Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Geneza, evoluția și încadrarea taxonomică a solurilor din depresiunile intramontane din România. Ghidul celei de-a XXXI-a ediții a simpozionului „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, Covasna, octombrie 2022

Radu Gabriel Pîrnău, Ionuț Vasiliniuc, Bogdan Roșca (editori)

stoc epuizat

Data apariției: 06.10.2023

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geochimie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-718-6

Nr. pagini: 312

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul include materialele aferente ediției a XXXI-a a simpozionului de tradiție „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, care abordează în fiecare an o tematică diferită din cadrul Științelor solului. Această ediție a simpozionului se axează pe un subiect interesant și totodată controversat, privind geneza, evoluția și încadrarea taxonomică a Cernisolurilor din depresiunile subcarpatice și intramontane.

PARTEA I. ARTICOLE IN EXTENSO: Particularităţi pedogeochimice ale depozitelor de solificare din depresiunea brașovului (compartimentul Târgul Secuiesc), Dumitru BULGARIU, Radu Gabriel PÎRNĂU, Constantin RUSU; Poluarea cu produşi de combustie a solurilor din zona metropolitană a Municipiului Iaşi – consideraţii preliminare, Dumitru BULGARIU, Dan AŞTEFANEI, Laura BULGARIU, Constantin RUSU; Tehnologiile agricole pedoconservative: abordare pedofuncțională, Gheorghe JIGĂU, Anjela STADNIC, Tatiana CIOLACU, Boris TURCHIN ; Metode de identificare și extragere a zonelor afectate de ravene din Podișul Covurlui, Ionuț-Costel CODRU, Lilian NIACȘU; Analiza filogenetică a procariotelor din cernoziomul tipic, Nina FRUNZE; Utilizarea preparatelor bioorganominerale de provenienţă humică în sustenabilizarea micro- şi mezoproceselor pedogenetice, Gheorghe JIGĂU, Sergiu DOBROJAN, Galina DOBROJAN, Boris TURCHIN; Starea de calitate a terenurilor agricole din comuna Arieșeni, județul Alba, Veaceslav MAZĂRE, Romina MAZĂRE, Anișoara DUMA-COPCEA, Casiana MIHUȚ, Marius STROIA; Caracterizare și propuneri de îmbunătățire pentru luvosolurile stagnice din comuna Arcuș, județul Covasna, Veaceslav MAZĂRE, Romina MAZĂRE, Anișoara DUMA-COPCEA, Casiana MIHUȚ, Marius STROIA; Evoluția utilizării terenurilor în bazinul superior al Trotușului, Ionuț VASILINIUC, Vlăduț CAZACU, Eugen RUSU; PARTEA A II-A. REZUMATE: Cernisolurile din Depresiunea Brașovului – geneză, evoluție, încadrare taxonomică, Radu Gabriel PÎRNĂU, Constantin RUSU, Dumitru BULGARIU, Bogdan ROȘCA, Cristian Valeriu PATRICHE, Ionuţ VASILINIUC, Dragoș Alexandru MIREA, Oana Cristina STAN, George ZĂGREANU; Utilizarea datării cu radiocarbon pentru stabilirea vârstei solurilor din Podișul Moldovei, Mihai NICULIȚĂ; Soil Fertility Properties Variations in an Experiment with Root and Foliar Fertilizers in the Fruit Tree Plantation of ICDP Pitești, Mărăcineni, Mihaela LUNGU, Mirela CĂLINESCU, Emil CHIȚU, Iulia GRAFU, Rodica Doina LAZĂR, Cristian PĂLTINEANU; Impactul proceselor geomorfologice asuprad pășunilor din Podișul Moldovei, Georgiana VĂCULIȘTEANU, Mihai NICULIȚĂ, Mihai Ciprian MĂRGĂRINT; Proiectul ROCROP – modelarea favorabilității actuale si viitoare a terenului pentru culturile agricole din România în diferite scenarii de