Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Competitivitate regională europeană și dezvoltarea resurselor umane. Fundamente teoretice și bune practici

Ana-Maria Bercu, Mihaela Tofan

Data apariției: 09.05.2018

Domeniu: Ştiinţe economice / Resurse umane

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-378-2

Nr. pagini: 248

Format: 17 x 24 cm.

31.50 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de față constituie un material didactic util pentru cursurile universitare și postuniversitare care pregătesc studenții pentru a se integra cu ușurință pe piața muncii. Cartea acoperă o problematică complexă și diversă, fiind o abordare interdisciplinară a dezvoltării resurselor umane din perspectiva cerințelor pieței muncii de la nivel european. Cartea oferă o înțelegere clară a conceptelor, de la competitivitate regională europeană până la formare și perfecționare profesională, dezvoltarea carierei personale și organizaționale, performanța profesională și aspecte ale dreptului european și dreptului financiar european, relații de muncă în Uniunea Europeană și în România.

PARTEA I. COMPETITIVITATE EUROPEANĂ REGIONALĂ ȘI DEZVOLTAREA RESURELOR UMANE: I. Competitivitate europeană regională I.1. Conceptul de competitivitate regională I.2. Aspecte generale privind regionalizarea și dezvoltarea regională II. Dezvoltarea resurselor umane la nivel organizaţional II.1. Conceptul de dezvoltare a resurselor umane II.2. Contextul organizaţional II.3. Cultura organizaţională II.4. Liderii II.5. Formarea profesională și dezvoltarea resurselor umane II.6. Etapele procesului de pregătire profesională a funcţionarilor publici III. Dezvoltarea resurselor umane la nivel individual III.1. Motivaţia – premisă a dezvoltării resurselor umane III.2. Forme ale motivaţiei III.3. Teoriile motivaţionale IV. Cariera şi managementul carierei IV.1. Conceptul de carieră IV.2. Principii ale organizării şi dezvoltării carierei în organizaţia publică IV.3. Managementul carierei IV.4. Cariera în organizaţia publică – practici europene IV.5. Planificarea carierei organizaţionale şi individuale IV.6. Stadiile carierei V. Performanţa profesională V.1. Conceptul de performanţă V.2. Semnificaţia evaluării performanţelor profesionale V.3. Forme ale evaluării performanţelor profesionale PARTEA A II-A. CADRUL JURIDIC AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ ȘI AL COMPETITIVITĂŢII REGIONALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ: I. Dreptul european – cadru pentru manifestarea competitivităţii la nivel regional I.1. Construcţia europeană I.2. Instrumente de reglementare în domeniul competitivităţii: bugetul european, politici financiare, fiscalitate I.3. Principiile bugetare la nivelul bugetului central al UE II. Concepte fundamentale ale reglementărilor specifice Dreptului muncii II.1. Conceptul de muncă II.2. Cadrul reglementativ privind contractul de muncă la nivel european II.3 Izvoarele interne ale dreptului muncii II.4. Principiile dreptului muncii, ca izvoare de drept II.5. Izvoare internaţionale ale dreptului muncii III. Contractul colectiv de muncă IV. Condiţii impuse de cadrul reglementativ în vigoare pentru încheierea contractului individual de muncă IV.1. Aspecte specifice încheierii contractului individual de muncă IV.2. Tipologia contractului individual de muncă IV.3. Caracterele juridice ale contractului invididual de muncă IV.4. Clauze obligatorii şi clauze facultative ale contractului individual de muncă IV.5. Drepturile și obligaţiile angajatorilor și salariaţilor V. Modificarea, încetarea și suspendarea contractului individual de muncă V.1. Modificarea contractului individual de muncă V.2. Suspendarea contractului individual de muncă V.3. Regimul disciplinar V.4. Încetarea contractului individual de muncă

Ana-Maria Bercu (n. 1976, Oradea) este conferenţiar universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație publică. A absolvit un program de licență în Administrație publică (2001), cu distincția Magna cum Laude, studii postuniversitare în domeniul Gestiunii resurselor în admnistrația publică (2002) și a finalizat studiile de doctorat în domeniul Managementului (2008). În perioada 2015-2016 a fost cercetător postdoctoral la Universitatea din Tel Aviv, Israel, în domeniul Managementului resurselor umane. Este director al Proiectului Jean Monnet „European Regional Competitiveness and Human Resource Development” (2014-2017), membru al Catedrei Jean Monnet EUFIRE (2016-2019) și membru al echipei științifice pentru numeroase alte programe europene. Are experiență în activități didactice internaționale (cu studenți în Franța, Croația, Republica Cehă, Turcia, Republica Moldova, Albania, Portugalia, Islanda, Tunisia, Camerun) și a participat la conferințe, seminarii și ateliere internaționale din străinătate. Este autoare și coautoare a mai multor lucrări de specialitate: Pregătirea profesională a personalului din Administrația publică (2009), Strategii manageriale publice (2013), Funcția publică și managementul carierei funcționarului public european (2014) și a peste 60 de articole indexate în baze de date internaționale. Aria sa de interes științific vizează cercetarea problematicii performanței profesionale, a managementului relațiior de muncă, a dezvoltării resursei umane.
Mihaela Tofan (n. 1976, Iași) este profesor universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administrație publică. Este licențiată în știinţe juridice a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iași (1999) şi doctor în ştiinţe juridice în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti (2008). Este profesor Jean Monnet şi directorul Catedrei Jean Monnet European Financial Regulation, membru al Centrului de Excelenţă în Studii Europene din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și profesor ERASMUS pentru Universitatea din Perugia, Italia (2010), Arel University Istanbul, Turcia (2012), University Ca’Foscari, Venice – Italy, CDA College Larnaca – Cyprus (2016), Universitatea Coimbra (2015) şi profesor invitat în cadrul Universităţii Kiev Mohyla, Ucraina (2012) și Universității Bifrost – Iceland (2016). Este autoare şi coautoare a 11 volume de specialitate şi a numeroase articole indexate în baze de date internaţionale. A participat cu lucrări la mai mult de 50 de evenimente academice (conferinţe interne şi internaţionale).