Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Tezaurul toponimic al României. Moldova/ Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic)/ Partea 1: Toponime personale

Dragoş Moldovanu (coord.), Daniela Butnaru, Dinu Moscal, Ana-Maria Prisacaru, Vlad Cojocaru

Data apariției: 14.12.2014

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-006-4

Nr. pagini: 542

Format: 29,7 x 42 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

"Micul dicţionar toponimic al Moldovei" [MDTM], dicţionar structural şi etimologic, cuprinde o selecţie de toponime reprezentative pentru Moldova istorică, desemnând obiecte (socio)geografice diverse - localităţi, ape curgătoare şi stătătoare, forme de relief, păduri sau câmpii etc. - grupate după metoda câmpurilor toponimice. Pentru fiecare toponim se oferă informaţii lingvistice esenţiale, sincronice şi diacronice: definiţie, forme populare, prime atestări (în cazul oiconimelor, al numelor de localităţi), variante fonetice sau lexicale şi etimologie. Lucrarea va reprezenta un mijloc de informare comod, atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg, asupra originii şi evoluţiei toponimiei majore din Moldova, în ceea ce are ea general românesc sau specific în raport cu toponimia altor provincii istorice. Volumul apare sub egida Academiei Române şi a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Introducere (prof.univ.dr. Dragoş Moldovanu); Introduction (traducere de Raluca Vârlan) ; Bibliografie; Abrevieri şi semne speciale; Mic dicţionar toponimic al moldovei (structural şi etimologic); Indice de afixe; Indice antroponimic.

Dragoş Moldovanu (născut în 1941) este cercetător ştiinţific gradul I la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, departamentul de toponimie. Profesor universitar între anii 1997 – 2007 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi şef al departamentului de toponimie al Institutului „A. Philippide” între anii 1976 – 1996. Ca profesor universitar a elaborat cursuri de istorie a limbii române, istorie a limbii române literare, stilistica limbii române, toponimie românească, lingvistică generală şi indo-europenistică. Ca cercetător a publicat numeroase studii în reviste de specialitate din ţară şi în reviste cotate ISI din străinătate (Revue Romane, Zeitschrift für romanische Philologie). A coordonat seria Tezaurul toponimic al României. Moldova,. proiect prioritar al Academiei Române. A elaborat vol. Toponimia Moldovei în cartografia europeană veche, cca 1395-1789 (CLXXI + 314 p.) din seria Tezaurului toponimic al României. Moldova (autor unic). A primit premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru vol. Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului MOLDOVA), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010 şi alte premii.
Daniela Butnaru (născută în 1973) este cercetător ştiinţific gradul III la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, departamentul de toponimie. Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: onomastică, lingvistică românească, lexicologie, istoria limbii române. A publicat mai multe studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate şi a participat cu comunicări la diverse colocvii şi congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A participat, alături de specialişti în istorie, etnologie şi lingvistică, la realizarea unor volume monografice despre comunităţi catolice din România. A publicat vol. Toponimia din bazinul hidrografic al Neamţului, Editura Alfa, Iaşi, 2011, 210 p.
Vlad Cojocaru (născut în 1952) este cercetător ştiinţific gradul I la Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, şef al departamentului de toponimie din 2012. Specialist cu preocupări în domeniile: lingvistică românească, lingvistică generală, istoria limbii române, toponimie. A publicat vol. Toponimia văii mijlocii a Trotuşului. Dinamica structurilor toponimice, Iaşi, Casa Demiurg, 2005 şi numeroase studii în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate şi în Actele unor congrese şi conferinţe internaţionale de lingvistică şi onomastică. Coautor la primele 3 volume din seria Tezaurului toponimic al României. Moldova. A primit premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, partea 1, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991.
Dinu Moscal (născut în 1975) este cercetător ştiinţific dr. la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala Iaşi a Academiei Române, departamentul de toponimie. Stagii de cercetare la universităţi din Leipzig, Berlin, Veneţia, cu preocupări de toponimie, semantică, lexicologie, istoria limbii române şi romanistică. A publicat studii şi recenzii în Anuarul de lingvisitică şi istorie literară, Logos & Episteme, Philologica Jassyensia şi în Actele unor congrese internaţionale de lingvistică şi de onomastică. A publicat vol. Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013.
Ana Maria Prisacaru (născută în 1979) este cercetător ştiinţific dr. la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala Iaşi a Academiei Române, departamentul de toponimie. Cu preocupări în domeniile: lingvistică generală şi românească, onomastică, lexicologie, istoria limbii române şi activitate de traducere de studii de lingvistică din limba germană. A publicat studii în reviste de specialitate şi în volume colective din ţară şi din străinătate. Teza de doctorat cu tema Efecte ale interferenţei lingvistice româno-germane în toponimia românească din Bucovina Habsburgică (actualele teritorii româneşti) este în curs de tipărire.