Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Pedopeisaje naturale și antropizate din estul României. Ghidul celei de-a XXIX-a ediții a simpozionului „Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, Iași, septembrie 2019

Constantin Rusu, Dumitru Bulgariu, Ionuţ Vasiliniuc (coordonatori)

stoc epuizat

Data apariției: 17.09.2019

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Geologie

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-549-6

Nr. pagini: 230

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cartea se adresează, în primul rând, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din domeniul Ştiinţei Solului, însă, prin conţinutul ei, poate fi utilă tuturor celor care, direct sau indirect, sunt preocupaţi de diferite aspecte ale acestui domeniu. Având ca tradiţie abordarea în fiecare an a unei tematici diferite, această ediţie a simpozionului se axează asupra unui subiect mai larg, al diferențierilor dintre solurile care evoluează în regim natural și cele care sunt influențate, mai mult sau mai puțin, de către activitățile antropice. Diverse studii din ultimele decenii au demonstrat, dacă mai era nevoie, faptul că omul modifică proprietățile solului prin variile lui activități. Dacă unele dintre acestea sunt extrem de evidente și de necontestat, benefice sau nu, altele sunt frecvent mai greu de sesizat, eventual cu caracter ireversibil.

Cuvânt înainte (Constantin Rusu); Partea I. Pedopeisaje naturale și antropizate din estul României: Degradarea solurilor – între teorie şi realitate, Constantin Rusu, Dumitru Bulgariu, Ionuţ Vasiliniuc; Calitate vs. degradare. Concepte în știința solului, Ionuț Vasiliniuc; Modele conceptuale privind geneza şi evoluţia solului, Radu Gabriel Pîrnău; Estimarea eroziunii în suprafață în Regiunea de Dezvoltare Nord Est pe baza ecuației universale a eroziunii, Cristian Valeriu Patriche; Cuantificarea susceptibilitatății terenului la alunecări în Regiunea De Dezvoltare Nord Est pe baza modelului european ELSUS, Cristian Valeriu Patriche, Adrian Grozavu; Partea A II A. Condiţiile pedogenetice, descrierea morfologică şi datele analitice ale profilelor de sol: Simpozionul „Factori şi procese pedogenetice din zona temperată”; Partea A III A. Lucrările prezentate în cadrul simpozionului: Influenţa sistemului de lucrare a solului asupra gradului de îmburuienare şi abundenţei dăunătorilor la cultura de soia, ȋn condiţiile din Cȃmpia Transilvaniei, Felicia Cheţan, Cornel Cheţan, Felicia Mureşanu, Dana Malschi, Vasilena Suciu, Marius Bărdaş; Procese de evoluție structural funcțională a cernoziomurilor spațiului dintre Prut Și Nistru induse de agrogeneză, Gheorghe Jigău, Cristian Jigău, Boris Turchin, Nina Plăcintă; Determinarea Ph-lui în sisteme heterogene solid-lichid. Aplicaţii în ştiinţa solului, Dumitru Bulgariu, Laura Bulgariu, Constantin Rusu; Utilizarea biomasei „low cost” la depoluarea apelor contaminate şi tratarea solurilor degradate (Partea I), Dumitru Bulgariu, Laura Bulgariu, Maria-Evrika-Daim Cojocariu; Codruţ Ştefan Ciobanu; Particularităţi pedogeochimice ale solurilor la tranziţia dintre zonele urbane şi zonele periurbane – studiu de caz: municipiul Iaşi, Dumitru Bulgariu, Constantin Rusu, Dan Aştefanei, Doru Teodor Juravle, Codruţ Ştefan Ciobanu; Variația principalilor parametri climatici utilizați pentru bonitarea solurilor din România în ultimii 30 de ani, Bogdan Roșca, Radu Gabriel Pîrnău, Ionuț Vasiliniuc, Cristian Valeriu Patriche; Reconstrucţia ecologică a solurilor aferente păşunilor din bazinul chinejei, în segmentul Frumuşiţa Folteşti, judeţul Galaţi, Sorina Simona Moraru, Alina Simionică, Răzvan Laurenţiu Simionică, Mirela Elena Manea; Structura și biodiversitatea comunităților microbiene edafice ca furnizori de servicii ecosistemice într o pădure naturală din Podișul Babadag, Gabi Mirela Matei, Sorin Matei, Victoria Mocanu; Caracterizarea sub aspect chimic şi microbiologic a calităţii şi compoziţiei organice a unor faeoziomuri naturale şi antropizate, Sorin Matei, Gabi Mirela Matei, Monica Dumitraşcu, Victoria Mocanu; Soil – Relationally, Energico Informationally, Symbiotic Organism, Nicolae Florea; Biofortificarea cu zinc a porumbului, Irina Ramona Moraru, R. Lăcătușu, Anca Rovena Lăcătușu, Mihaela Lungu, Rodica Lazăr, Claudia Preda; Dinamica suprafețelor viticole din regiunile de nord-est și sud-est ale României după 1989, Eugen Rusu, Diana Elena Bobric, Gabriela Iuliana Breabăn, Alexandra Benghea; Evaluarea constituentelor materiei organice hidrofobice / Hidrofilice Prin Spectroscopie Ftir, Elena Diana Bobric, Eugen Rusu, Nicoleta Melniciuc-Puica, Iuliana Gabriela Breaban; Impactul cenuşilor rezultate din industria termoenergetică asupra solului ca furnizor de servicii ecosistemice, Claudia Elena Preda, Anca Rovena Lăcătuşu, Lavinia Burtan; Cartarea solurilor degradate folosind tehnici de teledetecție satelitară, Vasile Jitariu, Marina Iosub, Andrei Enea; Estimating the Productivity of Maize and Wheat Crops Using Spectral Vegetation Indices, Alexandra Petronela Stoleriu, Iuliana Gabriela Breabăn, Constantin Rusu.

Constantin Rusu (n. 1950, Gârcina, jud. Neamţ) este profesor universitar doctor la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cercetător ştiinţific la Colectivul de Geografie de la Filiala din Iaşi a Academiei Române. Domeniile sale de cercetare sunt ştiinţa solului, geomorfologie, hazarde şi riscuri naturale. Este laureat al Academiei Române în domeniul geoştiinţelor şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. Este autorul a 15 monografii şi peste 120 articole ştiinţifice.
Dumitru Bulgariu (n. 1967, Răuseni, jud. Botoşani) este profesor universitar doctor la Departamentul de Geologie, Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cercetător ştiinţific la Colectivul de Geografie de la Filiala din Iaşi a Academiei Române. Domeniile sale de cercetare sunt geochimia analitică, pedogeochimia, termodinamica şi cinetica proceselor geochimice. Este laureat al Academiei Române în domeniul geoştiinţelor. Este autorul a 14 monografii şi peste 150 articole ştiinţifice.
Ionuț Vasiliniuc (n. 1982, Săveni, jud. Botoșani) este lector universitar doctor la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie şi Geologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Domenii de cercetare: ştiinţa solului, geomorfologia, hazardele şi riscurile naturale. Este laureat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România. Coautor a 8 monografii şi a peste 60 de articole ştiinţifice.