Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Bazele contabilității întreprinderii, ed. a II-a

Iuliana Eugenia Georgescu, Costel Istrate, Leontina Păvăloaia, Daniela Neonila Mardiros, Roxana Manuela Dicu, Mihai Carp, Mihai-Bogdan Afrăsinei

în stoc

Data apariției: 20.03.2024

Domeniu: Ştiinţe economice / Contabilitate

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-650-9

Nr. pagini: 328

Format: 17 x 24 cm.

19.86 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediția a doua revizuită
Pornind de la premisa că în contabilitate trebuie să existe o armonie perfectă între teorie și realitatea evenimentelor și tranzacțiilor pe care le reflectă, cartea Bazele contabilității întreprinderii este o lucrare de introducere în contabilitate care se adresează tuturor celor ce doresc să se familiarizeze cu noțiunile contabile de bază, dar în special studenților ˗ viitori economiști. Este motivul pentru care prezentarea problemelor este realizată gradual, de la noțiunile care țin de ABC-ul contabilității (capitolul 1 – Obiectul contabilității și capitolul 2 – Metoda contabilității) până la probleme mai complexe, prezentate în celelalte capitole ale lucrării. Cea mai mare parte a subiectelor teoretice prezentate sunt însoțite de exerciții și aplicații practice care ar trebui să faciliteze înțelegerea noțiunilor și conceptelor fundamentale pentru contabilitate. Cunoștințele furnizate de această lucrare constituie bază pentru studierea altor discipline de contabilitate.

INTRODUCERE; Capitolul 1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII: 1.1. Definirea obiectului contabilităţii; 1.2. Entităţile economice – sferă de acţiune a contabilităţii; 1.3. Caracterizarea sistemului informațional contabil; 1.4. Utilizatorii informaţiilor contabile şi cerinţele lor informaţionale; 1.5. Structuri de mijloace și resurse: 1.5.1. Structuri de bilanț. Criterii de clasificare a activelor și pasivelor; 1.5.2. Active imobilizate (imobilizări sau active necurente): 1.5.2.1. Imobilizări necorporale; 1.5.2.2. Imobilizări corporale; 1.5.2.3. Imobilizări financiare; 1.5.3. Active circulante: 1.5.3.1. Stocuri; 1.5.3.2. Creanțe curente; 1.5.3.3. Active de trezorerie; 1.5.4. Datorii (structură de pasiv): 1.5.4.1. Datorii financiare; 1.5.4.2. Alte datorii (comerciale, salariale, fiscale, sociale …); 1.5.4.3. Provizioane; 1.5.5. Capitaluri proprii; 1.5.6. Definiții și clasificări privind fluxurile de venituri și de cheltuieli; 1.6. Întrebări și teste-grilă: 1.6.1. Întrebări; 1.6.2. Teste-grilă; Capitolul 2. METODA CONTABILITĂȚII: 2.1. Definirea metodei contabilității; 2.2. Bilanțul – mijloc de reprezentare a patrimoniului: 2.2.1. Conceptele de activ, pasiv, datorii și capitaluri proprii; 2.2.2. Principii și convenții contabile; 2.2.3. Reguli de evaluare a elementelor patrimoniale; 2.2.4. Tipuri de influențe ale operațiunilor asupra bilanțului. Reprezentarea cifrică a mișcărilor de valori sub forma unui bilanț mobil (prima treaptă a metodei); 2.3. Contul – mijloc de înregistrare a evenimentelor și tranzacțiilor. Sistemul de conturi (treapta a doua a metodei contabilității): 2.3.1. Definiția, structura, funcțiile și regulile de funcționare a conturilor: 2.3.2. Conturi sintetice și conturi analitice; 2.3.3. Înregistrarea în partidă dublă și corespondența conturilor; 2.3.4. Înregistrarea cronologică și înregistrarea sistematică; 2.4. Calcule periodice de sinteză (treapta a treia a metodei contabilității): 2.4.1. Prezentare generală; 2.4.2. Balanța de verificare – procedeu specific contabilității; 2.5. Întrebări și teste-grilă: 2.5.1. Întrebări; 2.5.2. Teste-grilă; Capitolul 3. DOCUMENTAREA, PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII: 3.1. Aspecte generale privind întocmirea, reconstituirea, păstrarea și arhivarea documentelor financiar-contabile; 3.2. Registrele de contabilitate; 3.3. Formele de înregistrare în contabilitate; 3.4. Clasificarea documentelor financiar-contabile; 3.5. Modele de documente financiar-contabile; 3.6. Întrebări şi teste-grilă: 3.6.1. Întrebări; 3.6.2. Teste-grilă; Capitolul 4. ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR: 4.1. Contabilitatea operaţiunilor privind achiziţiile de stocuri, lucrări şi servicii; 4.2. Contabilitatea operaţiunilor privind consumurile de stocuri; 4.3. Contabilitatea operaţiunilor privind obţinerea producţiei; 4.4. Contabilitatea operaţiunilor privind vânzările; 4.5. Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările şi protecţia socială; 4.6. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului; 4.7. Contabilitatea operaţiunilor privind trezoreria; 4.8. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind imobilizările: 4.8.1. Contabilitatea operaţiunilor privind intrările şi ieşirile de active imobilizate; 4.8.2. Contabilitatea operaţiunilor privind deprecierea activelor imobilizate; 4.9. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind capitalurile: 4.9.1. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind capitalurile proprii; 4.9.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind capitalurile împrumutate; 4.10. Analiza şi funcţionarea conturilor speciale; 4.11. Analiza şi funcţionarea conturilor de gestiune; 4.12. Aplicaţie privind contabilitatea cheltuielilor şi a veniturilor; 4.13. Întrebări şi teste-grilă: 4.13.1. Întrebări; 4.13.2. Teste-grilă; Capitolul 5. INVENTARIEREA ŞI INVENTARUL: 5.1. Conceptul de inventariere și funcțiile acesteia; 5.2. Clasificarea inventarierilor; 5.3. Etapele inventarierii; 5.4. Întrebări şi teste-grilă; 5.4.1. Întrebări; 5.4.2. Teste-grilă; Capitolul 6. CALCULAŢIA COSTURILOR: 6.1. Aspecte conceptuale privind calculaţia costurilor; 6.2. Principii de aplicat în calculaţia costurilor; 6.3. Modalităţi de calcul al costurilor; 6.4. Metode de calculaţie a costurilor; 6.5. Întrebări şi teste-grilă: 6.5.1. Întrebări; 6.5.2. Teste-grilă; Capitolul 7. SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE: 7.1. Obiectivul şi structura situaţiilor financiare anuale; 7.2. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar; 7.3. Lucrări de sistematizare a datelor în Bilanţ, Contul de profit şi pierdere şi notele explicative; 7.4. Întrebări şi teste-grilă: 7.4.1. Întrebări; 7.4.2. Teste-grilă; BIBLIOGRAFIE; Anexa 1. Registrele de contabilitate; Anexa 2. Documente utilizate în evidența mijloacelor fixe; Anexa 3. Documente specifice bunurilor de natura stocurilor; Anexa 4. Documente utilizate în evidența mijloacelor bănești și a decontărilor dintre entitate și terți; Anexa 5. Documente utilizate în evidența salariilor și a altor drepturi de personal; Anexa 6. Documente financiar-contabile pentru contabilitatea generală; Anexa 7. Documente financiar-contabile specifice altor activități; Anexa 8. Planul de conturi general

