Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Aerosolii salini în dezvoltarea copiilor

Ion Sandu, Maria Canache, Andrei Victor Sandu, Viorica Vasilache

Data apariției: 19.06.2015

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Chimie

Colecție: Patrimoniu

ISBN: 978-606-714-099-6

Nr. pagini: 241

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Concepută sub forma unei monografii, lucrarea cuprinde atât o sinteză a studiilor privind obţinerea/generarea, caracterizarea chimică, fizico-structurală şi dinamica nanoparticolelor de aerosoli salini din halocamere (naturale şi artificiale), cât şi rezultatele cercetărilor realizate în ultimii ani de autori. Fundamentând noţiunea de solion, autorii prezintă, în partea originală a lucrării, o serie de noi halocamere statice sau dinamice şi influenţa solionilor asupra dezvoltării copiilor din clasele gimnaziale. Noutatea pe care o aduce această lucrare constă în faptul că, pentru prima dată, s-a demonstrat experimental că aerosolii salini, pe lângă capacitatea de prevenţie şi tratare a unor afecţiuni bronhorespiratorii şi cardiace, prin coasistare de solioni ai altor cationi decât cei de sodiu şi ai anionului iodură, au, la anumite nivele de concentraţie, acţiuni benefice asupra sistemului imunitar, osos şi muscular.

Utilizarea sării geme şi a slatinei de-a lungul timpului; Stadiul actual privind obţinerea, caracterizarea şi utilizarea aerosolilor salini; Noi halocamere compatibile pentru orele de educaţie fizică; Metode şi tehnici instrumentale utilizate în studiul aerosolilor salini şi a atmosferei din halocamere; Caracterizarea comportării aerosolilor salini/solionilor din halocamere artificiale; Influenţa dopajului granulelor de NaCl cu alte halogenuri implicate în prevenţia şi terapia unor afecţiuni; Influenţa aerosolilor salini asupra caracteristicilor morfo-structurale şi anatomo-funcţionale, respectiv asupra activităţilor şcolare ale elevilor; Sinteza rezultatelor cercetării; Direcţii de perspectivă

Ion Sandu este profesor universitar doctor, titularul cursurilor de Chimia Conservării, Investigarea Ştiinţifică a Operelor de Artă, Restaurare Metal, Ecologia Sistemelor Sportive şi conducător de doctorat în Ştiinţa mediului la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Expert naţional şi european în domeniul conservării ştiinţifice a bunurilor de patrimoniu cultural. Autor sau coautor a 60 de cărţi, 780 de lucrări ştiinţifice, dintre care 220 ISI, şi peste 150 de invenţii. Este co-fondatorul primei Şcoli Europene de Doctorat EPISCON (European PhD in Science for Conservation) cu sediul la Bologna (Italia) şi al celei de Ştiinţa mediului de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Maria Canache este cadru didactic dr. titular la Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare” Zemeş, jud. Bacău, specialitatea Educaţie fizică şi sport, membră a Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional. Autoare a 15 lucrări ştiinţifice, din care 6 ISI, şi a 4 invenţii.
Andrei Victor Sandu este asistent universitar dr. ing. în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, specializat în tehnici avansate de analiză, având teza de doctorat în ingineria suprafeţelor. Este coordonatorul Forumului Inventatorilor Români şi organizatorul expoziţiei şi conferinţei europene EUROINVENT. De asemenea, este cercetător asociat la Universiti Malaysia Perlis şi Ubudiyah University of Indonesia.
Viorica Vasilache este cercetător ştiințific dr. la Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Ştiinţe al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, doctor în chimie (2009), Viorica Vasilache este specializată în investigarea ştiinţifică a obiectelor de patrimoniu cultural şi arheologice. A publicat 3 monografii, la una fiind prim-autor, şi peste 100 de lucrări ştiinţifice, dintre care 30 în reviste ISI, având peste 120 de citări în literatura de specialitate.