Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Pedogeografie

Cristian V. Secu

în stoc

Data apariției: 16.04.2021

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geografie

Colecție: Geographia

ISBN: 978-606-714-602-8

Nr. pagini: 272

Format: 17 x 24 cm.

28.72 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea oferă informații fundamentale pentru înțelegerea modului de formare a tipurilor de sol (în relație cu factorii pedogenetici și cu anumite procese), pentru cunoașterea constituenților solului, în special a celor cu sensibilitate ridicată (humusul) la schimbările climatice globale, și pentru înțelegerea principiilor care stau la baza clasificării solurilor, ca premisă pentru transpunerea realității (înveliș de sol) în format cartografic (harta solurilor). De asemenea, sunt prezentate resursele de sol ale Terrei, evidențiind problemele majore pentru fiecare tip de sol (referință), rezultate din modul de utilizare.
Lucrarea este destinată geografilor, dar poate fi utilă și studenților de la alte specializări (biologi, geochimiști, istorici, agronomi) care se pregătesc în domeniul Științelor solului.

Prefață; CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE: 1.1. Noțiuni fundamentale; 1.2. Pedogeografia – abordare istorică: 1.2.1. Pedogeografia europeană; 1.2.2. Pedogeografia americană; 1.2.3. Pedogeografia românească; 1.2.4. Repere în dezvoltarea pedogeografiei contemporane; 1.3. Sistemul sol: importanță şi funcţionalitate în natură; CAPITOLUL 2. FACTORII PEDOGENETICI ȘI VÂRSTA SOLURILOR: 2.1. Concepte privind geneza solurilor; 2.2. Materialele parentale în pedogeneză; 2.3. Relieful în pedogeneză; 2.4. Clima în pedogeneză; 2.5. Importanţa componentului hidric în formarea solurilor; 2.6. Componentul biotic şi pedogeneza; 2.7. Vârsta solurilor; 2.8. Factorul uman şi evoluţia solurilor; CAPITOLUL 3. PROCESELE CARE CONTRIBUIE LA FORMAREA PROFILULUI DE SOL: 3.1. Acumularea: 3.1.1. Bioacumularea; 3.1.2. Coluvierea; 3.2. Pierderile; 3.3. Amestecul: 3.3.1. Bioturbaţia; 3.3.2. Procesul vertic; 3.3.3. Crioturbaţia; 3.4. Transformarea: 3.4.1. Procesele de alterare fizică; 3.4.2. Procesele de alterare chimică; 3.4.3. Procesele de alterare biologică; 3.5. Translocarea materialelor: 3.5.1. Fersialitizarea; 3.5.2. Feroliza; 3.5.3. Ferralitizarea; 3.5.4. Alitizarea; 3.5.5. Procesele de salinizare, alcalizare şi solodizare; 3.5.6. Decarbonatarea; 3.5.7. Eluvierea și iluviere; 3.5.8. Podzolirea (cheluvierea - chiluvierea); CAPITOLUL 4. COMPONENŢII SOLULUI ŞI PROPRIETĂŢILE ACESTORA: 4.1. Componentul solid: 4.1.1. Textura solului; 4.2. Componentul lichid: 4.2.1. Sursele de apă din sol; 4.2.2. Potențialul apei în sol; 4.2.3. Bilanțul apei în sol; 4.2.4. Circulația apei în sol și curba de retenție; 4.3. Componentul gazos: 4.3.1. Compoziţia și concentrația gazelor în sol; 4.3.2. Respirația solului; 4.3.4. Porozitatea solului; 4.4. Materia organică a solului: 4.4.1. Acumularea și transformarea materiei organice în sol; 4.4.2. Organismele din sol; 4.4.3. Humusul: 4.4.3.1. Tipurile de humus; 4.4.3.2. Compoziţia humusului; 4.4.3.3. Variaţia humusului; 4.4.3.4. Carbonul organic din sol; 4.5. Coloizii solului; 4.6. Structura solului: 4.6.1. Formarea structurii solului; 4.6.2. Cauzele și efectele destructurării; CAPITOLUL 5. CARACTERISTICI CHIMICE ALE SOLULUI: 5.1. Capacitatea de schimb cationic; 5.2. Reacţia solului; CAPITOLUL 6. SISTEME DE CLASIFICARE A SOLURILOR: 6.1. Noţiuni introductive; 6.2. Sistemului român de taxonomie a solurilor (SRTS, 2012): 6.2.1. Istoric; 6.2.2. Principii, arhitectură și ierarhia la nivel superior şi inferior; 6.2.3. Denumirea și formula taxonului; 6.3. Baza mondială de referință pentru resursele de sol (WRB, 2014): 6.3.1 Istoric; 6.3.2. Principii generale; 6.3.3. Unităţile taxonomice; 6.3.4. Etapele clasificării și relația dintre scara hărții și numărul calificativelor utilizate; 6.4. Taxonomia americană (2014): 6.4.1. Istoric; 6.4.2. Ierarhia, elementele și denumirea solului în taxonomia americană; 6.4.3. Ordinele și subordinele de sol: repere pedogeografice; CAPITOLUL 7. RESURSELE DE SOL ALE TERREI: 7.1. Soluri cu orizont organic gros; Histosolurile; 7.2. Soluri influențate puternic de activitatea antropică: 7.2.1. Antrosolurile; 7.2.2. Tehnosolurile; 7.3. Soluri cu limitări pentru dezvoltarea rădăcinilor: 7.3.1. Criosolurile; 7.3.2. Leptosolurile; 7.3.3. Vertisolurile; 7.3.4. Solonceacurile; 7.4. Soluri influenţate de chimia Al/Fe: 7.4.1. Gleisolurile; 7.4.2. Andosolurile; 7.4.3. Podzolurile; 7.4.4. Plintosolurile; 7.4.5. Nitisolurile; 7.4.6. Ferralsolurile; 7.4.7. Planosolurile; 7.4.8. Stagnosolurile; 7.5. Soluri cu acumulare de materie organică în orizontul de suprafață: 7.5.1. Cernozemurile; 7.5.2. Kastanozemurile; 7.5.3. Faeozemurile; 7.5.4. Umbrisolurile; 7.6. Soluri cu acumulare moderată de săruri solubile sau de substanțe non-saline: 7.6.1. Durisolurile; 7.6.2. Gipsisolurile; 7.6.3. Calcisolurile; 7.7. Soluri cu orizont de subsuprafață îmbogățit în argilă: 7.7.1. Retisolurile; 7.7.2. Acrisolurile; 7.7.3. Lixisolurile; 7.7.4. Alisolurile; 7.7.5. Luvisolurile; 7.8. Soluri cu diferențiere slabă sau fără diferențiere a profilului 7.8.1. Cambisolurile; 7.8.2. Arenosolurile; 7.8.3. Fluvisolurile; 7.8.4. Regosolurile; Glosar de termeni; Bibliografie.

Cristian V. Secu (n. 1966) este conferențiar universitar doctor la Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Preocupările sale științifice sunt îndreptate spre Pedogeografie și Pedologie aplicată, o atenție specială fiind acordată studierii solurilor profund modificate antropic (tehnosoluri) și distribuției unor elemente potențial toxice în acestea.