Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Flora şi vegetaţia Câmpiei Tecuciului

Adrian Oprea

stoc epuizat

Data apariției: 31.01.2022

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Botanică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-657-8

Nr. pagini: 598

Format: 17 x 24 cm.

65.10 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea Flora și vegetația Câmpiei Tecuciului se referă în principal la studiul floristic şi geobotanic al Câmpiei Tecuciului (jud. Galaţi), o zonă cu un evident caracter agricol, peisajul fiind puternic transformat sub acţiunea simultană a factorilor fizico-geografici şi antropici. O suprafaţă de cca 13.500 ha este ocupată de nisipuri continentale, existând condiţii propice de instalare a multor specii vegetale şi animale arenicole, cu variate exigenţe termofile, aici existând o serie de elemente floristice şi faunistice de nuanţă submediteraneeană, care oglindesc pe deplin condiţiile edafice şi microclimatice particulare ale acestor nisipuri. Flora vasculară însumează 1930 taxoni vasculari, dintre care 1484 specii şi 387 subspecii, 40 varietăţi şi 19 forme spontane/subspontane, din încrengăturile Pteridophyta, Pinophyta şi Magnoliophyta. În vegetaţia regiunii s-au identificat, descris şi clasificat un număr de 107 asociaţii vegetale herbacee sau lemnoase, cu 13 subasociaţii şi 1 facies, încadrate în 42 alianţe şi 2 subalianţe, 27 ordine şi 19 clase cu 2 subclase de vegetaţie.

Introducere; Capitolul I. Caracterizarea fizico-geografică a Câmpiei Tecuciului: 1.1. Încadrarea, limitele şi structura Câmpiei Tecuciului: 1.1.1. Discuţii referitoare la limitele actuale ale Câmpiei Tecuciului; 1.2. Substratul geologic; 1.3. Relieful; 1.4. Solurile: 1.4.1. Categoriile de soluri din Câmpia Tecuciului; 1.4.2. Repartiţia geografică a nisipurilor din Câmpia Tecuciului; 1.4.3. Originea nisipurilor din Câmpia Tecuciului; 1.5. Clima Câmpiei Tecuciului: 1.5.1. Regimul termic; 1.5.2. Regimul precipitaţiilor; 1.5.3. Regimul nefic; 1.5.4. Regimul eolian; 1.6. Hidrografia Câmpiei Tecuciului; 1.7. Utilizarea terenului Câmpiei Tecuciului; Capitolul II. Flora vasculară a Câmpiei Tecuciului: 2.1. Istoricul cercetărilor botanice asupra florei din regiune; 2.2. Metoda de cercetare şi prezentare a florei vasculare; 2.3. Conspectul taxonomic al florei vasculare din Câmpia Tecuciului: 2.3.1. Contribuţii floristice; 2.4. Analiza statistică: specii, genuri, familii; 2.5. Analiza bioformelor; 2.6. Analiza elementelor fitogeografice; 2.7. Caracterizarea ecologică a florei; Capitolul III. Vegetaţia Câmpiei Tecuciului: 3.1. Istoricul cercetărilor geobotanice în regiune; 3.2. Metoda de lucru; 3.3. Caracterizarea generală a vegetaţiei Câmpiei Tecuciului; 3.4. Conspectul cenotaxonomic al asociaţiilor vegetale din Câmpia Tecuciului; 3.5. Descrierea asociaţiilor vegetale din Câmpia Tecuciului; 3.6. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei Câmpiei Tecuciului; 3.7. Raionarea fitogeografică a Câmpiei Tecuciului; 3.8. Zonarea vegetaţiei din Câmpia Tecuciului; Capitolul IV. Posibilităţi de valorificare a florei naturale din Câmpia Tecuciului: Capitolul V. Ocrotirea şi conservarea naturii în Câmpia Tecuciului: Arii naturale protejate în Câmpia Tecuciului; ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi; ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni; ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior; ROSCI0178 Pădurea Torceşti; Descrierea habitatelor naturale din Câmpia Tecuciului; Concluzii; Summary. The Flora and Vegetation of Tecuci Plain; Bibliografie; Index denumiri ştiinţifice (familii, genuri, specii); Index etnonime; ANEXE. Fotografii originale din teren și harta vegetaţiei teritoriului cercetat.

