Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Bazinul hidrografic Bahlui. Studiu hidrologic

Ionuţ Minea

Data apariției: 09.01.2013

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geografie

Colecție: ---

ISBN: 978-973-703-754-1

Nr. pagini: 334

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Studiul hidrologic al bazinului hidrografic Bahlui cuprinde 5 capitole importante, în care sunt analizate pe lângă rolul principalelor condiţii fizico-geografice din bazin (geologice, geomorfologice, climatice, de vegetaţie şi edafice, la care se adaugă şi rolul factorului antropic), principalele caracteristici fizico-chimice şi distribuţia spaţială a apelor subterane şi de suprafaţă (râuri, lacuri şi zone cu exces de umiditate). Studiul scoate în evidenţă faptul că potenţialul hidric al acestui bazin este redus, datorită condiţiilor geologice locale şi climatice regionale.

Aspecte introductive (poziţia geografică, cumpăna de ape, elemente de integrare regională şi unitate teritorială) Condiţiile fizico-geografice şi rolul lor în formarea resurselor de apă (rolul condiţiilor geologice, al reliefului, climatice, de vegetaţie edafic şi al factorului antropic în fomarea resurselor de apă de la nivelul bazinului hidrografic Bahlui) Apele subterane (condiţii hidrogeologice, hidrostructuri de adâncime şi de suprafaţă, parametri hidrogeologici caracteristici, regimul apelor subterane, chimismul şi calitatea apelor subterane, regionare hidrogeologică) Râurile (activitatea hidrometrică, organizarea reţelei hidrografice, sisteme hidrografice, regimul hidrogeologic, surse de alimentare, scurgerea medie, scurgerea maximă şi riscurile hidrologice asociate acesteia, viituri şi inundaţii, scurgerea minimă, scurgerea solidă, regimul termic şi fenomenele de îngheţ, chimismul şi calitatea apei râurilor, regionare hidrologică) Lacurile (tipuri de lacuri, evoluţia istorică a amenajărilor lacustre, caracteristici morfometrice, regimul apei din lacuri, colmatarea lacurilor, regimul termic şi fenomenele de îngheţ, chimismul şi calitatea apei lacurilor, implicaţii hidrogeomorfologice şi ecologice ale lacurilor, alunecările de teren – factor de risc al lacurilor de acumulare) Consideraţii asupra zonelor cu exces de umiditate (definiţii şi clasificări, repartiţie spaţială, caracteristici fizico-chimice şie cologice)

Ionuţ Minea este doctor în Geografie al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. A realizat cercetări ştiinţifice cu predilecţie în domeniul hidrologiei şi al geografiei fizice, rezultatele regăsindu-se în cele peste 45 de comunicări ştiinţifice prezentate (din care 7 în străinătate) şi 40 de articole publicate (din care 6 în străinătate şi 12 ca unic autor). A obţinut prin competiţie directă două granturi de cercetare pentru evaluarea resurselor de apă şi a riscurilor hidrologice din bazinul râului Bahlui şi din spaţiul Siret-Prut şi a participat în echipele a şapte contracte de cercetare (CNCSIS, CEEX). Este membru al Societăţii de Geografie din România – SGR şi al Asociaţiei Române de Limnogeografie - ARLG etc.