Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Geografie istorică

Ionel Boamfă

stoc epuizat

Data apariției: 29.08.2019

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geografie

Colecție: Geographia

ISBN: 978-606-714-527-4

Nr. pagini: 477

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefață de Prof.univ.dr. emeritus Alexandru Ungureanu, Membru Corespondent al Academiei Române.
Poate că trăsătura cea mai importantă pe care o putem reține din lucrarea de geografie istorică a domnului I. Boamfă este tendința de apropiere și de conlucrare dintre disciplinele științifice, geografia istorică folosind o impresionantă cantitate de informații și de interpretări provenind nu numai de la cele două discipline-mamă, ci și din domeniul lingvisticii, al toponomasticii, al etnografiei, al agrotehnicii etc. Cunoștințe bine fundamentate din toate aceste domenii de cercetare sunt o condiție esențială pentru obținerea unor rezultate trainice în geografia istorică, așa după cum ne demonstra cel mai avizat cercetător român din această ramură a științelor geografice – eminentul profesor Gheorghe I. Năstase.
În ansamblul ei, lucrarea de geografie istorică a domnului I. Boamfă este utilă atât geografilor, cât și istoricilor și altor specialiști din domeniul științelor sociale. De asemenea, o codificare originală (un sistem de notație cu litere și cifre, marcând statul, provincia, unitatea administrativă etc., pentru personalizarea așezărilor), accesibilizează conținutul prin posibilitatea de tratare informatizată a datelor.
(Prof.univ.dr. emeritus Alexandru Ungureanu, Membru Corespondent al Academiei Române)

Prefață (Alexandru Ungureanu); I.Noțiuni introductive. Evoluţia geografiei istorice. Importanţa studiului geografiei istorice; II. Principii şi metode de cercetare: II.1. Principii; II.2. Metode de cercetare; Metode de interpretare a elementelor geografico-istorice; II.3. Crearea bazei de date administrative, la nivel național, privind localitățile din spațiul românesc (Precizări teoretice și metodologice legate de cartografierea realităților geografice în spațiul românesc): II.3.1. Introducere. Probleme; II.3.2. Precizări metodologice legate de crearea bazei de date administrative pentru spațiul românesc; II.3.3. Schiță a evoluției istorice a decupajului administrativ în spațiul românesc: Epocile preistorice; Epoca antică; Epoca medievală; Epoca modernă; Epoca contemporană; II.3.4. Concluzii; III. Evoluţia spaţiului geografic natural şi umanizat. Reconstituirea procesului de umanizare şi a activităţilor economice din trecutul istoric cu ajutorul geografiei istorice; III.1. Introducere; III.2. Particularități istorico-geografice la nivel mondial: III.2.1. Distribuția crono-spațială a structurii etno-lingvistice a populației Globului; III.2.2. Repartiția crono-spațială a produsului intern brut pe locuitor la nivel mondial; III.2.3. Particularități istorico-geografice reflectate de onomastică; III.3 Evoluția crono-spațială a arealului de locuire traco-geto-dac, traco-daco-roman și românesc: III.3.1. Tracii; III.3.2. Romanizarea tracilor; III.3.3. Formarea limbii române și a poporului român; III.3.4. Repere demografico-istorice carpato-balcanice; III.3.5. Structura etnică a populației spațiului carpato-balcanic din antichitate până în zilele noastre; III.3.6. Structura etnică și confesională a populației din spațiul românesc în epocile modernă și contemporană; III.3.7. Particularități ale activităților agro-pastorale în spațiul carpato-balcanic; III.3.8. Primele „arii protejate” în spațiul românesc; IV. Particularități de geografie istorică ale organizării administrative în spațiul carpato-balcanic: IV.1. Distribuţia spaţială a oiconimelor cu sens de plural colectiv (atestând comunităţi de ţărani liberi). Formaţiuni prestatale româneşti („ţări”, cnezate, voievodate) în secolele IX-XIII; IV.2. Construcţia teritoriului statal românesc: IV.2.1. Evoluţia politico-administrativă a spaţiului românesc de la traco-geto-daci până la începutul secolului al XIX-lea; IV.2.2. Evoluţia împărţirii administrative a României după Războiul Crimeei (1856-2018) 400 IV.2.3. Reforma administrativă în România; IV.2.4. Reforma administrativă și reprezentarea cetățenilor; Anexă; Bibliografie.

Ionel Boamfă (n. 1970, Făgăraș) este lector universitar doctor la Departamentul de Geografie din cadrul Facultăţii de Geografie şi Geologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Doctor în Geografie din anul 2006, sub îndrumarea prof.univ.dr. emeritus Alexandru Ungureanu, membru corespondent al Academiei Române. Preocupările sale ştiinţifice vizează domeniile onomasticii (toponomasticii şi antroponomasticii), geografiei istorice, geografiei politice, geografiei electorale, geografiei culturale, etnografiei şi folcloristicii, geografiei turismului. Alte cărți publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”: Geografie electorală (2013), Democraţie şi comportamente electorale în România (2012), împreună cu Corneliu Iaţu, Silviu Petru Grecu și Ciprian Alupului, Atlasul electoral al României: 1990-2009/ Atlas électoral de la Roumanie: 1990-2009/ Electoral Atlas of Romania: 1990-2009 (2013, Premiul Cea mai bună carte de știință a anului la Gala Bun de Tipar 2014), împreună cu Corneliu Iaţu (coord.), Ciprian Alupului, Sebastian Năstuţă, Silviu Petru Grecu, Romeo Asiminei, Raluca Ioana Horea-Şerban, Voicu Bodocan, Aurelian Giugăl și Cătălin Timofciuc.