Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Tezaurul toponimic al României. Moldova Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) Partea a doua. Toponime descriptive

Colectivul de autori: Daniela Butnaru (A-C), Dinu Moscal (D-L), Ana-Maria Prisacaru (M-R), Vlad Cojocaru (S-Z)

stoc epuizat

Data apariției: 15.10.2021

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-006-4

Nr. pagini: 464

Format: 21 x 29,7 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul apărut sub egida Academiei Române - Filiala Iași și a Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.
Introducere de Vlad Cojocaru.
Micul dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) (MDTM), proiectat să apară în două părţi, cuprinde o selecţie de toponime reprezentative pentru Moldova istorică, desemnând obiecte (socio)geografice diverse – localităţi, ape curgătoare şi stătătoare, forme de relief, păduri sau câmpii etc. – grupate după metoda câmpurilor toponimice. Pentru fiecare toponim se oferă informaţii lingvistice esenţiale, sincronice şi diacronice: definiţie, forme populare, prime atestări (în cazul oiconimelor, al numelor de localităţi), variante fonetice sau lexicale şi etimologie. Lucrarea va reprezenta un mijloc de informare comod, atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg, asupra originii şi evoluţiei toponimiei majore din Moldova, în ceea ce are ea general românesc sau specific în raport cu toponimia altor provincii istorice.

Lucrarea pe care o prezentăm publicului este un dicționar explicativ, realizat după o metodă structurală, inedită în lexicografia europeană. Micul dicționar toponimic al Moldovei (structural și etimologic) își propune să ofere o imagine asupra procedeelor de formare a toponimelor din Moldova, atât a celor românești, cât și a celor străine, din cele mai vechi timpuri până astăzi, precum și asupra modalităților de integrare a acestora în câmpuri toponimice. El are un caracter selectiv, reținând un mic număr din inventarul enorm al toponimelor moldovenești. Condiția minimă a includerii lor în dicționar a fost aceea de a angaja în schemă și un nume de localitate. Reluând vechea clasificare etimologică a lui Petar Skok, făcută după natura denotatului, am reținut în primul volum toponimele personale (= formate de la nume de persoane) – apărut în 2014 și distins cu premiul Bogdan Petriceicu Hasdeu al Academiei Române –, acest al doilea volum fiind consacrat toponimelor descriptive (= formate de la apelative). (Vlad Cojocaru)

Introducere (CS I Vlad Cojocaru); Introduction (traducere în limba franceză de CS I Vlad Cojocaru); Bibliografie; Abrevieri; Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic); Indice de afixe; Indice de baze etimologice.

Daniela Butnaru (n. 1973) este cercetător ştiinţific I la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, departamentul de toponimie. Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: onomastică, lexicologie, istoria limbii române. A publicat mai multe studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate şi a participat cu comunicări la diverse colocvii şi congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A realizat, alături de specialişti în istorie, etnologie şi lingvistică, volume monografice despre comunităţi catolice din România. A publicat volumul Toponimia din bazinul hidrografic al Neamţului, Editura Alfa, Iaşi, 2011. Este coautor al primei părţi a Micului dicţionar toponimic al Moldovei (structural și etimologic), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.
Vlad Cojocaru (n. 1952) este cercetător ştiinţific I la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, departamentul de toponimie. Specialist cu preocupări în domeniile: lingvistică românească, lingvistică generală, istoria limbii române, toponimie. A publicat volumul Toponimia văii mijlocii a Trotuşului. Dinamica structurilor toponimice, Casa Demiurg, Iaşi, 2005 şi numeroase studii în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate şi în Actele unor congrese şi conferinţe internaţionale de lingvistică şi onomastică. Coautor la primele 3 volume din seria Tezaurului toponimic al României. Moldova. A primit Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, partea 1, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991. Este coautor al primei părţi a Micului dicţionar toponimic al Moldovei (structural și etimologic), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.
Dinu Moscal (n. 1975) este cercetător ştiinţific III la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, departamentul de toponimie, cu preocupări și în alte domenii: semantică, lexicologie, istoria limbii române şi romanistică. A publicat studii şi recenzii în Anuarul de lingvisitică şi istorie literară, Diacronia, Logos & Episteme, Philologica Jassyensia, Revue de Linguistique Romane şi în Actele unor congrese internaţionale de lingvistică şi de onomastică. Este autor al volumului Teoria câmpurilor lexicale. Cu aplicaţie la terminologia populară a formelor de relief pozitiv (2013), coautor al primei părţi a Micului dicţionar toponimic al Moldovei (structural și etimologic) (2014) și al volumului Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830) (2017).
Ana-Maria Prisacaru (n. 1979) este cercetător ştiinţific III la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, departamentul de toponimie. Cu preocupări în domeniile: lingvistică generală şi românească, onomastică, lexicologie, istoria limbii române şi activitate de traducere a unor studii de lingvistică din limba germană. A publicat studii şi articole în reviste de specialitate şi în volume colective din ţară şi din străinătate şi a participat cu comunicări la diverse colocvii şi congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A publicat vol. Toponimia românească din Bucovina habsburgică (actualele teritorii româneşti). Germanizare şi reromânizare, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015. Este coautor al primei părţi a Micului dicţionar toponimic al Moldovei (structural și etimologic), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.
Dragoş Moldovanu (1941-2019) este fondatorul departamentului de toponimie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi, cercetător ştiinţific I şi şef al departamentului între anii 1976 – 1996 şi 2007 – 2011, profesor universitar între anii 1997 – 2007 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ca profesor universitar a elaborat cursuri de istorie a limbii române, istorie a limbii române literare, stilistica limbii române, toponimie românească, lingvistică generală şi indo-europenistică. Ca cercetător a publicat numeroase studii în reviste de specialitate din ţară şi în reviste cotate ISI din străinătate (Revue Romane, Zeitschrift für romanische Philologie). A coordonat seria Tezaurul toponimic al României. Moldova, proiect prioritar al Academiei Române. A elaborat volumul Toponimia Moldovei în cartografia europeană veche, cca 1395-1789 (CLXXI + 314 p.) din seria Tezaurului toponimic al României. Moldova (autor unic). A primit Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru volumul Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului MOLDOVA) , Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010 şi alte premii. A fost coordonatorul primei părţi a Micului dicţionar toponimic al Moldovei (structural și etimologic), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.