Iuliana Eugenia Georgescu (n. 1966, Roman) este profesor universitar doctor la Departamentul CIES din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, cu o experiență de peste 25 de ani în învățămậntul superior, autoare și coautoare a numeroase cărți și studii de specialitate în domeniul Contabilității, are ca domenii de interes Contabilitatea generală, Contabilitatea publică, Contabilitatea managerială, Contabilitatea operațiunilor de reorganizare a societăților comerciale, Contabilitatea în turism etc.
Costel Istrate (n. 1969) este este profesor universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, cu o experiență de peste 25 de ani în învățămậntul superior, autor și coautor a numeroase cărți și studii de specialitate în domeniul Contabilității, iar domeniile de interes sunt Contabilitate generală, Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale întreprinderii, Contabilitatea grupurilor de întreprinderi, Raportările financiar-contabile, Iniţierea în IAS/IFRS etc.
Leontina Păvăloaia (n. 1972, Darabani) este conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Are ca domenii de interes Contabilitatea instituţiilor publice, Bazele contabilităţii, Contabilitatea de gestiune, Contabilitatea mediului, Concepte şi teorii de evaluare în afaceri, fiind autorul unei cărţi şi coautor la peste 16 manuale şi cărţi. A finalizat studii postdoctorale în economie, sub egida Academiei Române. A efectuat stagii de documentare în Franţa şi Anglia.
Daniela Neonila Mardiros (n. 1970, Brașov) este conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Are ca domenii de interes Bazele contabilității, Contabilitatea publică, Contabilitatea financiară, Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ. A publicat atât lucrări de specialitate, cât și cărți în domeniile specificate, pe plan național și internațional. A absolvit studii postdoctorale și a participat, în domeniile de interes, la conferințe știintifice naționale și internaționale.
Roxana Dicu (n. 1979, Huși) este conferenţiar universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Are ca domenii de interes Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Normalizarea contabilităţii întreprinderii, Contabilitate comparată, Contabilitate financiară intermediară. Este autoare și coautoare a unor cărți și studii publicate sau prezentate în cadrul unor manifestări științifice în domeniile de interes enumerate.
Mihai Carp (n. 1972, Iași) este profesor universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Are ca domenii de interes Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii, Contabilitatea exportului și importului de mărfuri, Evaluarea proprietăţilor imobiliare și a bunurilor mobile, Contabilitate aplicată. Este autor și coautor al unor cărți și studii publicate sau prezentate în cadrul unor manifestări științifice în domeniile de interes enumerate.
Mihai-Bogdan Afrăsinei (n. 1988, Iași) este lector universitar doctor la Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, autor și coautor al unor studii și lucrări de Contabilitate, are ca domenii de interes Bazele contabilităţii, Contabilitatea financiară, Contabilitatea publică, Contabilitate de gestiune, Contabilitate în turism.