Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Dinamica investițiilor străine în spații transfrontaliere. Rolul proximității culturale

Sebastian Tocar

în stoc

Data apariției: 22.09.2023

Domeniu: Ştiinţe economice / Afaceri

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-751-3

Nr. pagini: 334

Format: 17 x 24 cm.

47.62 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Prefață de prof. dr. Dumitru Zaiț
Lucrarea de față evidențiază și clarifică impactul factorului cultural asupra investițiilor directe în spații transfrontaliere, fără a neglija importanța factorilor de sorginte diferită, în particular economică, în acest context. Cercetarea are la bază o abordare mixtă, predominant calitativă, investighează importanța investițiilor transfrontaliere, realizează o sinteză a factorilor determinanți ai acestora și propune un mecanism de influență a factorilor culturali asupra fenomenelor economice, în particular asupra investițiilor străine directe. Lucrarea analizează în detaliu doi factori culturali specifici – religiozitatea și raportul naționalism-xenofobie și prezintă modele econometrice care surprind influența acestor factori asupra investițiilor străine directe într-un context transfrontalier concret. În final, este propus un construct compozit – Indicele atractivității investiționale, fondat pe factorii identificați din literatura de specialitate.

«Tema lucrării este de mare importanţă teoretică şi aplicată, fiind abordată pentru prima dată în România şi cu puţine referinţe în literatura de specialitate din lume. Puţinele studii consacrate relaţiei dintre specificitatea culturală şi orientarea fluxurilor de investiţii străine directe (ISD) nu au acoperit suficient problematica avută aici în vedere, ceea ce a făcut dificilă abordarea subiectului şi ancorarea rezultatelor obţinute în teoria de bază a investiţiilor. Autorul şi-a asumat însă tema ca urmare a importanţei particulare a acesteia pentru teorie şi practică, dar şi ca o provocare majoră a interesului pe care el însuşi l-a manifestat în perioada consacrată cercetării întreprinse în acest scop.
Lucrarea lui Sebastian Tocar are o finalitate aplicată considerabilă, fiind posibilă reţinerea unora dintre recomandările oferite explicit în textul propus de către manageri şi strategi politici sau de corporaţie. Acestea vor putea fi valorizate nu prin acţiuni (nerealiste şi puţin realizabile, de altfel) asupra culturii şi specificităţii culturale, cât prin maniera în care liderii naţionali şi mai ales managerii de nivel strategic ai întreprinderii/organizaţiei vor reuşi să cunoască, să înţeleagă şi să valorizeze valenţele oricărei culturi în construcţia şi punerea în aplicare a strategiilor respectivelor structuri.»
(Prof. dr. Dumitru Zaiţ)

Introducere; Enunțul problemei; Scopul și obiectivele cercetării; Strategia metodologică; Capitolul I. Aspecte teoretice ale investițiilor străine directe: 1.1. Investițiile străine directe – noțiuni de bază; 1.2. Investițiile străine directe în Europa de Est; 1.3. Importanța investițiilor străine directe pentru economia României, Ucrainei și a Republicii Moldova; 1.4. Importanța culturii în procesul de ISD; 1.5. Aspecte metodologice de analiză a ISD în contextul interculturalității; 1.6. Transfrontalieritatea, investițiile și cultura; Capitolul II. Cultura în contextul factorilor determinanți ai investițiilor transfrontaliere: 2.1. Necesitatea identificării factorilor relevanți, care determină direcționarea fluxurilor de investiții transfrontaliere; 2.2. Factori economici; 2.3. Infrastructură; 2.4. Tehnologie; 2.5. Factori instituționali-politici; 2.6. Risc specific; 2.7. Factorul uman; 2.8. Integrare juridică; 2.9. Factorul spațial; 2.10. Aspecte antreprenoriale; 2.11. Factori culturali; 2.12. Factori paraculturali; 2.13. Сoncluzii; Capitolul III. Modalități de abordare a culturii: valori și dimensiuni: 3.1. Valorile culturale – aspecte teoretice; 3.2. Dimensiunile culturale și valorile înglobate în diferite sisteme de dimensiuni culturale; 3.3. Arhetipul cultural al societății; Capitolul IV. Religiozitatea ca factor cultural: aspecte logico-teoretice și indicele religiozității: 4.1. Aspecte teoretice ale religiozității; 4.2. Valorile și religiozitatea; 4.3. Caracteristicile confesiunilor creștine. Valorile culturale cultivate de acestea; 4.4. Arhetipurile culturale ale confesiunilor creștine: 4.4.1. Corespondența dintre confesiunea creștină dominantă și punctajele dimensiunilor culturale ale lui Hofstede pentru țările europene; 4.4.2. Mecanismul influenței confesiunilor creștine asupra arhetipului cultural al societății; 4.5. Corelația dintre confesiunile creștine, dimensiunile culturale și parametrii economici (ISD și PIB); 4.6. Indicele religiozității: o tentativă de cuantificare a influenței factorului religios; Capitolul V. Raportul naționalism–xenofobie ca factor cultural: aspecte logico-teoretice și indicele naționalism-xenofobie: 5.1. Aspecte teoretice ale etnocentrismului, xenofobiei și conexiunii dintre acestea; 5.2. Indicele Naționalism-xenofobie: o tentativă de cuantificare a atitudinilor naționaliste-xenofobe; 5.3. Impactul atitudinilor naționaliste-xenofobe asupra ISD prin intermediul arhetipului cultural al societății; Capitolul VI. Model cu ecuații simultane pentru estimarea influenței factorului cultural asupra investițiilor transfrontaliere în România, Ucraina și Republica Moldova: 6.1. Model cu ecuații simultane pentru estimarea impactului factorului cultural asupra ISD în România, Ucraina și Republica Moldova. Cazul religiozității; 6.2. Model cu ecuații simultane pentru estimarea impactului factorului cultural asupra ISD în România, Ucraina și Republica Moldova. Cazul atitudinilor naționaliste-xenofobe; Capitolul VII. Indicele atractivității investiționale cu specific cultural. Atractivitatea investițională a României, Ucrainei și Republicii Moldova: 7.1. Indicele atractivității investiționale cu specific cultural; 7.2. Atractivitatea investițională a țărilor din Europa de Est (România, Ucraina și Republica Moldova) ; Concluzii; Referințe bibliografice; Anexe

Sebastian Tocar (n. 1994, Câmpulung Moldovenesc) este asistent universitar în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, doctor în Management, cu teza „Specificitatea și diferențierea culturală în inițierea și dezvoltarea investițiilor transfrontaliere”. A publicat peste 20 de articole în reviste și volume de conferințe internaționale, inclusiv indexate în BDI și Web of Science.