Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Particularități pedo-geomorfologice în bazinul mijlociu al Siretului. Ghidul celei de-a XXXII-a ediții a simpozionului „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, Bacău, octombrie 2023

Ionuț Vasiliniuc, Lilian Niacșu, Radu Gabriel Pîrnău (editori)

stoc epuizat

Data apariției: 10.10.2023

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geologie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-805-3

Nr. pagini: 264

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Volumul include materialele aferente ediției a XXXII-a a simpozionului de tradiție „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, care abordează în fiecare an o tematică diferită din cadrul Științelor Solului. Această ediție a simpozionului se axează pe un subiect interesant, care vizează relațiile dintre anumite procese geomorfologice și particularități pedogenetice, îndeosebi în cazul unor foste cuvete lacustre drenate sau utilizate în momentul de față ca poldere.
Cartea se adresează în primul rând cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din domeniul ştiinţei solului, însă prin conţinutul ei poate fi utilă tuturor celor care, direct sau indirect, sunt preocupaţi de diferite aspecte ale acestui domeniu.

Partea I. ARTICOLE: Aspecte noi referitoare la evoluția fizico-chimică a sedimentelor din fostul lac de acumulare belci – județul Bacău, Marin MARĂ, Oana DÎRLĂU; Influența sistemului de lucrare a solului asupra conservării apei în sol și a producției, la cultura grâului de toamnă, în condițiile pedoclimatice specifice zonei colinare a Câmpiei Transilvaniei, Felicia CHEȚAN, Cornel CHEȚAN, Alina ȘIMON, Marius BĂRDAȘ, Adrian CECLAN, Adina TĂRĂU, Ioana CRIȘAN, Ioan GAGA; Poluarea cu produși de combustie a solurilor din Municipiul Iași – Cartierul Centru. Partea I – distribuția și sursele de hidrocarburi aromatice polinucleare, Dumitru BULGARIU, Oana Cristina STAN, Constantin RUSU, Elena Diana BOBRIC 48 Locul și rolul substanțelor humice în constituirea sănătății cernoziomurilor arabile, Gheorghe JIGĂU, S. DOBROJAN, Boris TURCHIN, G. DOBROJAN, Aurelia CRIVOI, Valentin GABERI, I. BACALOV; Neohidromorfismul agro-climatogen: concept, mecanisme, procese, management, Gheorghe JIGĂU, Sergiu DOBROJAN, Galina DOBROJAN, Boris TURCHIN, Iurie MOȘOI, Angela STADNIC, Nistor BOLOCAN 89 Determinarea materiei organice din solurile de pădure din zona bazinului râului Neamțu prin FTIR, Elena-Diana BOBRIC, Alexandra Petronela STOLERIU, Iuliana Gabriela BREABĂN; Dumitru BULGARIU; Soil fertility properties variations in an experiment with root and foliar fertilizers in the fruit tree plantation of the ICDP Pitești, Mărăcineni, Mihaela LUNGU, Mirela CĂLINESCU, Emil CHIȚU, Iulia GRAFU, Rodica Doina LAZĂR; Restricții funcționale asociate indicilor hidrofizici în cazul solurilor din estul României, Vasilica MILEA, Ionuț VASILINIUC; Strategia națională privind adaptarea la schimbările climatice. Domeniul agricultură și dezvoltare rurală. Propunere pentru perioada 2023-2030, Alina BĂDILĂ, Mihai-Septimiu FLOREA; Un tratat de agropedologie regională (trecut, prezent, viitor) Gheorghe JIGĂU; Partea a II-a. REZUMATE: Considerații asupra proceselor de vertisolaj din culoarul siretului de pe traseul centurii ocolitoare a municipului Bacău, Radu Gabriel PÎRNĂU, Bogdan ROȘCA, Andrei ASĂNDULESEI, Felix Adrian TENCARIU, Lăcrămioara-Elena ISTINA 169 Considerații privind heterogenitatea texturală a solurilor de pe versantul drept