Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Litere /

Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)

Eugen Munteanu (coord.), Ana Maria Gînsac, Ana Maria Minuţ, Lucia Gabriela Munteanu, Mădălina Ungureanu

stoc epuizat

Data apariției: 17.12.2016

Domeniu: Litere / Istoria lb. române

Colecție: Fontes Traditionis

ISBN: 978-606-714-293-8

Nr. pagini: 2610

Format: 21 x 29,7 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediție critică integrală a primei versiuni complete a Vechiului Testament în limba română, operă a marelui cărturar român Nicolae Milescu Spătarul (1636 - 1708), masivul volum conține textul chirilic original, în facsimil, așa cum apare acesta în Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române (912 p.), însoțit, „în oglindă”, de transpunerea acestuia în grafia latină actuală, transpunere efectuată după principiile transcrierii fonetice interpretative, curente în filologia românească actuală. Realizată de un colectiv de filologi de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sub conducerea lui Eugen Munteanu, ediția beneficiază de un vast aparat critic alcătuit din postfață, notă asupra ediției, introducere filologică (date despre autorul traducerii, contextul istoric, cultural și confesional al alcătuirii operei, originalele folosite, metoda de traducere, locul versiunii lui Milescu în istoria tradiției biblice românești etc.) și lingvistică (fonetica și grafia, morfologia, sintaxa, lexicul comun și onomastica), o notă asupra ediției, note și comentarii filologice, rezumate în limbile franceză, engleză, germană, rusă) și un indice exhaustiv de cuvinte și forme.

Prefaţă; Nota asupra ediției; Textul ediţiei; Transcrierea gloselor marginale, însoțite de note și comentarii filologice; Aparatul critic. Studiile filologic şi lingvistic; Nicolae Milescu Spătarul. Sinteză biografică; Nicolae Milescu Spătarul, traducător al Bibliei; Prezentare cronologică, analitică şi critică a cercetării filologice a Ms. 45; Istoric al elaborării versiunii Milescu a Vechiului Testament. Contextul cultural-istoric şi confesional. Reviziile succesive; Raportul textual cu tradiţia biblică anterioară; Raportul textual cu textul tipărit la 1688; Raportul textual cu Ms. 4389 (Versiunea Panoneanul); Raportul textual cu originalele traducerii (grec, slavon, latinesc). Principii şi tehnici ale traducerii. Literalismul. Erori sau aproximaţii de traducere. Semnificaţia notaţiilor marginale; Particularităţi lingvistice ale textului; Indicele general de cuvinte şi forme (pe DVD)

Eugen Munteanu (n. 1953) este profesor de lingvistică generală şi filologie românească la Facultatea de Litere a Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași. A fost profesor invitat la universitățile din Jena (2002 2010) și Viena (2006 2008; 2009 2010). Este autorul a peste douăzeci de volume (monografii, ediții critice de texte românești vechi, traduceri comentate din Septuaginta, Carmina Burana, Sf. Augustin, Sf. Thoma de Aquino, Swedenborg, Jean Jacques Rousseau, Rivarol, Wilhelm von Humboldt, Iacob Grimm, Ernst Renan, Eugenio Coseriu ș.a.) și a peste două sute de studii și articole de specialitate (lingvistică teoretică, istoria ideilor lingvistice, filosofia limbajului, istoria limbii române literare, lexicologie, lexicografie, semantică, traductologie, filologie biblică) publicate în reviste de nivel înalt din străinătate și din România. Director al Școlii Doctorale de Studii Filologice a Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași (2005 2009), director al Institutului de Filologie Română «A. Philippide» din Iași (2009 2013), președinte fondator al Asociației de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (din 2009), editor fondator al revistei «Biblicum Jassyense» (din 2010), a întemeiat, în anul 2009, Centrul de Studii Biblico Filologice «Monumenta linguae Dacoromanorum», în cadrul căruia a coordonat lucrările de finalizare a monumentalei ediții Biblia 1688 (16 volume, apărute între anii 2011 și 2015, adăugîndu se celor 9 volume apărute anterior, între anii 1986 și 2009).