Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Antreprenoriat în medicină

Norina Consuela Forna (coordonator), Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Doriana Agop-Forna, Mihaela Tomaziu-Todosia, Alexandru Țugui, Mircea Radu Georgescu, Norin Forna, Denisa-Oana Zelinschi, Marius Alexa

stoc epuizat

Data apariției: 05.04.2022

Domeniu: Ştiinţe economice / Afaceri

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-695-0

Nr. pagini: 330

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Antreprenoriat în medicină este o lucrare cu accente teoretice şi practice la intersecţia a două domenii, economie şi medicină. Lucrarea se adresează studenţilor din domeniul medicinei, dar şi din alte domenii, doritori să înţeleagă bazele teoretice şi practice ale funcţionării la nivel microeconomic a unei entităţi din domeniul lor de activitate.
Lucrare realizată în cadrul proiectului Inserția absolvenților de medicină pe piața muncii, prin dezvoltarea în cadrul unor stagii de pregătire practică a abilităților practice – MEDPRO, cod MySMIS 133314.

Lista figurilor; Lista tabelelor; Partea întâi. Concepte de bază în antreprenoriat: I. Concepte de bază în antreprenoriat: I.1. Ce este antreprenoriatul; I.1.1. Abordări și definiții ale antreprenorului. Procesul antreprenorial: I.1.1.1. Antreprenor versus întreprinzător; I.1.2. Caracteristici specifice antreprenorului. Profilul antreprenorului; I.1.3. Riscurile asumate de antreprenor prin intrarea în afaceri; I.1.4. Factori care stimulează antreprenoriatului. Influența mediului extern : I.1.4.1. Factori „push” sau „pull” care contribuie la stimularea antreprenoriatului; I.1.4.2. Influența factorilor din mediul extern care influențează antreprenoriatul; I.1.5. Cele 6 faze ale curbei J (Howard Love, 2016) în lansarea și gestionarea afacerii: I.2. Modalități de strângere a capitalului necesar pentru a intra în antreprenoriat și a deschide propria afacere: I.2.1. „Bootstrapping” – economiile proprii ale antreprenorului; I.2.2. „Sweat equity” – efortul propriu al antreprenorului („sudoarea frunții”); I.2.3. „Business angels” – sprijinul investitorilor protectori/din umbră; I.2.4. „Crowdfunding” – atragerea online de fonduri de la marea masă de investitori; I.2.5. „Venture capital” – obținerea de fonduri de la instituții de investiții/ creditare/ finanțare; I.3. Modalități de intrare în afaceri: I.3.1. Inițierea propriei afaceri: I.3.1.1. Avantajele și dezavantajele inițierii propriei afaceri; I.3.2. Cumpărarea unei afaceri existente: I.3.2.1. Avantajele și dezavantajele cumpărării unei afaceri existente pe piață; I.3.3. Intrarea în afaceri prin sistemul de franciză: I.3.3.1. Avantajele intrării în contractul de franciză; I.3.3.2. Dezavantajele intrării în contractul de franciză; I.4. Aspecte care trebuie analizate înainte de lansarea afacerii și pe parcursul dezvoltării acesteia: I.4.1. Modelul celor 5 forțe competitive care determină profitabilitatea la nivelul unei industrii; I.4.2. Analiza pieței. Aspecte specifice: I.4.2.1. Realizarea profilului clienților afacerii și definirea pieței țintă; I.4.2.2. Analiza concurenței; I.5. Modelul afacerii: I.5.1. Modelul afacerii – elemente componente; I.5.2. Propunerea afacerii. Propunerea unică de valoare: I.5.2.1. Crearea de valoare pentru consumator. Tipuri de valoare; I.5.3. Crearea avantajului competitiv; II. Procesul planificării strategice în mica afacere: II.1. Etapele procesului