologia ca instrument auxiliar folosit în educație.

Emanuela Ilie (n. 1976, Iași) este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din Romȃnia (din 2009), al Societăţii Culturale Junimea ’90 (din 2009) şi al A.L.G.C.R. (din 2010). Redactor la revistele „Expres cultural”, „Semnal”, „Zon@ literară” şi „Revista romȃnă”. Colaborator, cu rubrică permanentă, la „Convorbiri literare”.
Peste 500 de studii, articole şi cronici literare publicate în diferite reviste academice sau de cultură. A coordonat, individual sau în colaborare, mai multe volume știinţifice apărute la edituri prestigioase. Cele mai recente sunt Educaţia valorilor, din Antichitate până în prezent, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017 (în colaborare cu Claudia Tărnăuceanu), Dan Mănucă 80, Editura Tracus Arte, București, 2018 (în colaborare cu Ofelia Ichim) și Psihologii, locuiri, arhitecturi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2021 (în colaborare cu Ana-Cristina Tudora și Dorin Nastas).
Cele mai recente cărţi de autor publicate: Dicţionarul critic al poeziei ieşene contemporane. Autori. Cărţi. Teme (ediţia a II-a, Institutul European, Iaşi, 2013); Didactica limbii şi a literaturii romȃne (ediţia I, Polirom, Iaşi, 2014; ediţia a II-a, revăzută și adăugită, Polirom, Iași, 2020); Corpuri, exiluri, terapii (Cartea Românească Educaţional, Iași, 2020).
A obţinut mai multe premii pentru critică literară, între care: Premiul pentru debut la Salonul Internaţional de Carte Românească, Iaşi, 2008; Premiul pentru debut al revistei „Convorbiri literare”, Iaşi, 2009; Premiul pentru critică al APLER, Câmpina, 2009; Premiul pentru critică literară al revistei şi al editurii „Contact Internaţional”, Iaşi, 2011; Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi, 2012; Premiul pentru studii critice interdisciplinare al revistei „Ateneu”, Bacău, 2020.
Claudia Tărnăuceanu (n. 1973, Vaslui) este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, vicepreşedinte al Societăţii de Studii Clasice, filiala Iaşi, membru al Centrului de Studii Clasice şi Creştine şi secretar de redacţie al revistei „Classica & Christiana”.
Volume publicate: Limba latină în opera lui Dimitrie Cantemir: Vita Constantini Cantemyrii.Studiu lingvistic şi literar, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008 (Premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române, 2010); Marcus Tullius Cicero, In C. Verrem orationes/ Discursurile împotriva lui C. Verres. Vol. I: In C. Verrem actio prima/ Primul discurs împotriva lui C. Verres, ediţie bilingvă, traducere, studiu introductiv, note şi comentarii, bibliografie, indici de Claudia Tărnăuceanu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014; Marcus Tullius Cicero, In Q. Caecilium oratio quae divinatio dicitur/ Discursul împotriva lui Q. Caecilius numit „divinatio”, ediţie bilingvă, traducere, studiu introductiv, note şi comentarii, bibliografie, indici de Claudia Tărnăuceanu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, Marcus Tullius Cicero, In L. Catilinam orationes quatuor / Cele patru cuvântări împotriva lui Catilina, ediție bilingvă, în colaborare (Catilinara I – traducere, notă istorică, note și comentarii de Claudia Tărnăuceanu), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, Gramatică latină. Sintaxa, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, Gramatica limbii latine. Morfologia (cu aplicaţii pe texte juridice), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012. Este editor şi coeditor al unor volume colective, cele mai recente fiind Educaţia valorilor, din Antichitate până în prezent, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2017; Valorile educaţiei-educaţia valorilor, din Antichitate până azi: abordări teoretice, soluţii practice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2016 (ambele în colaborare cu Emanuela Ilie). A publicat, de asemenea, numeroase studii şi articole de specialitate.