Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry, Vol. 4

Carmen Zaharia (ed.)

Data apariției: 08.02.2016

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Ecologie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-207-5

Nr. pagini: 261

Format: 17 x 24 cm.

50.09 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Acest volum (conceput în limba engleză) își propune prezentarea în zece capitole a urmatoarelor tematici: Partea I - discutarea și caracterizarea de noi materiale și reactivi prietenoși mediului, noi aplicații ale acestora procese de remediere adsorbtive, oxidative, etc.; Partea a II-a - descrierea și caracterizarea acțiunii unor microorganisme din atmosfera exterioară sau de interior (biblioteci) sau mediul acvatic, care are efect destructiv sau degradant asupra materiei organice existente distrugând obiecte de patrimoniu sau afectând negativ calitatea resursei de apă; Partea a III-a - prezentarea senzorilor avansați folosiți în aplicațiile de mediu, elemente de modelare și simulare a consumului într-un sistem de alimentare cu apă potabilă, caracteristici și analize practicate curent pentru sedimentele acvatice, precum și caracteristici și nivel de poluare a zonei costiere a Mării Negre (în principal în zona Mangalia).

Part I - Environmental-Friendly Materials - Environmental Treatment Technologies - Environmental Engineering Part II – Microorganisms and Outdoor/Indoor Environment Chemistry - High Concerns, Risks, Disasters and Degradations Part III - Water and Sediment Chemistry - High Concerns, Pollution Status, Constituients and Pollutants Analysis and Monitoring

Carmen Zaharia (n. 1967) este conferențiar universitar doctor inginer la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Este autor şi coautor la șaisprezece cărți de specialitate, cursuri universitare editate în edituri recunoscute CNCSIS, patru cursuri universitare și manuale de lucrări laborator sau probleme editate pe plan local și unul în format electronic, este editor a trei volume (2012, 2013, 2014) în limba engleză la Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi a peste 178 de articole ştiinţifice originale sau review în Ingineria și Managementul Mediului, Chimia mediului, Inginerie chimică, publicate în reviste din România şi din străinătate (dintre care 36 în jurnale ISI și 11 în lucrările conferințelor ISI).