Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Direcții privind integrarea tehnologiilor social media în procesele educaționale din învățământul superior economic

Ioana Andreea Bogoslov

în stoc

Data apariției: 27.03.2024

Domeniu: Ştiinţe economice / Informatică

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-843-5

Nr. pagini: 312

Format: 17 x 24 cm.

39.12 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea reprezintă o abordare nouă în vederea identificării unor direcții privind evoluția tehnologiilor de e-learning destinate utilizării în învățământul superior economic, rezultată din analiza posibilelor asocieri între dezvoltarea sistemelor educaționale bazate pe web, învățarea colaborativă și mediile sociale. Aceasta debutează prin analiza literaturii de specialitate și continuă cu identificarea posibilităților existente de învățare prin intermediul rețelelor sociale, o parte dintre acestea fiind supuse testării directe. Finalitatea cercetării s-a concretizat în realizarea unui prototip de aplicație educațională propus în vederea integrării în cadrul platformei de socializare Facebook. Modelul a cărui implementare ar determina îndeplinirea tuturor cerințelor utilizatorilor, pe baza rezultatelor obținute în urma realizării unui studiu național, acoperind inclusiv limitările întâlnite în sfera posibilităților deja existente și testate, a fost validat, procesul fiind descris detaliat în lucrare.

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. TEORIA ÎNVĂŢĂRII: EVOLUŢII ALE CONCEPTULUI
1.1. Raţionalism şi empirism
1.2. Curente ale învăţării
1.3. Importanţa învăţării centrate pe cursant
1.4. Învăţarea: produs sau proces?
1.5. Învăţarea formală, nonformală şi informală
1.6. Concluziile capitolului

CAPITOLUL II. TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ ŞI EDUCAŢIA
2.1. Evoluţia Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în procesele educaţionale
2.2. Dezvoltarea World Wide Web-ului de a lungul timpului
2.3. Evoluţia paralelă a învăţării bazate pe web
2.4. Perspective ale e-learningului
2.4.1. Mobile learning
2.4.2. Micro learning
2.4.3. Social learning
2.4.4. Gamification
2.5. Studiul aspectelor privind evoluţiile Web 3.0 şi a generaţiei viitoare de e-learning
2.5.1. Particularităţi ale generaţiei Web 3.0
2.5.2. Factori critici de succes în implementarea sistemelor E-Learning 3.0
2.5.3. Perspective în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemelor educaţionale bazate pe web
2.6. Educaţia centrată pe cursant în contextul e-learning
2.7. Concluziile capitolului

CAPITOLUL III. STADIUL ACTUAL AL ÎNVĂŢĂRII COLABORATIVE PRIN E-LEARNING
3.1. Aspecte privind mediile active de învăţare centrate pe cursant în contextul digitalizării
3.2. Tipuri de sisteme de e-learning utilizate pe scară largă în prezent
3.3. Aspecte ce permit diferenţierea celor mai utilizate platformele de e-learning de tip LMS
3.3.1. Identificarea platformelor de e-learning supuse analizei
3.3.2. Criterii de evaluare
3.3.3. Rezultate şi discuţii
3.4. Concluziile capitolului

CAPITOLUL IV. PLATFORME DE SOCIAL MEDIA ŞI IMPLICAŢIILE ACESTORA ÎN MEDIUL EDUCAŢIONAL
4.1. Viziuni privind conceptul de social media
4.2. Tipologia platformelor de socializare
4.3. Caracteristici proprii celor mai populare platforme de socializare
4.3.1. Platforme de socializare utilizate la nivel global
4.3.2. Clasificarea celor mai populare platforme de socializare
4.4. Implicaţii ale utilizării platformelor de social media
4.4.1. Implicaţii sociale ale platformelor de social media
4.4.2. Implicaţii economice ale platformelor de social media
4.4.3. Implicaţii educaţionale ale platformelor de social media
4.4.4. Implicaţii organizaţionale ale platformelor de social media
4.5. Concluziile capitolului

CAPITOLUL V. METODE DE ANALIZĂ A CARACTERISTICILOR COMPORTAMENTALE, OPINIILOR ŞI SENTIMENTELOR CURSANŢILOR
5.1. Noţiuni referitoare la metodele empirice de cercetare
5.2. Ancheta pe bază de chestionar
5.2.1. Etape în elaborarea unei anchete pe bază de chestionar
5.2.2. Aprofundarea caracteristicilor de bază ale unui chestionar
5.3. Analiza sentimentelor
5.3.1. Conceptul de analiză de sentiment şi principalele tehnici utilizate
5.3.2. Analiza sentimentelor în mediile sociale online
5.3.3. Importanţa analizei de sentiment în contextul dezvoltării
tehnologiilor de e-learning prin social media
5.3.4. Oportunităţi oferite de aplicarea analizei sentimentelor în eficientizarea sistemelor de e-learning dezvoltate prin social media
5.3.5. Cadrul general de aplicare a analizei de sentiment în contextul utilizării tehnologiilor de e-learning dezvoltate prin social media
5.4. Concluziile capitolului

CAPITOLUL VI. INTEGRAREA TEHNOLOGIILOR SOCIAL MEDIA ÎN PROCESELE EDUCAŢIONALE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ECONOMIC
6.1. Educaţia economică: elemente definitorii
6.2. Educaţia economică sub impactul instrumentelor specifice Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale
6.3. Învăţarea activă şi colaborativă în învăţământul economic
6.4. Oportunităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea şi eficientizarea proceselor educaţionale învăţământul superior economic românesc
6.4.1. Aspecte structurale şi organizatorice
6.4.2. Alinierea învăţământului superior economic românesc cu cerinţele europene şi mondiale
6.4.3 Premise pentru o educaţie economică socială în învăţământul superior
6.5. Concluziile capitolului

