Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Geochimia stării coloidale

Traian Gavriloaiei

stoc epuizat

Data apariției: 20.12.2018

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geochimie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-490-1

Nr. pagini: 240

Format: 17 x 24 cm.

30.45 LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea își propune să abordeze o tematică interdisciplinară, de interes practic și teoretic, în domeniul științelor aplicate ale Pământului. Abordarea acestei tematici vine ca o consecință a existenței unui curs opțional pentru studenții geochimiști, în cadrul Facultății de Geografie și Geologie, care în timp și-a dovedit utilitatea în formarea concepțiilor acestora despre structura și evoluția Pământului. În peisajul științific al țării noastre, o abordare a stării coloidale a materiei din punctul de vedere al geochimiei este un element de noutate, care dorește să sugereze că procesele chimice care au loc între componentele de mediu (sol, apă, aer) fac din această știință interdisciplinară (geochimia) un sistem viu și în continuă mișcare sau transformare, cu aplicabilitate în numeroase alte domenii științifice.

Cuvânt înainte Introducere; Capitolul 1. Starea coloidală a materiei: 1.1. O perspectivă istorică; 1.2. Domeniul dimensiunilor neglijabile; 1.3. Terminologie; 1.4. Clasificarea sistemelor coloidale; 1.5. Structura și stabilitatea sistemelor coloidale în medii apoase; 1.6. Apa ca solvent universal; 1.7. Starea de dispersie a substanțelor minerale în apă; Capitolul 2. Geochimia suprafeței minerale: 2.1. Conceptul de suprafaţă şi de interfaţă; 2.2. Importanța suprafeței minerale în evoluția sistemelor naturale; 2.3. Reactivitatea de suprafață; 2.4. Tipuri de procese de suprafață; 2.1. Modele de complexare de suprafață în geologie; 2.2. Procese de precipitare – solubilizare; 2.3. Procese de oxido-reducere; 2.4 Procese de adsorbție – desorbție; 2.5. Procese de schimb ionic; 2.6. Competitivitatea dintre speciile adsorbite și liganzii de complexare; 2.5. Aspecte fizico-chimice ale interfețelor; 2.5.1. Tipuri de interfețe în geologie; 2.5.2. Fenomene de umectare a suprafețelor; 2.5.3. Factori care influenţează fenomenele de suprafață; 2.5.4. Aplicații ale fenomenelor de umectare la flotația minereurilor; 2.6. Aspecte geochimice legate de sarcina de suprafață; 2.6.1. Teoria stratului dublu electric sau difuz (sde); 2.6.2. Punctul de sarcină zero; Capitolul 3. Adsorbția și geomedia : 3.1. Generalități; 3.2. Domeniul coloidal în geologie; 3.3. Interfața mineral-soluție în geologie; 3.4 Definirea şi clasificarea proceselor de adsorbție; 3.4.1. Adsorbţia nespecifică (fizică); 3.4.2. Adsorbţia specifică (chimică); 3.5. Variabile în procesul de adsorbție; 3.5.1. Concentrația ionilor; 3.5.2. Competitivitatea ionică; 3.5.3. Speciația ionică; 3.5.4. Complexarea de suprafață; 3.6. Modele de adsorbție; 3.6.1. Adsorbția apei pe suprafața minerală; 3.6.2. Adsorbţia cationilor la suprafaţa minerală; 3.6.3. Adsorbţia anionilor la suprafaţa minerală; 3.6.4. Adsorbţia derivaţilor organici la suprafaţa minerală; 3.7. Materiale adsorbtive; 3.7.1. Cărbunele activat; 3.7.2. Rășinile sintetice; 3.7.3. Minerale argiloase ca materiale adsorbtive; 3.7.4. Alte materiale; Capitolul 4. Aplicații ale domeniului coloidal în sistemele naturale: 4.1. Aspecte generale; 4.2. Coloizii din ape (hidrocoloizi); 4.2.1. Proprietățile coloizilor din ape; 4.2.2. Metode de analiză a hidrocoloizilor; 4.2.3. Factori care influențează stabilitatea hidrocoloizilor; 4.3. Coloizii din soluri (pedocoloizi); 4.3.1. Proprietăți generale ale solului; 4.3.2. Principalii coloizi din soluri; 4.3.2.1. Mineralele argiloase; 4.3.2.2. Oxizii minerali; 4.3.2.3. Materia organică (humică); 4.3.3. Dinamica coloizilor din soluri; 4.3.4. Structura coloizilor din soluri; 4.3.5. Capacitatea de schimb ionic a coloizilor din soluri; 4.4. Coloizii din atmosferă (aerocoloizi); 4.4.1. Atmosfera – sistem coloidal; 4.4.2. Clasificarea coloizilor atmosferici; 44.3. Procese chimice în formarea aerocoloizilor; 4.4.4. Formarea particulelor secundare; 4.4.5. Aerosoli minerali în troposferă; 4.5. Magma vulcanică – sistem coloidal;

Traian Gavriloaiei (n. 1961) este conferențiar doctor în cadrul Departamentului de Geologie, Facultatea de Geografie și Geologie, a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, din anul 1991. A absolvit specializarea de Chimie-fizică, ani, Facultatea de Chimie Industrială, din cadrul Institutului Politehnic Iași, în anul 1985. În cadrul Departamentului, a predat cursurile obligatorii de Chimie analitică, Analiza chimică a rocilor și minereurilor, dar și cursurile opționale de Geochimia coloizilor sau de Geochimia atmosferei, studenților de la specializarea de Geochimie. A participat la diverse stagii de perfecționare: teaching mobility – 2nd EMU School on Environmental Mineralogy, Budapest, Hungary, 2000, stagiu post-doctoral la Bergische Universitat, Wupertal, Germany, 2003-200, teaching mobility la Universita degli Studi di Torino, Italy, 2006, numeroase campanii de teren în cadrul programelor de cercetare. A publicat (singur sau în colaborare) de-a lungul anilor, un număr de 5 articole cotate ISI, 17 articole în reviste recunoscute de către CNCSIS, 3 cărți de specialitate și a participat la numeroase manifestări științifice, în țară sau în străinătate. Autorul a abordat diverse aspecte ale subiectului cărții, publicând o lucrare cotată ISI și un număr de 13 lucrări științifice, în țară și în străinătate.