Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Thesaurus Antiquitatis

Iulian-Gabriel Hrușcă, Bogdan Guguianu, Constantin-Ionuț Mihai (editori)

în stoc

Data apariției: 10.04.2024

Domeniu: Litere / Lingvistică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-831-2

Nr. pagini: 252

Format: 17 x 24 cm.

30.83 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul reunește o parte dintre comunicările susținute în cadrul Simpozionului național Antichitatea și moștenirea ei spirituală (edițiile 2021 și 2022), sub formă de studii, traduceri și recenzii pe teme ce privesc Antichitatea greco-romană şi iudeo-creştină, ereditatea, transmiterea şi receptarea acesteia de-a lungul timpului, în diferite contexte istorice, geografice și lingvistice. Autorii care semnează în paginile volumului sunt cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi și masteranzi cu preocupări în domeniul filologiei clasice și moderne, al filosofiei antice, istoriei și teologiei. Prin temele abordate, volumul își propune să ofere publicului interesat o perspectivă cuprinzătoare, pluri-disciplinară, asupra receptării patrimoniului cultural al Antichității greco-latine.

STUDII:

IULIAN-GABRIEL HRUȘCĂ
Antropologia modernă și „antropologia” romană: casus disputationis
ALLA APOPEI
Idealul educaţional al grecilor şi al romanilor
COSMIN F. SPASCHI
Forme de manifestare a instinctelor în universul mitologic al Antichității
CONSTANTIN-IONUȚ MIHAI
Aspecte ale relației dintre medicină și filosofie în Grecia antică. Platon, Aristotel și literatura hipocratică
PETRUȚ-GEORGE BRAN
Libertas și democrația la Cicero (De re publica, I)
BOGDAN GUGUIANU
Posibile valențe hermeneutice ale imaginii în scepticismul filosofic. Conceptul de ἴνδαλμα și problematica relație gnoseologică de tipul apariție-aparență
CORNELIU NEGRU
Conceptul de toleranță în filosofia stoică. Epictet și Marcus Aurelius
PETRU CERNAT
Legătura dintre „ἔμβρυον” și „ψυχή” la Clement Alexandrinul
PR. LIVIU PETCU
Un posibil clivaj între teoria asupra stilului și aplicarea acesteia în cazul lui Augustin? Pluralitatea de stiluri în operele lui Augustin
VLAD CONSTANTINESCU
Traducerea Micului Prinț în latină ca instrument de învățare a limbii – redarea neologismelor
DANA NICA
Latinismes pascaliens
MIHAELA LUPU
La terminologie religieuse en roumain et en français : étude comparative

TRADUCERI:

Introducere, traducere și note de DIMITRIE DALIDIS
Plutarchus. De virtute et vitio / Plutarh. Despre virtute și viciu
Introducere și traducere de MIHAI BALTAG
Sidonius Apollinaris. Epistulae (Ep. I, 2) / Sidonius Apollinaris. Scrisori (Ep. I, 2)


RECENZII:

NELU ZUGRAVU
Fericitul Augustin, Predici despre virtuțile creștine, traducere din limba latină, cuvânt înainte și note de Anca Meiroșu, Doxologia, Iași, 2020, 190 p. (Patristica. Traduceri 28); Predici despre martiri, traducere din limba latină, cuvânt înainte și note de Anca Meiroșu, Doxologia, Iași, 2021, 222 p. (Patristica. Traduceri 29)

Iulian-Gabriel Hrușcă este doctor în filologie și asistent universitar la Catedra de Limbi clasice, italiană și spaniolă a Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A efectuat stagii de documentare în Germania și Italia și a fost bursier al Academiei Române, filiala Iași. Domenii de interes: literatură latină, literatură greacă, retorică antică, drept roman etc. A publicat numeroase studii în reviste de specialitate și în volume colective, a îngrijit o ediție bilingvă din Esop și a alcătuit o gramatică a limbii grecești vechi.

Bogdan Guguianu este asistent universitar la Catedra de Limbi clasice de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A fost implicat în diverse proiecte de cercetare de tip TE și PCE, finanțate de UEFISCDI. Alături de numeroase articole și recenzii în reviste de specialitate și în volume colective, a publicat volumul Scepticism silografic și ethos critic. Timon din Phlius – o monografie (Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2022).

Constantin-Ionuț Mihai este cercetător științific la Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul de Științe Socio-Umane, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și cadru didactic asociat la Facultatea de Litere, secția de Filologie clasică, a aceleiași Universități. A tradus din Cicero și din autorii patristici și a publicat studii și recenzii în reviste de specialitate și în volume colective. La Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a publicat volumele: Grigorie Taumaturgul: Discurs de mulțumire adresat lui Origen (ediție bilingvă, 2019); Retorică și convertire în filosofia antică. Un studiu asupra literaturii protreptice (2018); Marcus Tullius Cicero, In L. Catilinam orationes quatuor / Cele patru cuvântări împotriva lui L. Catilina, ediție bilingvă, în colaborare (2013).