de planificare strategică în mica afacere; II.2. Misiunea și viziunea afacerii: II.2.1. Tipuri de formulare a misiunii firmei: II.3. Analiza mediului intern și extern al afacerii: II. 3.1. Aspecte incluse în analiza mediului intern și extern al afacerii; II.4. Stabilirea obiectivelor afacerii; II.5. Fundamentarea strategiei de afaceri: II.5.1. Strategii generice în afaceri; II.5.2. Strategii de preț; III. Întocmirea și prezentarea planului de afaceri: III.1. Ce este planul de afaceri; III.2. Avantajele întocmirii unui plan de afaceri; III.3. Părțile principale ale unui plan de afaceri; IV. Provocări pentru mica afacere din secolul XXI: IV.1. Aspecte cheie specifice afacerilor mici din secolul XXI; IV.2. Etică, responsabilitate socială și sustenabilitate în micile afaceri; IV.3. Factori care conduc la eșecul în mica afacere; V. Antreprenoriat în domeniul îngrijirii sănătății. Unele aspecte specifice; Bibliografie partea întâi; Partea a doua. Întreprindere simulată: I. Concepte de bază ale unei întreprinderi antreprenoriale; II. Elemente sintetice de contabilitate antreprenorială: II.1. Cadrul conceptual; II.2. Instrumentele de lucru ale contabilităţii; III. Noțiuni elementare de întreprindere simulată: III.1. Cadrul conceptual; III.2. Obiective; III.3. Despre întreprinderi în general; IV. Forme juridice de organizare a unei afaceri; V. Crearea unei întreprinderi simulate: V.1. Etapa preliminară de înființare a întreprinderii simulate; V.2. Etapa înființării propriu-zise a întreprinderii simulate; V.3. Etapa realizării de operațiuni în cadrul întreprinderii simulate; VI. Scenarii de lucru în cadrul întreprinderii simulate: VI.1. T.1: Stabilirea obiectului de activitate și completarea documentelor firmei; VI.2. T.2: Finalizare creare Întreprindere Simulată; VI.3. T.3: Creare Catalog Produse/Servicii; VI.4. T.4: Creare Bază de Date cu parteneri Furnizori – Clienți; VI.5. T.5: Introducere nomenclator Produse și Servicii în IS pe platfoma ROCT.ro; VI.6. T.6: Împrumut societate de la administrator; VI.7. T.7: Transfer bani în contul bancar al societății; VI.8. T.8: Transmitere Cataloage de produse și/sau Cereri de ofertă; VI.9. T.9: Precizări utilizare model de Factură şi model de NIR; VI.10. T.10: Facturare către clienți; VI.11. T.11: Recepție produse/servicii de la furnizori; VI.12. T.12: Plată furnizori; VI.13. T.13: Facturare către o persoană fizică; VI.14. T.14: Încasare în Registrul de casă; VI.15. T.15: Stat de salarii; VI.16. T.16: Plată salarii prin casierie; VI.17. T.17: Ordinul de plată către Bugetul statului; VI.18. T.18: Centralizator livrabile; VI.19. Studiu de caz: Proiect Întreprinderea Simulată IS DenMED SRL Iaşi; Bibliografie partea a doua; Anexa nr. 1. Formulare necesare pentru constituirea unei firme de exerciţiu: Act constitutiv al întreprinderii simulate; Cerere de înregistrare și autorizare a funcționării; Cerere de eliberate a cazierului fiscal; Cerere rezervare denumire întreprindere simulată; Contract de închiriere; Declaraţie privind autorizarea funcţionării; Declaraţie; Formular pentru deschidere de cont; Formular de înregistraree în baza de date ROCT; Specimen de semnături – Întreprinderi Simulate; Foi de vărsământ; Anexa nr. 2. Creare Întreprinderea Simulată MEDPRO SRL Iaşi: Creare cont utilizator pentru IS Medpro SRL; Actul constitutiv al întreprinderii simulate IS Medpro SRL; Cererea de înregistrare și autorizare a funcționării; Cererea de eliberare a cazierului fiscal; Cererea de rezervare a denumirii întreprinderii simulate; Contractul de închiriere; Declarația pentru autorizarea funcționării; Declarație administrator; Formular pentru deschidere de cont; Formulare de înregistrare în baza de date ROCT; Specimen de semnături – Întreprinderi Simulate; Foaie de vărsământ; Partea a treia. Ghid de antreprenoriat în medicină: I. Un ghid introductiv al planului de afacere: I.1. De ce au antreprenorii din domeniul medical nevoie de un plan de afacere?; I.1.1. Când este nevoie de un plan de afacere? I.1.2. Cu ce ajută acest document? I.1.3. Cine cere un plan de afacere? I.2. Ce conţine un plan de afacere? I.2.1. Există o structură obligatorie? I.2.2. Care sunt elementele de bază? I.2.3. Cum adaptăm structura și conținutul planului? I.2.4. Este posibil să fie prevăzute toate detaliile? I.3. Care sunt principalele componente ale unui plan de afacere? I.3.1. Ce cuprinde rezumatul planului de afacere? I.3.2. Ce cuprinde descrierea afacerii? I.3.3. Cum trebuie prezentate obiectivele afacerii? I.3.4. Cum trebuie prezentate produsul sau serviciile furnizate? I.3.5. Cum trebuie prezentată piaţa țintă? I.3.6. Cum trebuie prezentaţi clienţii? I.3.7. Cum trebuie prezentată concurenţa? I.3.8. Cum trebuie prezentaţi furnizorii? I.3.9. Cum trebuie prezentate prestarea serviciului medical sau procesul tehnologic? I.3.10. Cum trebuie descrisă investiţia propusă? I.3.11. Cum trebuie prezentate resursele umane? I.3.12. Cum trebuie prezentate activităţile de vânzare? I.3.13. Cum trebuie prezentate activităţile de promovare? I.3.14. Cum trebuie prezentate diferitele aspecte legale? I.4. Ce reprezintă proiecţiile financiare? I.4.1. Ce venituri va aduce afacerea? I.4.2. Care vor fi cheltuielile? I.4.3. Care va fi rentabilitatea scontată a afacerii? I.4.4. Care sunt principalii indicatori financiari? I.4.5. Care sunt documentele financiare necesare? I.4.6. Cum se determină investiția necesară deschiderii afacerii? I.5. Cum este utilizat planul de afacere în controlul afacerii? I.5.1. Cum controlăm financiar afacerea? I.5.2. Cum controlăm vânzările? II. Finanţarea afacerii medicale: II.1. Fondurile proprii şi cele împrumutate de la cei apropiaţi; II.1.1. Avantajele fondurilor proprii; II.1.2. Dezavantajele fondurilor proprii; II.2. Creditul bancar: II.2.1. Avantajele creditului bancar; II.2.2. Dezavantaje creditului bancar; II.2.3. Cum obții un credit bancar? II.2.4. Ce sunt garanțiile? II.3. Fondurile nerambursabile; II.4. Bursa – acţiuni şi obligaţiuni; II.5. Fondurile de capital de risc; II.5.1. Avantajele finanțării prin fonduri de risc; II.5.2. Dezavantajele finanțării prin fonduri de risc; II.6. Leasingul: II.6.1. Forme speciale de leasing; II.7. Creditele de la clienţi, pacienți și alți furnizori medicali; II.8. Factoringul şi scontarea; II.8.1. Ce este un efect comercial? II.8.2. Factoringul; II.8.3. Scontarea; II.9. Alegerea celei mai potrivite surse de finanţare; III. Controlul financiar al afacerii medicale: III.1. Diagnosticul finanțelor afacerii; III.2. Bugetul; III.3. Bilanțul; III.4. Contul de profit şi pierderi; III.5. Cash-Flow (Tabloul fluxurilor de lichidități); III.6. Indicatorii financiari; III.6.1. Indicatori de utilizare a activelor; III.6.2. Indicatori de reflectare a solvabilităţii; III.6.3. Indicatori de lichiditate; III.6.4. Indicatori de rentabilitate; III.7. Analiza punctului critic; Bibliografie partea a treia; Prezentare autori.