CAPITOLUL VII. DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR COLABORATIVE DE E LEARNING PRIN SOCIAL MEDIA DIN PERSPECTIVA STUDENŢILOR
7.1. Înţelegerea caracteristicilor de învăţare aferente generaţiilor de cursanţi
7.2 Studiu naţional privind perspectiva studenţilor din domeniul economic asupra dezvoltării şi implementării tehnologiilor colaborative de e-learning prin social media
7.2.1. Scopul analizei pe bază de chestionar, obiectivele conexe şi definirea populaţiei studiate
7.2.2. Alegerea metodei de administrare a chestionarului şi colectare a datelor
7.2.3. Secţiunile chestionarului
7.2.4. Pretestarea chestionarului
7.2.5. Determinarea volumului eşantionului şi distribuirea finală a chestionarului
7.2.6. Rezultate şi discuţii în urma realizării studiului final
7.3. Concluziile capitolului

CAPITOLUL VIII. DIRECŢII ÎN VEDEREA INTEGRĂRII TEHNOLOGIILOR COLABORATIVE DE E LEARNING PRIN SOCIAL MEDIA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ECONOMIC
8.1. Testarea facilităţilor de tip social learning oferite de Facebook
8.1.1. Secţiuni disponibile într un grup de social learning
8.1.2. Facilităţi suplimentare integrate într-un grup de tip social learning
8.1.3. Limitări identificate
8.1.4. Acceptarea grupurilor Facebook de tip social learning ca parte integrată a proceselor educaţionale şi consideraţiile studenţilor cu privire la limitările acestor instrumente
8.2. Sistem de învăţare bazat pe componente open-source de gestionare a conţinutului, integrat cu grupuri Facebook
8.2.1. Arhitectura pe tehnologii aferentă sistemului de învăţare
8.2.2. Caracteristicile funcţionale aferente sistemului de învăţare bazat pe componente de tip open-source
8.2.3. Integrarea sistemului de învăţare SM Academy.net cu grupuri Facebook de tip social learning
8.2.4. Limitări identificate
8.3. Concluziile capitolului

CAPITOLUL IX. PROTOTIPUL APLICAŢIEI EDUCAŢIONALE PROPUSE ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ÎN CADRUL PLATFORMEI DE SOCIALIZARE FACEBOOK
9.1. Definirea formală a aplicaţiei
9.1.1. Actori implicaţi
9.1.2. Cazuri de utilizare a aplicaţiei
9.2. Arhitectura modulară bazată pe servicii
9.2.1. Modulul principal
9.2.2. Comunicarea dintre module
9.2.3. Modulul de autentificare
9.2.4. Interfaţa grafică web
9.2.5. Sistemul de comunicare dintre utilizatori
9.2.6. Modulul de analiză a sentimentelor
9.2.7. Modulul de gestiune a conţinutului educaţional
9.3. Facilităţi inovative
9.3.1. Etichete „inteligente” predefinite
9.3.2. Rafinarea rolurilor prin etichete de încredere
9.3.3. Gamification
9.3.4. Template de probleme/regex/evaluator de expresii
9.4. Concluziile capitolului

CAPITOLUL X. CONCLUZII FINALE, CONTRIBUŢII PERSONALE ŞI DIRECŢII VIITOARE DE CERCETARE
10.1. Concluzii finale
10.2. Contribuţii personale
10.3. Limite şi direcţii viitoare de cercetare

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
ANEXE
Anexa A – Termeni utilizaţi: Denumire completă şi acronim
Anexa B – Lista figurilor şi a tabelelor
Anexa C – Aspecte proprii grupurilor Facebook de tip social learning
Anexa D – Chestionar privind acceptarea grupurilor Facebook de tip social learning ca parte integrată a proceselor educaţionale şi percepţia studenţilor raportată la limitările acestor instrumente
Anexa E – Studiu naţional privind perspectiva studenţilor din domeniul economic asupra necesităţii de dezvoltare şi implementare a tehnologiilor colaborative de e-learning prin social media
E.1 – Schema logică a chestionarului
E.2 – Chestionar utilizat în cadrul studiului naţional
E.3 – Variabile definite în SPSS
E.4 – Stilul de învăţare al respondenţilor – Rezultate obţinute pe dimensiunile considerate
E.5 – Evaluarea detaliată a efectelor percepute cu privire la utilizarea platformelor de socializare în cadrul proceselor educaţionale

Ioana Andreea Bogoslov (n. 1993, Râmnicu Vâlcea) este asistent universitar doctor în cadrul departamentului Finanțe și contabilitate al Facultății de Științe Economice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. A absolvit studiile de licență în anul 2015 (program de studii: Contabilitate și informatică de gestiune) și studiile de masterat în anul 2017 (program de studii: Managementul afacerilor – în limba engleză), în cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Studiile doctorale, urmate la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost finalizate la începutul anului 2021, prin obținerea titlului de doctor în domeniul Informatică economică. Atât pe parcursul studiilor de doctorat, cât și ulterior, autoarea a manifestat un real interes asupra cercetării științifice și diseminării rezultatelor obținute, participând la peste 25 de conferințe și manifestări științifice naționale și internaționale, desfășurate atât în țară, cât și în străinătate. De asemenea, aceasta a publicat mai mult de 15 articole în jurnale științifice și reviste de prestigiu din literatura de specialitate.
Autoarea este, în prezent, editor și/sau recenzor pentru peste 7 jurnale științifice din țară și din străinătate și membru în comitetul organizatoric al mai multor conferințe și manifestări științifice naționale și internaționale.