Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Demografia României, ed. a doua

Dănuţ-Vasile Jemna

în stoc

Data apariției: 15.12.2023

Domeniu: Ştiinţe economice / Demografie

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-820-6

Nr. pagini: 280

Format: 17 x 24 cm.

47.43 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediția a doua
Cartea se constituie ca un rezultat al activității didactice și de cercetare în domeniu și poate fi utilă atât studenților, cât și specialiștilor din practica economică și socială. Lucrarea oferă o prezentare succintă a unor noțiuni de bază ale demografiei ca disciplină academică, împreună cu o serie de studii empirice privitoare la populația României în context european.

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND ANALIZA DEMOGRAFICĂ: 1.1. DEMOGRAFIA CA DISCIPLINA. REPERE ISTORICE. DEFINIȚI 1.2. CONCEPTE. METODA. SURSE DE DATE 1.2.1. Concepte fundamentale 1.2.2. Elemente metodologice specifice demografiei 1.2.3. Surse de date demografice 1.3. EFECTIVUL ȘI STRUCTURA POPULAȚIEI 1.3.1. Efectivul populaţiei 1.3.2. Repartiţia teritorială și pe medii 1.3.3. Structura populaţiei după gen și vârstă. Piramida vârstelor 1.3.4. Structura populaţiei după starea civilă 1.3.5. Structura populaţiei pe naţionalităţi și religii 1.3.6. Populaţia după educație și categoria socio-profesională 1.4. ELEMENTE DE ANALIZA DEMOGRAFICA 1.4.1. Diagrama Lexis 1.4.2. Analiza transversală. Rate demografice 1.4.3. Analiza longitudinală. Probabilități și tabele demografice 1.5. MASURAREA PRINCIPALELOR FENOMENE DEMOGRAFICE 1.5.1. Nupțialitatea 1.5.2. Divorțialitatea 1.5.3. Natalitatea 1.5.4. Mortalitatea 1.5.5. Reproducerea populației 1.5.6. Migrația 2. POPULAȚIA ROMÂNIEI ÎN CONTEXT EUROPEAN: 2.1. CADRU TEORETIC PRIVIND TENDINȚELE DEMOGRAFICE 2.1.1. Relația demografie - economie 2.1.2. Teoria tranziţiei demografice 2.1.3. Elemente specifice țărilor din Europa Centrală şi de Est 2.2. EVOLUȚIA DEMOGRAFICA A ROMANIEI IN ULTIMUL SECOL 2.2.1. România la recensămintele populației 2.2.2. Tranziția demografică a României 2.3. ROMANIA SI TENDINTELE DEMOGRAFICE DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST 2.3.1. Analiza comparativă a evoluţiei principalelor fenomene demografice 2.3.2. Determinanți ai fertilității în țările CEE 3. POPULAȚIA ROMÂNIEI ÎN PROFIL REGIONAL: 3.1. POPULAȚIA PE JUDEȚE 3.1.1. Evoluția efectivului și structurii populației pe județe 3.1.2. Evoluția fenomenelor demografice 3.2. POPULAȚIA PE REGIUNI 3.2.1. Problematica regionalizării 3.2.2. Coordonate demografice în plan regional 3.2.3. Determinanți ai fertilității pe regiuni de dezvoltare 4. VIITORUL DEMOGRAFIC AL ROMÂNIEI: 4.1. PROIECȚII DEMOGRAFICE 4.1.1. Scenarii demografice construite de ONU 4.1.2. Evoluții la nivel global și regional 4.2. O POSIBILĂ REDRESARE DEMOGRAFICĂ? 4.2.1. Experiența țărilor europene 4.2.2. Eventuale politici demografice pentru România

Dănuț-Vasile Jemna (n. 1972, Gura Humorului) este profesor universitar la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În cadrul specializării de Statistică și Previziune Economică, predă cursurile de Teoria și practica sondajelor, Econometrie și Demografie, la nivel de licență, iar la programele de master predă Econometrie avansată, Metodologia cercetării și Statistică bayesiană. A efectuat stagii de cercetare doctorală și postdoctorală la Universitatea Poitiers din Franța și a realizat numeroase mobilități de predare în cadrul programelor Erasmus în țări precum Italia, Franța, Polonia. Cărți publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Econometrie (2007, 2017), Sondajul statistic (2018), Analiza eficienţei relaţiei finanţe publice locale – sistem bancar (2008, coautor).