Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Bazinul Pereschivului (Colinele Tutovei): studiu de geomorfologie şi pedogeografie cu privire specială asupra utilizării terenurilor

Lilian Niacşu

Data apariției: 23.11.2012

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geologie

Colecție: Ştiinţele Pământului

ISBN: 978-973-703-753-4

Nr. pagini: 308

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de faţă prezintă rezultatele obţinute în urma cercetărilor de teren şi laborator în domeniile pedogeomorfologiei, utilizării terenurilor şi GIS-ului, efectuate în perioada 2004 – 2009, în arealul sudic al Podişului Bârladului. Cercetările au fost parţial susţinute financiar de un grant de cercetare de tip TD (Grant CNCSIS nr. 462/2006) cu tema “Utilizarea raţională a terenurilor din bazinul Pereschivului (Colinele Tutovei), între realităţile complexului pedo-geomorfologic şi necesităţile actuale ale comunităţilor locale”. Tema principală a lucrării este constituită de identificarea modalităţilor de utilizare raţională a terenurilor agricole din bazinul Pereschivului, gândită prin prisma relaţiei dintre trăsăturile naturale ale complexului suport geomorfologie – înveliş pedogeografic, categoriile folosinţă şi modalităţile de exploatare actual. În final, se prezintă o serie de propuneri de utilizare raţională a terenurilor, concretizate într-un pachet de hărţi realizate la o scară mare (1:10.000 şi 1:5.000), ceea ce oferă o aplicabilitate facilă pentru cei interesaţi.

Consideraţii generale asupra originii şi evoluţiei reliefului; Tipurile de relief şi procesele geomorfologice asociate; Învelişul pedogeografic; Utilizarea terenurilor din bazinul Pereschivului; Raporturi între relief, învelişul pedogeografic şi utilizarea terenurilor; Utilizarea optimă a terenurilor din bazinul Pereschivului între realităţile complexului pedo-geomorfologic şi necesităţile actuale ale comunităţilor locale; Amenajarea antierozională a terenurilor - studiu de caz: bazinul superior al Dumbravei.

Lilian Niacşu (n. 1979, Bârlad) este asistent universitar doctor, cercetător postdoctoral în cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/49944 - „Dezvoltarea capacităţii de inovare si cresterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie si Geologie. A primit în anul 2009 Premiul “Nicolae Cernescu” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS).