Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Influenţa vitaminei E asupra stresului oxidativ în diabetul zaharat şi cancerul de cap şi gît

Teodor Oboroceanu

Data apariției: 18.11.2012

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Biologie

Colecție: ---

ISBN: 978-973-703-799-2

Nr. pagini: 350

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Autorul realizează o cercetare exhaustiva, pe de o parte, a influenţei dietei suplimentate cu vitamină E sau cu vitamină E si seminţe de in asupra dinamicii diferiţilor indicatori biochimici si a statusului oxidativ la hamsterii cu diabet zaharat indus cu streptozotocină, iar pe de altă parte influenţa dietei suplimentată cu vitamină E asupra stresului oxidativ, corelat cu metabolismul lipidelor, la pacienţi umani cu cancere de cap si de gât. Lucrarea contribuie pe mai multe planuri la evoluţia cercetărilor în domeniu, sprijinind elucidarea unor aspecte ce ţin de biochimia clinică, cu implicatii practice în cercetarea ulterioara, deasemenea lucrarea acestuia poate servi şi ca un suport didactic pentru studentii la Biologie, Biochimie, Medicină, etc. pentru elucidarea şi consolidarea cunostinţelor asupra unor mecanisme biochimice, fiziologice, tehnici de laborator, proceduri şi abordari experimentale şi teoretice, utile acestora pe viitor.

Introducere 1. Stadiul cunoaşterii actuale 1.1. Tipuri de radicali liberi 1.1.1. Radicali liberi bazaţi pe oxigen (SRO) 1.1.2. Radicali liberi bazaţi pe azot (SRN) . 1.2. Consideraţii generale privind radicalii liberi (RL) 1.2.1. Proprietaţi ale RL 1.2.2. Moduri de apariţie a RL în organism 1.3. Mecanisme celulare de protecţie împotriva RL 1.3.1. Mecanisme enzimztice (SOD; CAT, GPx) 1.3.2. Intervenția micromoleculelor antioxidante (vitamina C, E,GSH) 1.4. Consideratii privind radicalii liberi (RL) în diabetul zaharat şi cancer 1.4.1. Radicalii liberi (RL) în diabetul zaharat 1.4.1.1. Etiopatogeneza diabetului şi stresul oxidativ 1.4.1.2. Lipoperoxidarea şi diabetul zaharat 1.4.1.3. Diabetul zaharat şi statusul oxidant 1.4.1.4. Sursele de specii reactive ale oxigenului (SRO) 1.4.1.5. Markerii leziunilor tisulare glicooxidative 1.4.1.6. Stresul oxidativ în complicaţiile cronice 1.4.1.7. Investigarea tulburărilor metabolismului glucidic asociate cu diabetul zaharat (sindrom hiperglicemic) 1.4.1.8. Modificări biochimice în cazul diabetului zaharat ce implică stresul oxidativ 1.4.2. Radicalii liberi (RL) în cancer 1.4.2.1. SRO în iniţierea cancerului 1.4.2.2. SRO în promovarea cancerului 1.4.2.3. Stresul oxidativ al ADN în carcinogeneza 1.4.2.4. Alterarea oxidativă a ADN în stadiul de iniţiere a cancerului 1.4.2.5. Alterarea oxidativă ADN în stadiul de promovare a cancerului 1.4.2.6. SRO, mutaţiile cromozomale şi factorii clastrogeni 1.4.2.7. Aspecte clinice ale stresului oxidativ al ADN în cancer 2. Materiale şi metode (Contribuţii personale) 2.1. Materiale şi metode folosite în cazul diabetuluizaharat 2.1.1. Loturi de animale (caracteristici, descriere) 2.1.2. Modelul experimental: hamsterul, avantaje 2.1.3. Inducerea diabetului zaharat experimental 2.1.4. Dieta hamsterilor 2.1.5. Sacrificarea animalelor de laborator şi prelevarea probelor biologice . 2.1.6. Tehnici folosite în cazul diabetului zaharat 2.1.7. Calcule statistice (metode aplicate) 2.2. Materiale şi metode folosite în cazul cancerului 2.2.1. Loturi de pacienţi (caracteristici, descriere) . 2.2.2. Sudiul experimental: cancerul de cap şi git, versus alte modele 2.2.3. Dieta şi administrarea vitaminei E la participanți 2.2.4. Prelevarea și conservarea probelor biologice (sînge) 2.2.5. Tehnici folosite în cazul cancerului 2.2.6. Metode statistice aplicate 3. Rezultate 3.1. Efectele suplimentării dietei cu vitamină E, asupra metabolismului hamsterilor în DZ 3.1.1. Valorile greutăţii corporale 3.1.2. Valorile glicemiei 3.1.3. Valorile parametrilor stresului oxidativ 3.1.4. Valorile parametrilor metabolismului lipidic 3.1.5. Valorile indicelui aterogen (IA) 3.2. Efectul suplimentării dietei cu vitamină E şi seminţe de in în DZ, asupra metabolismului hamsterilor 3.2.1. Valorile greutăţii corporale 3.2.2. Valorile glicemiei 3.2.3. Valorile parametrilor stresului oxidativ 3.2.4. Valorile parametrilor metabolismului lipidic 3.2.5. Valorile indicelui aterogen (IA) 3.3. Corelaţii între parametrii determinaţi în lotul DZ suplimentat: 3.3.1. cu vitamina E 3.3.2. cu asocierea seminţe de in - vitamina E 3.4. Suplimentarea dietei cu vitamina E în cancer 3.4.1. Evoluția valorilor parmetrilor stresului oxidativ 3.4.2. Evoluția valorilor calciului, hemoglobinei și proteinelor totale 3.4.3. Evoluția valorilor parametrilor metabolismului lipidic 3.4.4. Analiza valorilor parametrilor studiați cu grafice ”Box plot”şi statistica între loturile de studiu 3.4.5. Corelaţii între parametrii determinați în cadrul fiecărui lot de studiu 4. Interpretarea datelor și concluzii 4.1. Interpretarea datelor studiului privind suplimentarea dietei cu vitamina E la hamsteri cu DZ 4.1.1. Interpretarea datelor în cazul suplimentarii dietei exclusiv cu vitamina 4.1.2. Interpretarea datelor în cazul suplimentarii mixte a dietei cu seminţe de in şi vitamina E 4.2. Interpretarea datelor studiului privind suplimentarea dietei cu vitamina E la pacientii cu cancer 4.3. Concluzii

Teodor Oboroceanu (n. 1975, Iaşi) este doctor în biologie.