Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe ale naturii /

Toxicologie. Aplicaţii în protecţia mediului, industrie, agricultură, biologie şi criminalistică

Gabi Drochioiu, Robert Vasile Grădinaru, Ioan-Marian Rîşca, Ionel Mangalagiu

Data apariției: 18.06.2013

Domeniu: Ştiinţe ale naturii / Chimie

Colecție: ---

ISBN: 978-973-703-888-3

Nr. pagini: 392

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Acest volum reprezintă o parte din rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul proiectului de parteneriat Biometac, Contract 32-173/2008, cu titlul Membrane microbiologice şi polimeri sintetici biocompatibili cu potenţiale aplicaţii la îndepartarea metalelor grele şi radioactive din mediu. De asemenea, capitolul Toxicologie medico-legală şi cel destinat canabinoidelor s-au bazat pe experienţa acumulată în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/62307, cu titlul Promovarea cercetării ştiinţifice din domeniul criminalisticii în activitatea judiciară.
Toxicologia a devenit o veritabilă stiinţă cu largi implicaţii în viaţa cotidiană. Aceasta disciplină permite o aplicaţie profundă a chimiei şi disciplinelor conexe în protecţia mediului, consumatorului, dar şi în depistarea infracţiunilor care de multe ori pot conduce la deces. De aceea, nu numai studenţii interesaţi de cunoaşterea ştiinţifică a lumii ci şi publicul larg va găsi în această carte idei şi noţiuni de importanţă teoretică dar şi practică. În plus, în această carte cititorul va regăsi aspecte legate de toxicocinetică, toxicodinamie, droguri, antitoduri etc. Informaţiile prezentate aici au fost actualizate prin consultarea amănunţită a literaturii ştiintifice recente. Lucrarea vizează pe lângă aspectele teoretice şi clarificarea unor problem legate de aplicaţiile practice ale acestor cunoştinţe în viaţa cotidiană. Autorii au speranţa că aceste informaţii vor atrage mai mult studenţii de licenţă sau master la rezolvarea unor provocări izvorâte din acestui domeniu fascinant.

