Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Aplicarea Interferometriei SAR Diferențiale și a modelării numerice pentru investigarea alunecărilor de teren cu mișcare lentă

Nicușor Necula

în stoc

Data apariției: 25.09.2023

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geologie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-758-2

Nr. pagini: 154

Format: 17 x 24 cm.

51.78 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea prezintă rezultatele unei cercetări care a avut ca scop identificarea zonelor din municipiul Iași afectate de alunecări de teren active cu ajutorul tehnicilor multi-temporale de Interferometrie SAR Diferențială și identificarea tipologiei și mecanismului alunecării de teren Țicău pe baza modelărilor numerice și a seriilor temporale MT-InSAR.
Importanța acestei cercetări este una deosebită atât pe plan metodologic, cât și pe plan aplicativ. Pe plan metodologic, lucrarea aduce contribuții deosebite la aprofundarea aplicării interferometriei și modelării numerice pentru modelarea dinamicii spațiale și temporale a alunecărilor de teren, fiind una dintre primele lucrări de acest gen din România. Pe plan aplicativ, cercetarea a condus la identificarea cu mare acuratețe a zonelor din aria Municipiului Iași care prezintă probleme legate de manifestarea deplasărilor de teren, precum și a vitezelor de deplasare. De asemenea, autorul a realizat simulări ale evoluției alunecării Țicău pentru diferite scenarii în care această alunecare se poate manifesta. Aceste rezultate sunt de un interes deosebit pentru instituțiile care realizează proiecte de dezvoltare urbană, punându-le la dispoziție date precise privind zonele problematice în care se manifestă deplasări lente ale deluviilor și care pot afecta negativ infrastructurile.
Rezultatele prezentate în această lucrare au fost cofinanțate din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman, proiect numărul POCU/380/6/13/123623 „Doctoranzi şi cercetători postdoctorat pregătiţi pentru piaţa muncii!”. Pentru procesarea datelor și obținerea rezultatelor științifice a fost utilizată infrastructura disponibilă prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară: 1, Proiect nr. POC/448/1/1, Mari infrastructuri de CD/Universităţi-pentru regiuni mai puţin dezvoltate-LDR, prin Proiectul „Centru de cercetare cu tehnici integrate pentru investigarea aerosolilor atmosferici în România (RECENT AIR)”, cod MySMIS nr. 127324, cât și prin proiectul POSCCE-O 2.2.1, SMIS-CSNR 13984-901, Proiect Nr. 257/28.09.2010, CERNESIM (L4).

Lista prescurtărilor 7 listă de figuri 9 listă de tabele 12 Introducere; 1. Stadiul actual al cercetării: alunecări, MT-InSAR, simulări numerice: 1.1. Problematica alunecărilor de teren; 1.2. Stadiul actual al cercetării în Interferometria SAR Diferențială; 1.3. Stadiul actual al cercetării în modelarea numerică a alunecărilor de teren; 2. Zona de studiu: 2.1. Încadrarea fizico-geografică a zonei de studiu; 2.2. Caracteristicile geologice și geomorfologice ca factori precondiționali ai alunecărilor; 2.3. Precipitațiile ca factor declanșator al alunecărilor; 2.4. Alunecările de teren din municipiul Iași: 2.4.1. Alunecarea de teren Țicău; 3. Materiale: 3.1. Datele sar de teledetecție: 3.1.1. Misiuni sar satelitare; 3.1.2. Accesarea și descărcarea imaginilor SAR; 3.2. Datele altitudinale; 3.3. Datele geotehnice; 3.4. Datele climatice; 4. Metode: 4.1. Interferometria și tehnicile multi-temporale de interferometrie sar diferențială (MT-InSAR): 4.1.1. Sistemul activ SAR: 4.1.1.1. RAR vs. SAR; 4.1.1.2. Interferometria SAR și interferograma; 4.1.1.3. Interferograma; 4.1.1.4. Interferometria SAR diferențială; 4.1.1.5. Tehnici avansate de interferometrie sar diferențială; 4.1.1.6. Permanent Scatterers Interferometry (PS-InSAR); 4.1.1.7. Small BAseline Cubset (SBAS); 4.1.1.8. Procesarea imaginilor SAR; 4.1.2. Produsele MT-InSAR; 4.2. Modelarea numerică (a dinamicii alunecării): 4.2.1. Metodele de echilibru limită (LEM); 4.2.2. Analiza numerică vs. Metodele de echilibru limită; 4.2.3. Procesul de lucru în FLAC; 4.3. Procesarea statistică: 4.3.1.post-procesarea rezultatelor MT-InSAR; 4.3.2. Procesarea datelor climatice; 5. Rezultate: 5.1. MT-InSAR; 5.2. Post-procesarea statistică a rezultatelor MT-InSAR; 5.3. Modelarea numerică; 6. Discuții: 6.1. Dinamica versanților din municipiul Iași; 6.2. Modelara numerică vs. Metodele de echilibru limită; 6.3. Tipologia, mecanismul alunecării și validarea acestora; 6.4. Beneficiile și limitările analizei; 7. Concluzii; Mulțumiri; Referințe bibliografice

Nicușor Necula (n. 1993, Adjud) este doctor în Geografie, asistent de cercetare în cadrul Stațiunii de cercetare științifică și practică studențească „Simion Mehedinți” Tulnici, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Geomorfolog pasionat, abordează subiecte din sfera Geomorfologiei și a ramurilor acesteia, mai ales problematica alunecărilor de teren în contextul actual al schimbărilor climatice, dar este preocupat și de investigarea altor procese geomorfologice și geologice care modelează suprafața Pământului. Pe lângă Geomorfologia versanților, domeniul său de competență științifică include și analiza geomorfometrică a terenului, Geomorfologia tectonică, Geomorfologia cuaternarului, Geologia structurală, Modelarea geologică 3D și utilizarea tehnicilor SIG, de teledetecție și cele de modelare numerică în geomorfologie.