Adrian Oprea (n. 1966, Huşi) este absolvent al Facultății de Biologie-Geografie-Geologie, secţia Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi în anul 1989. A obţinut titlul de doctor în Biologie, specializarea Botanică în anul 1998 la aceeaşi Universitate. A predat disciplina de biologie la Liceul teoretic „Salomon Ernö” din oraşul Gheorgheni, Jud. Harghita, în perioada 1989-1990. După o scurtă perioadă în care a lucrat ca biolog la Fabrica de Antibiotice din Iaşi, a fost angajat ca biolog la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde lucrează din anul 1990 până în prezent. Domeniile sale de studiu cuprind: flora vasculară şi vegetaţia naturală a României, habitatele Natura 2000 din România şi Uniunea Europeană, ocrotirea şi conservarea naturii, plantele adventive şi invazive în flora României şi a Europei. Cărţi publicate: Coldea Gh. (Ed.), Indreica A., Oprea A., 2015, Les associations végétales de Roumanie. T 3. Les associations forestières et arbustives, Edit. Presa Universitară Clujeană & Accent, 281 pp.; Sârbu I., Ştefan N. & Oprea A., 2013, Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren, Edit. „Victor B. Victor”, Bucureşti, 1320 pp. (ISBN 978-606-8149-08-0); Vlad R. G. (Coord.), Bucur C. (Coord.), Turtică M. (Coord.), Goia I., Oprea A., Gurean D., Indreica A., Danciu M., Komaromi I., Benedek A. M., Chiş T. V., Beretzchi L., Chiriac S., Pop M. & Doniţă N., 2013, Ghid practic pentru identificarea şi managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare, WWF-România, 103 pp., (ISBN 976-606-8484-08-2); Coldea Gh. (Ed.), Oprea A., Sârbu I., Sîrbu C., Ştefan N., 2012, Les associations végétales de Roumanie. T 2. Les associations anthropogènes, Edit. Presa Universitară Clujeană, 482 pp., (ISBN 978-973-595-372-0); Sîrbu C., Oprea A., 2011, Plante adventive în flora României, Edit. „Ion Ionescu de la Brad”, 733 pp. (ISBN 978-973-147-096-2); Oprea A. & Sîrbu C., 2009, Diversitatea floristică a Munţilor Stânişoarei (Carpaţii Orientali) , Edit. Univ. „Alexandru Ioan Cuza” (ISBN 978-973-703-429-8), Iaşi: 422 pp. OPREA A. & SÎRBU C. 2009. Munţii Stânişoarei (Carpaţii Orientali). Studiu fitosociologic, Edit. Univ. „Alexandru Ioan Cuza” (ISBN 978-973-703-430-4), Iaşi: 219 pp.; Gafta D. (Ed.), Mountford J. O. (Ed.), Alexiu V., Anastasiu P., Bărbos M., Burescu P., Coldea Gh., Drăgulescu C., Făgăraş M., Gafta D., Goia I., Groza Gh., Micu D., Mihăilescu S., Moldovan O., Nicolin L. A., Niculescu M., Oprea A., Oroian S., Paucă Comănescu M., Sârbu I. & Şuteu Al., 2008, Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România /Handbook for interpretation of Natura 2000 habitats from Romania, Cluj-Napoca: Edit. Risoprint, 101 pp.; Sârbu A., Sârbu I., Oprea A., Negrean G., Cristea V., Coldea Gh., Cristurean I., Popescu Gh., Oroian S., Tănase C., Bartók K., Gafta D., Anastasiu P., Crişan Fl., Costache I., Goia I., Maruşca Th., Oţel V., Sămărghiţan M., Hentea S., Pascale G., Răduţoiu D., Baz A., Boruz V., Puşcas M., Hiriţiu M., Frink J., 2007, Arii speciale pentru protecţia şi conservarea plantelor în România, Bucureşti: Edit. „Victor B. Victor”, 396 pp. (ISBN 978-973-88181-0-1); Ştefan N., Oprea A. 2007, Botanică Sistematică. Iaşi: Edit. Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, 552 pp. (ISBN 973-86364-0-x); Oprea A., 2005, Lista critică a plantelor vasculare din România /Checklist of vascular plants of Romania, Iaşi: Edit. Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, 668 pp. (ISBN 973-703-112-1); Coldea Gh., Sârbu I., Cristea V., Sârbu A., Negrean G., Oprea A., Cristurean I., Popescu Gh., 2003, Ghid pentru identificarea importantelor arii de protecţie şi conservare a plantelor din România, Bucureşti, Edit. Alo, 113 pp. (ISBN 973-86364-0-x); Ştefan N., Lupaşcu A., Oprea A., Mânzu C., 2000, Botanică Generală. Curs, Iaşi: Edit. Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, 113 pp. (ISBN 973-86364-0-x).