al pârâului valea ursului reamenajat prin lucrări antierozionale – județul Iași, Sorin CĂPȘUNĂ, Feodor FILIPOV, Tudor George AOSTĂCIOAEI, Gabriel MIHU, Denis ȚOPA, Gerard JITĂREANU; Climateengine.org – o nouă sursă de date spațiale utile ca suport în cartografierea pedologică, Bogdan ROȘCA; Utilizarea metodelor și instrumentelor neinvazive în știința solului – avantaje și limitări ale acestora, Nicușor NECULA, Ionuț VASILINIUC; Influența sistemelor de lucrare și a culturilor acoperitoare asupra însușirilor fizice ale solului, Cosmin Costel MOLOCEA, Gabriel-Dumitru MIHU, Denis ȚOPA, Gerard JITĂREANU 175 Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra favorabilității terenului pentru principalele culturi agricole din România, Cristian Valeriu PATRICHE, Bogdan roșca, Radu Gabriel PÎRNĂU, Liviu Mihai IRIMIA, Ionuț VASILINIUC; Efectul lucrărilor de înființare a plantațiilor viti-pomicole asupra unor însușiri ale solurilor formate pe depozite deluviale din cadrul Fermei „Vasile Adamachi” – Iași Tudor George AOSTĂCIOAEI, Gabriel MIHU, Feodor FILIPOV, Sorin CĂPȘUNĂ, Denis ȚOPA, Gerard JITĂREANU 177 Impactul practicării sistemului NO-TILLAGE asupra proprietăților hidro-fizice ale solului la cultura de porumb, Gabriel Dumitru MIHU, Tudor George AOSTĂCIOAEI, Denis ȚOPA, Gerard JITĂREANU; Prezența thenarditului în eflorescențele saline din solurile formate în bazinele afluenților de stânga ai bahluiului, în perimetrul Podu Iloaiei – Lețcani, Cristina Oana STAN, Radu Gabriel PÎRNĂU; Partea a III-a. WORKSHOP: Actualizarea metodelor de analiză a solurilor și compatibilizarea lor cu sistemul român de taxonomie a solurilor (srts 2012). Analiza materiei organice din soluri (partea I), Dumitru BULGARIU, Cristina Oana STAN, Constantin RUSU, Elena Diana BOBRIC, Dan AȘTEFANEI, Laura BULGARIU, Ionuț Claudiu SAULEA, Mihaela NICHITESCU; Partea a IV-a. APLICAȚIA DE TEREN: Traseul aplicației de teren a simpozionului „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, ediția a XXXII-a (6-7 octombrie 2023, județul Bacău), Prof. dr. em. CS I, CONSTANTIN RUSU; Metodele folosite în descrierea profilelor, recoltarea probelor de sol și în cercetarea analitică a solurilor; Încadrare geografică, condiții pedogenetice, descriere morfologică și date analitice ale profilelor de sol

Ionuţ Vasiliniuc – Lector la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Domeniile de cercetare sunt ştiinţa solului, geomorfologie, hazarde şi riscuri naturale. Este laureat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. Coautor la 8 monografii şi peste 60 articole ştiinţifice.
Lilian Niacșu – Conferențiar dr. ing. habil. la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Domeniile de cercetare sunt geomorfologie, ştiinţa solului, hazarde şi riscuri naturale. Este laureat al Academiei Române (Premiul „Simion Mehedinți”) și al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România (Premiul „Nicolae Cernescu”). Este prim autor sau coautor la 5 monografii apărute în edituri academice, peste 90 de articole științifice din care 20 publicate în reviste indexate ISI și 35 în reviste indexate BDI. A fost director sau responsabil de proiect în 2 proiecte de cercetare și colaborator în alte 12 proiecte și granturi.
Radu Gabriel Pîrnău – Cercetător științific la Centrul de Cercetări Geografice al Academiei Române, Filiala Iași. Domenii de cercetare: știința solului, pedo-arheologie, cartografie digitală. Coeditor a două volume, autor și coautor a peste 40 de articole ştiinţifice.