schimbări climatice. Prezentarea proiectului și rezultatele preliminare, Cristian Valeriu PATRICHE, Bogdan ROȘCA, Radu-Gabriel PÎRNĂU, Ionuț VASILINIUC, Liviu IRIMIA, Remus PRĂVĂLIE; Considerații privind alegerea unui profil de referință în vederea aprecierii stadiului de evoluție a solurilor erodate din cadrul fermei Ezăreni-Iași, Sorin CĂPȘUNĂ, Denis ȚOPA, Feodor FILIPOV, Gerard JITĂREANU; Estimarea umidității solului cu ajutorul imaginilor satelitare Sentinel-1, Nicușor NECULA, Mihai NICULIȚĂ; Assessment on Irrigation Water Chemical Properties in Galati County, Romania and Cahul District, Republic of Moldova, Sorina-Simona MORARU, Alina BĂDILA, Răzvan-Laurențiu SIMIONICĂ, Cătălina- Georgiana ANTON, Elena-Georgiana GHEORGHE, Alexandru ION; Consideraţii asupra unor efecte ale perioadelor prelungite de secetă asupra solului, Feodor FILIPOV, Eugen TEODORESCU SOARE, Constantin Daniel GALEȘ; Influența unor sisteme de lucrare a solului asupra compactității acestuia la cultura de porumb în cadrul fermei Ezăreni, județul Iași, Gabriel MIHU, Tudor AOSTĂCIOAEI, Denis ȚOPA, Gerard JITĂREANU; Analiza conținutului de materie organică a solului prin spectroscopie FTIR pe diferite tipuri de utilizare a terenului, Elena Diana BOBRIC, Alexandra Petronela STOLERIU, Iuliana Gabriela BREABĂN; PARTEA A III-A. WORKSHOP-URI: Actualizarea metodelor de analiză a solurilor şi compatibilizarea lor cu sistemul român de taxonomie a solurilor (SRTS 2012). Analiza carbonatilor din soluri, Dumitru BULGARIU, Constantin RUSU, Radu Gabriel PÎRNĂU; Metode și modele de analiză și interogare a bazei de date pedologice, componentă de bază a SDI (spatial data infrastructure) destinată cartografiei solului și administrării teritoriului Bogdan ROȘCA, Radu Gabriel PÎRNĂU, Cristian Valeriu PATRICHE, Ionuț VASILINIUC PARTEA A IV-A. APLICAȚIA DE TEREN: Depresiunea Brașovului. Aspecte fizico-geografice, Constantin RUSU; Metodele folosite în descrierea profilelor, recoltarea probelor de sol şi în cercetarea analitică a solurilor; Încadrare geografică, condiţii pedogenetice, descriere morfologică şi date analitice ale profilelor de sol, Radu Gabriel PÎRNĂU, Constantin RUSU; PARTEA A V-A. IN MEMORIAM: In memoriam – Nicolae Florea (1921-2022); In memoriam – Nicolae Florea (1921-2022) „Din veac în veac”; PROFESORUL Nicolae Florea; In memoriam Ion Ioniță (1.12.1949-8.08.2022)

Radu Gabriel Pîrnău (n. 1977, Iași) este cercetător științific la Centrul de Cercetări Geografice al Academiei Române, Filiala Iași. Domenii de cercetare: știința solului, pedo-arheologie, cartografie digitală. Coeditor a două volume, autor și coautor a peste 40 de articole ştiinţifice.
Ionuţ Vasiliniuc (n. 1982, Săveni, Botoșani) este lector universitar doctro la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Domeniile de cercetare sunt ştiinţa solului, geomorfologie, hazarde şi riscuri naturale. Este laureat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. Coautor la 8 monografii şi peste 60 articole ştiinţifice.
Bogdan Roșca (n. 1975, Iași) este cercetător științific gradul II în cadrul Centrului de Cercetări Geografice al Academiei Române, Filiala Iași. Domenii de cercetare: tehnici geospațiale aplicate în știința solului, GIS și teledetecție. Autor și coautor peste 39 de articole ştiinţifice.