1. Elemente de toxicologie generală Toxicologia ca ştiinţă de graniţă Tipuri de substanţe toxice Intoxicaţii Ramurile toxicologiei Toxicocinetica Distribuţia, depozitarea şi acumularea Biotransformarea (metabolizarea) substanţelor toxice Eliminarea substanţelor toxice din corp 2. Toxicologie generală. Toxicodinamia Relaţia structură-activitate Acţiunea substanţelor toxice la nivel de ţesut, organ, aparat, sistem Acţiunea substanţelor toxice la nivel celular Acţiunea substanţelor toxice la nivel molecular Factori determinanţi ai toxicităţii Combaterea efectelor toxice Favorizarea eliminării substanţelor toxice absorbite 3. Elemente de toxicologie industrială Sistemul periodic şi toxicitatea Compuşi chimici toxici Elementele chimice toxice Compuşi chimici toxici 4. Toxicologia mediului şi agricultura . Poluanţii organici persistenţi Pesticidele . Insecticide organofosforice Alte tipuri de insecticide Fungicide Erbicide .. Zootoxine Fitotoxine Alte plante toxice Micotoxine Micotoxine produse de micromicete Alcaloizii din cornul secarei . Alţi poluanţi ai mediului 5. Alcoolii şi drogurile Alcoolii Alcoolul metilic, CH3OH Etanolul, CH3CH2OH Etilenglicolul, HO-CH2-CH2-OH Alcaloizii Toxicitatea alcaloizilor Alcaloizii din cornul secarei . Nicotina .. Structura chimică Proprietăţi fizico-chimice Etiologia intoxicaţiilor Pătrundere, distribuţie, metabolizare, depozitare şi eliminare Stricnina . Curara .. Curarizante acetilcolinocompetitive . Curarizante acetilcolimimetice (depolarizante). Proprietăţi fizico-chimice Etiologia intoxicaţiilor Pătrundere, distributie, metabolizare, depozitare şi eliminare Simptomatologie Tratament Colchicina . Etiologia intoxicaţiilor Pătrundere, distribuţie, metabolizare, depozitare şi eliminare Simptomatologie Morfina, codeina, tebaina şi derivaţii de semisinteză şi sinteză . Structura chimică Produşii de semisinteză Produşii de sinteză . Proprietăţile fizico-chimice Etiologia intoxicaţiilor Pătrundere, distribuţie, metabolizare, depozitare şi eliminare Proprietăţile toxicologice. Mecanismul de acţiune Derivaţii de semisinteză Derivaţii de sinteză Simptomatologie Tratament .. Izolare 6. Toxicologia mediului. Substanţe cancerigene Substanţe chimice, potenţial cancerigene pentru organismul uman . Inducerea tumorii Activarea metabolică a substanţelor chimice .. Agenţi alchilanţi . Activarea metabolică a aminelor şi a amidelor aromatice 2-Acetil-aminofluorenul (AAF) . Diverse amine aromatice Donorii de grupe alchil Activarea metabolică a aflatoxinelor Activarea metabolică a hidrocarburilor aromatice policiclice Schema generală a mecanismului cancerogenezei chimice . 7. Toxicologia medicamentelor . Parametrii farmacocinetici ai medicamentelor Farmacotoxicologia .. Medicamente analgezice-antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene Medicamente derivate de la anilină Derivaţi de pirazolonă şi pirazolidină . Antiepilepticele Barbiturice . Hidantoine (2.4-dioxo-imidazolidine) . Anticonvulsivante . Derivaţi de iminostilben . Acizi carboxilici ramificaţi .. Tranchilizante minore . Neurolepticele . 8. Toxicologia medico-legală .. Grupe de otrăvuri .. Cercetarea criminalistică a otrăvirilor . Otrăvirea accidentală Decese cauzate de abuzul de droguri .. Dovezi circumstanţiale de otrăvire Metode de analiză criminalistică a opioidelor . Metode preliminare utilizate la depistarea drogurilor în stradă . Metode folosite pentru fluidele biologice . Studii de caz şi prelevarea probelor . Interpretarea rezultatelor Laboratoarele de medicină legală .. Secţiuni tipice ale laboratorului criminalistic .. Colectarea probelor .. Tipuri de dovezi fizice Metode de extracţie a substanţelor toxice . Izolarea opiaceelor din probele biologice . Determinarea concentraţiei otrăvurilor sau drogurilor Exemple de analize .. 9. Elemente de toxicologie analitică .. Extracţia şi cromatografia în strat subţire . Cromatografia în strat subţire .. Pretratamentul şi prepararea probelor . Aplicaţii ale cromatografiei în medicina judiciară Probele biologice Fluidele biologice .. Probe neconvenţionale Derivatizarea chimică în medicina judiciară Determinări şi identificări diverse . Alţi alcaloizi . Alcaloizii din cornul secarei . Nicotina-aspecte analitice . Stricnina . Testul fiziologic . Identificarea stricninei în prezenţa brucinei . Curara şi curarizantele . Colchicina . Toxicologia analitică a unor medicamente Fenazona şi aminofenazona . Fenitoina . Derivaţi carbamici . Benzodiazepinele Determinare cantitativă .. Fenotiazinele Dozarea cu benzochinonă (tehnică Meunier) Tioxantenele . Butirofenonele . 10. Canabinoide . Metabolizarea canabinoidelor . Canabinoide naturale: canabis, haşiş, marijuana, derivaţi . Canabinoide de sinteză din „Spice/Weed/ierburi” Analiza GC-MS aplicată în cazul canabinoidelor . Canabinoide naturale: canabis, haşiş, marijuana, derivaţi . Canabinoide de sinteză din „Spice/Weed/ierburi” Amfetamine şi derivaţi aminici Metabolizarea amfetaminelor Analiza GC-MS aplicată la amfetamine

Gabi Drochioiu este profesor universitar doctor la Facultatea de Chimie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi conducător al Şcolii Doctorale de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului. Vasile-Robert Grădinaru este lector universitar doctor la Facultatea de Chimie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
Ionel Mangalagiu este profesor universitar doctor la Facultatea de Chimie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.