Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Bazinul Tutovei. Riscurile naturale şi vulnerabilitatea teritoriului

Iulian Cătălin Stângă

Data apariției: 25.11.2012

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geografie

Colecție: Ştiinţele Pământului

ISBN: 978-973-703-752-7

Nr. pagini: 292

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea analizează problematica proceselor şi a fenomenelor naturale de risc într-o regiune în care atât fragilitatea componentelor cadrului fizic, cât şi vulnerabilitatea structurilor antropice măresc dimensiunea riscului. Materialul este structurat pe opt capitole: 1. Noţiuni şi concepte; 2. Baza de date şi consideraţii metodologice; 3. Bazinul Tutovei – prezentare fizică generală; 4. Riscuri meteo-climatice; 5. Riscuri hidrice; 6. Riscuri pedo-geomorfologice; 7. Vulnerabilitatea teritoriului – dimensiunea umană; 8. Concluzii. Demersul ştiinţific al autorului se remarcă prin originalitate şi noutate, îndeosebi ca urmare a modelelor de analiză a riscurilor, a propunerii şi testării unor indicatori noi, a formulării unor ipoteze de lucru bazate pe o schemă logică bine fundamentată etc.

Cuvânt înainte . Capitolul I. Noţiuni şi concepte . 1. Hazard 2. Vulnerabilitate, rezilienţă şi senzitivitate . 3. Risc . 4. Dezastru (catastrofă) . Capitolul II. Baza de date şi consideraţii metodologice . 1. Baza de date 2. Consideraţii metodologice Capitolul III. Bazinul Tutovei – prezentare fizică generală . 1. Aşezarea geografică şi limitele regiunii . 2. Geologia regiunii 3. Geomorfologia bazinului Tutovei 3.1.Trăsături morfografice şi morfometrice . 3.2. Tipuri genetice de relief 4. Aspecte climatice . 4.1. Factorii climatogeni 4.2. Elementele climatice . 4.2.1. Temperatura aerului . 4.2.2. Temperatura solului . 4.2.3. Umezeala relativă a aerului 4.2.4. Nebulozitatea şi durata de strălucire a Soarelui . 4.2.5. Precipitaţiile atmosferice 4.2.6. Vântul . 5. Resursele de apă . 6. Aspecte biogeografice 7. Asamblajul pedologic . 7.1. Factorii pedogenetici . 7.2. Solurile regiunii . Capitolul IV. Riscuri meteo-climatice . 1. Fenomenele de uscăciune şi secetă 1.1. Consideraţii generale . 1.2. Indici şi metode de evaluare a fenomenelor de uscăciune şi secetă 1.2.1. Indici pluviometrici . 1.2.2. Indici de bilanţ hidric 1.2.3. Diagrame şi climograme . 1.2.4. Indicii determinaţi pe baza imaginilor satelitare . 1.3. Durata, intensitatea şi frecvenţa fenomenelor de secetă 1.3.1. Durata şi intensitatea fenomenelor de secetă 1.3.2. Frecvenţa perioadelor de uscăciune şi secetă 1.3.3. Seceta din 2007 2. Cantităţi maxime de precipitaţii în intervale scurte de timp 3. Fenomene meteorologice deosebite şi riscurile asociate Capitolul V. Riscuri hidrice . 1. Tipologia apelor subterane . 2. Oscilaţiile de nivel ale acviferelor freatice . 3. Dinamica acviferelor freatice şi seceta hidrologică 4. Hidrochimia apelor din bazinul hidrografic al Tutovei. Restricţii şi riscuri 5. Viituri şi inundaţii în bazinul hidrografic al Tutovei . 5.1. Viituri excepţionale în bazinul hidrografic al Tutovei 5.2. Geneza, frecvenţa şi probabilitatea viiturilor . 5.3. Inundaţiile în zona satului Iveşti Capitolul VI. Riscuri pedo-geomorfologice 1. Eroziunea solului 1.1. Factorii de control ai eroziunii solului în bazinul Tutovei 1.1.1. Precipitaţiile atmosferice . 1.1.2. Relieful – factor de control al eroziunii solurilor 1.1.3. Erodabilitatea solului . 1.1.4. Utilizarea terenurilor . 1.2. Eroziunea în suprafaţă . 2. Eroziunea în adâncime . 3. Alunecările de teren . 4. Transportul de aluviuni în suspensie şi colmatarea acumulărilor lacustre 5. Procese de degradare a solurilor datorate unor proprietăţi fizico-chimice . Capitolul VII. Vulnerabilitatea teritoriului – dimensiunea umană . 1. Dimensiunea satelor . 2. Accesibilitatea satelor: distanţa faţă de oraş 3. Dispersia aşezărilor rurale 4. Indicele de dependenţă . 5. Indicatorii de vulnerabilitate şi vulnerabilitatea satelor . 6. Presiunea antropică: ponderea suprafeţelor forestiere . Capitolul VIII. Concluzii

Iulian Cătălin Stângă (n. 1979, Bârlad) este asistent universitar doctor la Facultatea de Geografie şi Geologie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Cărţi publicate: 1. Stângă I. C. (2007) - Riscurile naturale. Noţiuni şi concepte, Editura Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, 109 pp., ISBN 978-973-703-239-3; 2. Rusu C., Stângă I. C., Niacşu L., Vasiliniuc (2008) – Solurile munţilor vulcanici din nord-vestul Carpaţilor Orientali, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 156 pp., ISBN 978-973-703-354-3; 3. Rusu C. coord. (2008) – Impactul riscurilor hidro-climatice şi pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Performantica, 444 pp. ISBN 978-973-730-514-5. (Co)autor la capitolele I.1. (pp.29-56), III.7.-III.8 (pp. 142-171), IV.5. (pp.213-216), V.9 (pp. 381-410). A primit Premiul „Nicolae Cernescu” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, acordat la data de 10 decembrie 2009 pentru lucrarea „Solurile munţilor vulcanici din nord-vestul Carpaţilor Orientali”, publicată în anul 2008 (autori: C. Rusu, I.C. Stângă, L. Niacşu, I. Vasiliniuc).