Norina Consuela Forna este profesor universitar doctor şi director al Departamentului de Implantologie, Proteză amovibilă, Tehnologia protezelor dentare al Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. Este vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi România, preşedinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din Iași, preşedinte al Comisiei CSSDAA CMDR, expert CNATDCU – Comisia Medicină Dentară MEN, preşedinte al Comisiei de Protetică Dentară şi Implantologie din Ministerul Sănătăţii, preşedinte al Societăţii Balcanice de Stomatologie (BaSS), vicepreședinte al Filialei Iași a Academiei de Științe Medicale din România, vicepreședinte al AMR. Este doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, Republica Moldova, și al Universităţii Ovidius din Constanța, România. Este membru titular al AOSR, ANCD, RCD, FELLOW ICD, ICOI, GDIA și AAID. A fost președinte al Confederaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Origine Total sau Parţial Franceză și președinte al European Prosthodontic Association. După anul 2000, a fost director în peste 15 proiecte de cercetare și de finanțare. Este autoare a peste 450 de articole indexate ISI şi BDI, 58 de monografii, cărţi, capitole de cărţi şi a două tratate, precum şi a peste 300 de rezumate.
Daniela Tatiana Agheorgheisei este profesor universitar doctor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Predă discipline de studiu din domeniul Management. De-a lungul timpului, a publicat cărți pe teme de management și antrepreprenoriat în afaceri, precum și numeroase articole academice indexate în baze de date internaționale. Deţine o bogată experienţă în formare în domeniul antreprenoriatului.
Doriana Agop-Forna este conferențiar universitar doctor în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. Este medic primar în specialitatea chirurgie dento-alveolară, medic specialist în protetică dentară. A absolvit un master în laseri stomatologici în Aachen (Germania), un master în „Sănătate publică și management sanitar”, un master în „Reabilitarea implanto-protetică a edentației” și a beneficiat de o bursă în domeniu la Universitatea Genoa (Italia) și HTP Medical (România). Este deținătoarea a două brevete de invenție și este membră în numeroase asociații profesionale. Este director al Societății Academice de Antropologie. A fost și este membru în șase proiecte de cercetare și de finanțare și este expert formator proiecte AUF. Este autoare a peste 140 de articole indexate ISI şi BDI, 7 monografii, cărţi, capitole de cărţi şi a două tratate, precum şi a peste 89 de rezumate.
Mihaela Tomaziu-Todosia este doctorand în economie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specialitatea management, cu tema „Evaluarea politicilor de sănătate în domeniul medicinei cardiovasculare”. Este director al Direcției Programe pentru Dezvoltare Instituțională în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Cercetările sale sunt orientate spre îmbunatățirea politicilor de sănătate, îmbinarea noțiunilor de antreprenoriat, management și marketing cu oferta de servicii calitative de sănătate axate pe pacient. Este autoare a 12 lucrări științifice, redactor la două cărți și a participat la 12 conferințe internaționale.
Alexandru Țugui este profesor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică și Statistică, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este doctor în contabilitate, conducător de doctorat în informatică economică, viitorolog și director al Laboratorului Virtual de Limite ale Inteligenței Artificiale. Cercetările sale sunt centrate pe limitele inteligenţei artificiale, transformări societale, megatrenduri societale, oraşe inteligente, tehnologii calme, singularitate tehnologică şi metode de cercetare. A publicat 35 de cărţi şi capitole în cărţi, peste 180 de articole ştiinţifice în jurnale internaționale și a participat la peste 90 de conferințe internaționale. Este expert contabil, auditor financiar și evaluator de întreprindere și active necorporale.
Mircea Radu Georgescu este profesor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică și Statistică, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este doctor în economie, conducător de doctorat în informatică economică şi prodecan cu cercetarea la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Cercetările sale sunt orientate în domeniile e-learning, e-governement, machine learning, globalizare şi social media. A publicat 17 de cărţi şi capitole în cărţi, peste 81 de articole ştiinţifice în jurnale internaționale indexate WoS şi BDI şi a participat la peste 140 de conferinţe internaţionale în domeniile sale de interes.
Norin Forna este asistent universitar în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi în specialitatea Ortopedie – Traumatologie. Este doctorand în Ortopedie – Traumatologie în cadrul UMF Iaşi şi medic rezident în aceeaşi specialitate la Spitalul Clinic de Recuperare din Iaşi. Este membru şi voluntar în trei proiecte de cercetare şi fonduri europene. A obţinut medalia de aur în cadrul The XVII-th International Exhibition of research, Inovation and Tehnological Transfer „Inventica 2013” și deține numeroase diplome de onoare și excelență în activități de susținere a studenților din medicina generală și dentară. Este autor a 20 de articole indexate ISI şi BDI.
Denisa-Oana Zelinschi a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi în anul 2021 şi, în prezent, este medic rezident în specialitatea Obstetrică-Ginecologie. Între 2018-2019 a fost preşedinte al Societății Studenților Chirurgi din România, Filiala Iași, în cadrul căreia a coordonat şi organizat un număr de 9 workshop-uri chirurgicale. A fost implicată în două activităţi studenţeşti de voluntariat și a participat la 5 conferinţe şi congrese naţionale în domeniul medicinei. Este autoare a două articole publicate în jurnale internaţionale.
Marius Alexa este antreprenor, CEO al companiei Arhipelago, profesor de antreprenoriat și preşedinte al Camerei de Comerţ Româno-Americane (RACC) Iaşi. Este autorul a trei cărţi în domeniul antreprenoriatului şi a 10 articole de cercetare. Ca antreprenor, este implicat activ în mediul de afaceri local și național, fiind membru în diferite organizaţii și comunități care promovează dezvoltarea afacerilor și spiritul antreprenorial.