Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Flora și vegetația Dealurilor Tulcei – Dobrogea de Nord

Eliza Țupu

în stoc

Data apariției: 20.07.2021

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Botanică

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-623-3

Nr. pagini: 394

Format: 17 x 24 cm.

56.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea poate prezenta interes atât pentru persoanele în curs de instruire (studenți, doctoranzi), cât și pentru botaniștii și cercetătorii în domeniul botanicii din țară și străinătate, deoarece relevă studii originale realizate în singura zonă rămasă nestudiată din punct de vedere floristic și fitocenologic din Dobrogea. De asemenea, poate prezenta interes și pentru custozii de arii protejate naționale și rețeaua Natura 2000 din țară si nu numai, deoarece în zona Dealurilor Tulcei sunt constituite două rezervații naturale (dealurile Beştepe şi Dealul Lung) și două situri de importanță comunitară (ROSCI0060 Dealurile Agighiolului, ROSCI0067 Dealul Deniz Tepe).

Dealurile Tulcei, considerate ca cea mai întinsă și mai joasă regiune geografică a Dobrogei vechi, au fost cercetate cu multă sârguință, sub aspect floristic și fitocenologic, de doamna Eliza Țupu, atât în perioada elaborării tezei de doctorat, cât și ulterior, reușind să finalizeze o lucrare monografică valoroasă pentru această regiune puțin studiată botanic. În decursul anilor, autoarea a reușit să identifice pe teren și din literatură, pentru regiunea studiată, peste 1050 taxoni de plante, dintre care peste 430 taxoni sunt identificați pentru prima dată de Domnia Sa, iar 410 taxoni, menționați în literatură, au fost regăsiți și de autoare. Acest număr ridicat de taxoni vegetali identificați în perimetrul Dealurilor Tulcei, uniforme geomorfologic, relevă performanța științifică a autoarei acestei lucrări.
Lucrarea se remarcă și prin numeroasele date fitocenologice pe care le cuprinde referitoare la teritoriul cercetat. Autoarea a identificat în Dealurile Tulcei 47 asociații vegetale, dintre care 45 sunt descrise pe baza releveelor proprii, pentru prima dată în zonă, iar o asociație denumită
Teucrio capitatae-Convolvuletum lineatae este descrisă ca nouă pentru știință. Cele 47 asociații vegetale identificate și descrise din regiune sunt corect încadrate în cenosistemul național și european, ele fiind subsumate în 11 clase de vegetație, 14 ordine și 20 alianțe cenotice.
Această valoroasă monografie botanică din zona Dobrogei facilitează astfel accesul cercetărilor la bogata informație științifică identificată și descrisă din acest colț de țară.

(Gheorghe Coldea, membru corespondent al Academiei Române)

PREFAȚĂ (Toader Chifu); PREFACE (Toader Chifu); INTRODUCERE (Eliza Țupu); INTRODUCTION (Eliza Țupu); 1. CADRUL NATURAL: 1.1. Aşezarea geografică şi limitele; 1.2. Cadrul fizico-geografic: 1.2.1. Substratul geologic şi evoluţia paleogeografică; 1.2.2. Relieful; 1.2.3. Clima; 1.2.4. Hidrografie; 1.2.5. Solurile; 1.3. Noţiuni toponimice – mărturii ale interferenţelor multietnice; 2. METODE DE CERCETARE 2.1. Metode de cercetare a florei; 2.2. Metode de cercetare a vegetaţiei; 3. ISTORICUL CERCETĂRILOR BOTANICE 3.1. Istoricul cercetărilor floristice; 3.2. Istoricul cercetărilor fitocenologice; 4. DIVERSITATEA CORMOFITELOR: 4.1. Conspectul cormofitelor; 4.2. Analiza florei vasculare: 4.2.1. Analiza taxonomică a florei vasculare; 4.2.2. Analiza bioformelor; 4.2.3. Analiza elementelor floristice; 4.2.4. Analiza indicilor ecologici; 4.2.5. Analiza taxonilor cu valoare conservativă; 5. DIVERSITATEA FITOCENOLOGICĂ: 5.1. Conspectul fitocenologic; 5.2. Descrierea asociaţiilor; CL. PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA Klika in Klika et Novác 1941; CL. MOLINIO-ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937; CL. FESTUCO-BROMETEA Br.- Bl. et R. Tx. in Br.- Bl. 1949; CL. FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOÓ 1968; CL. THERO-SALICORNIETEA (Pignatti 1953) R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958; CL. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951; CL. GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969; CL. STELLARIETEA MEDIAE R. Tx. et al. ex von Rochow 1951; CL. RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday et Borja Carbonell 1961; CL. QUERCO-FAGETEA Br.-Bl et. Vlieger in Vlieger 1937 em. Borhidi 1996; CL. QUERCETEA PUBESCENTIS Doing-Kraft ex Scamoni et Passarge 1959; BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ; ANEXE. Fotografii originale din teren și harta teritoriului cercetat.

Eliza Țupu (1976, Galați) este doctor în biologie al Facultății de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. De peste 18 ani este muzeograf botanist în cadrul Grădinii Botanice a Complexului Muzeal de Științele Naturii, Galați. Are experiență didactică în învățământul pre și postuniversitar. De peste 8 ani activează, în paralel, în proiecte de cercetare sau alte tipuri de proiecte cu finanțare europeană, ocupând poziția de expert în floră, vegetație și habitate. A publicat articole în reviste de specialitate, în domeniul florei și vegetației României, fiind și coautor la o carte.