Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Diferențieri teritoriale ale învelișului pedologic din Regiunea Nord-Est a României. Ghidul celei de-a XXX-a ediții a simpozionului „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, Iași, septembrie 2021

Ionuţ Vasiliniuc, Dumitru Bulgariu, Radu-Gabriel Pîrnău (coordonatori)

stoc epuizat

Data apariției: 20.09.2021

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geografie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-652-3

Nr. pagini: 256

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul de față, prilejuit de a XXX-a ediție a simpozionului național „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, este dedicat profesorului Constantin Rusu, inițiator și principal organizator al acestei manifestări științifice. Având ca tradiție abordarea unor zone de studiu diverse şi a unor subiecte cât mai actuale, menite să contribuie la înțelegerea complexității învelișului de sol, precum și la descifrarea a multiple aspecte legate de formarea, evoluția și proprietățile acestei resurse naturale, simpozionul poate fi considerat un reper în evoluția recentă a științei solului din România. Deși are un caracter în primul rând omagial, volumul cuprinde materiale cu o largă diversitate tematică, care reflectă o parte a acestei evoluții.

Partea I. Profesorul Constantin Rusu – o viaţă dedicată ştiinţei: Profesorul Constantin „Viorel” Rusu, Dumitru BULGARIU, Ionuț VASILINIUC, Radu Gabriel PÎRNĂU; Profesorul dr. Constantin Viorel Rusu la împlinirea vârstei de 70 de ani, Alexandru UNGUREANU, Irina UNGUREANU; Coleg de generaţie, Pompei COCEAN; Un om frumos: profesorul Constantin Rusu, Dănuț PETREA; Mereu cu inima şi gândul spre Iaşi şi oamenii săi, Petru URDEA; Trei decenii alături de prof. em. Constantin Viorel Rusu, Gheorghe JIGĂU; Prof. Constantin Rusu – distins reprezentant al școlii geografice ieșene, Dan BĂLTEANU; Constantin / Viorel (pentru prieteni) Rusu – un portret în eboșă, Luminița IACOB, Doina și Lucian ROȘU TEODORESCU; Viorel Rusu – secvențe dintr o prietenie veche, sinceră și tonifiantă, Gheorghe IACOB; Prof. Constantin Rusu ... printre altele ... nemțean, Mihai OBREJA; Partea a II-a. Istoricul simpozionului: Simpozionul „Factori şi procese pedogenetice din zona temperată”, a XXX-a ediţie. Contribuţii la dezvoltarea Ştiinţei Solului din România, Constantin RUSU; Dumitru BULGARIU; Ionuţ VASILINIUC Partea a III-a. Traseul aplicației de teren: Metodele folosite în descrierea profilelor, recoltarea probelor de sol şi în cercetarea analitică a solurilor; Partea a IV-a. Încadrare geografică, condiții pedogenetice, descriere morfologică și date analitice ale pofilelor de sol; Partea a V-a. Articole in extenso: Particularități ale solurilor din Depresiunea Ozana-Topolița: implicații pedogenetice ale analizei multi-elementale în context arheologic, Radu Gabriel Pîrnău, Cristian Valeriu PATRICHE, Bogdan ROȘCA, Dragoș Alexandru MIREA, Vasile DIACONU, Ionuț VASILINIUC, Cristina Oana STAN, Constantin RUSU; Agroterasele şi agricultura neconvenţională la SCDA Turda, Felicia CHEŢAN; Cartografierea digitală a proprietăților solului în România pe baza datelor LUCAS, Cristian Valeriu PATRICHE, Bogdan ROȘCA, Radu Gabriel PÎRNĂU, Ionuț VASILINIUC; Efecte degradative aridizaționale aferente compactării cernoziomurilor arabile din spațiul dintre Prut și Nistru, Gheorghe JIGĂU, Anjela STADNIC, Boris TURCHIN, Nina PLĂCINTĂ, Natalia BORȘ Criterii de evaluare a cernoziomurilor arabile în condiții induse de agrogeneză și schimbările climatice, Gheorghe JIGĂU, Anjela STADNIC, Boris TURCHIN, Nina PLĂCINTĂ, Mihai LEȘANU, Natalia BORȘ; Impactul turismului asupra învelișului de sol, Ioana Tamara SANDU, Ionuţ VASILINIUC; Partea a VI-a. Rezumate: Evaluarea unor proprietăți fizice ale solurilor din viile lucrate, abandonate și sub vegetație forestieră pe teritoriul SCDVV Iași,Cristian Vasilică SECU, Cristian Dan LESENCIUC, Ionuț VASILINIUC, Gabi ZALDEA, Ancuța NECHITA, Lulu Cătălin ALEXANDRU; Comportamentul speciilor de plante din flora spontană a bazinului râului Bahlui în funcție de indicii ecologici ai solului, Liliana Gabriela ANIȚEI; Dinamica apelor subterane din partea nordică a Podișului Central Moldovenesc. Studiu de caz: comuna Mădârjac, Daniel BOICU, Ionuț MINEA, Constantin RUSU; Analiza conținutului de carbon organic prin spectroscopie FTIR, Elena Diana BOBRIC, Eugen RUSU, Nicoleta MELNICIUC PUICA, Iuliana Gabriela BREABAN; Model de infrastructură de date spațială Open Source destinată cartografierii caracteristicilor învelișului de sol,Bogdan ROȘCA; Aspecte privind clasificarea și cartografierea solurilor din siturile arheologice, Radu Gabriel PÎRNĂU, Bogdan ROȘCA, Cristian Valeriu PATRICHE, Andrei ASĂNDULESEI, Felix TENCARIU, Ionuț VASILINIUC, Constantin RUSU; Controls on the development of continuous gullies: A 60 year monitoring study in the Moldavian Plateau of Romania, Ion IONIȚĂ, Lilian NIACȘU, Jean POESEN, Michael A. FULLEN; Considerații asupra unor subtipuri de sol ale Tehnosolurilor din cadrul Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor (SRTS 2012), Feodor FILIPOV, Daniel Costel GALEȘ, Sorin CĂPȘUNĂ; Heterogenitatea solurilor de pe terasele amenajate pe versantul sudic al Văii Ursului din cadrul Fermei Ezăreni-Iași, Sorin CĂPȘUNĂ, Denis ȚOPA, Feodor FILIPOV, Anca Elena CALISTRU, Gerard JITĂREANU.

Ionuţ Vasiliniuc (n. 1982, Săveni, jud. Botoșani) este lector universitar doctor la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Domenii de cercetare: ştiinţa solului, geomorfologie, hazarde şi riscuri naturale. Este laureat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. Coautor a opt monografii şi autor a peste 60 de articole ştiinţifice.
Dumitru Bulgariu (n. 1967, Răuseni, jud. Botoşani) este profesor universitar doctor la Departamentul de Geologie, Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cercetător ştiinţific la Colectivul de Geografie de la Filiala din Iaşi a Academiei Române. Domenii de cercetare: geochimia analitică, pedogeochimia, termodinamica şi cinetica proceselor geochimice. Este laureat al Academiei Române în domeniul geoştiinţelor. Autor a 14 monografii şi a peste 150 de articole ştiinţifice.
Radu-Gabriel Pîrnău (n. 1977, Iaşi) este cercetător științific în Colectivul de Geografie din cadrul Academiei Române – Filiala Iași. Domenii de cercetare: știința solului, pedo-arheologie, GIS. Coeditor a două volume și autor a peste 30 de articole științifice.