Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Diversitate culturală în management. O abordare interregională (ed. a III-a)

Angelica-Nicoleta Onea

în stoc

Data apariției: 08.12.2022

Domeniu: Ştiinţe economice / Management

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-725-4

Nr. pagini: 386

Format: 17 x 24 cm.

31.89 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Ediția a III-a revizuită și adăugită
Prefaţă de Dumitru Zaiţ
Lucrarea realizează clarificări utile în abordarea interculturală a relaţiei dintre specificitatea culturală şi managementul organizaţiei. Ea propune reconstrucţii şi dezvoltări conceptuale şi metodologice de valoare pentru rezolvarea unor probleme interculturale netipice.
Specificitatea culturală în profil regional este analizată pe două planuri. Primul plan este teoretic şi trimite la explicarea şi înţelegerea culturii şi specificităţii culturale prin ceea ce poate fi considerat factor determinant care dă viaţă diferitelor procese de natură economică, socială etc. Al doilea plan este de natură operaţională şi are menirea de a descrie şi fundamenta relaţia dintre specificitatea culturală regională şi managementul organizaţiei.
Cartea de faţă, apărută pentru prima dată în 2011, a primit două premii: Premiul SAMRO (Societatea Academică de Management din România) pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică de management realizată de un tânăr cercetător în anul 2011 şi Premiul III AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România) în 2013.

«Pornind de la sesizarea unor probleme de inadecvare a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor anterior construite sau recomandate pentru analiza specificităţii culturale şi influenţei acesteia asupra managementului şi leadership-ului, autoarea ne propune realizarea unei deschideri către abordarea specificităţii culturale în profil regional, pe două planuri. Primul plan este teoretic şi trimite la explicarea şi înţelegerea culturii şi specificităţii culturale prin ceea ce poate fi considerat factor determinant care dă viaţă diferitelor procese de natură economică, socială etc. Al doilea plan este de natură operaţională şi are menirea de a descrie şi fundamenta relaţia dintre specificitatea culturală regională şi managementul organizaţiei. Lucrarea ajunge astfel la o abordare coerentă şi pertinentă a diferenţelor culturale regionale şi la generarea, pe aceste baze, a unor recomandări de valorizare a acestor diferenţe în managementul organizațiilor româneşti.
Premisa de la care pleacă autoarea în întregul său demers este aceea că valorile dimensiunilor culturale pot fi utilizate drept predictori pentru practici şi comportamente manageriale aşteptate, ca şi pentru estimarea valorilor, normelor şi scopurilor în muncă pentru diferite regiuni, respectiv pentru organizaţiile de tip multicultural. De aici posibilitatea care se oferă prin studiul specificităţii culturale regionale de a analiza, augmenta şi valoriza compatibilitatea dintre cultura organizaţională şi valorile angajaţilor, folosind în acest scop diagnosticul intercultural regional.»
(prof. univ. dr. Dumitru Zaiţ)

PREFAŢĂ. O incursiune în abordarea interculturală regională (Dumitru Zaiţ); CUVÂNT-ÎNAINTE. Paşi către diversitatea culturală regională românească; CAPITOLUL 1. CULTURĂ ŞI DIMENSIUNI CULTURALE: 1.1. Accepţiuni ale noţiunii de cultură în cercetările interculturale; 1.2. Niveluri de cultură. „Culturi în cadrul culturii”; 1.3. Analiza diferenţelor culturale: 1.3.1. Dimensiuni ale specificităţii culturale: 1.3.1.1. Dimensiunile culturale la Geert Hofstede; 1.3.1.2. Dimensiunile culturale la Edward T. Hall; 1.3.1.3. Dimensiuni culturale la Florence Kluckhohn şi Fred Strodtbeck; 1.3.1.4. Dimensiunile culturale propuse de Ch. Hampden-Turner şi Fons Trompenaars; 1.3.1.5. Dimensiunile culturale GLOBE; 1.3.1.6. Dimensiunile culturale la Shalom Schwartz; 1.3.2. Compatibilităţi şi conflicte; 1.3.3. Modelul cultural tripartit al lui Richard Lewis; 1.4. Influenţa culturii asupra managementului; CAPITOLUL 2. ASPECTE METODOLOGICE ÎN CERCETAREA DIFERENŢELOR CULTURALE: 2.1. Metode de diagnostic cultural şi intercultural; 2.2. Dificultăţi în cercetarea culturală/interculturală: 2.2.1. Subiectivismul cultural; 2.2.2. Echivalenţa funcţională, a limbajului, a instrumentării şi a administrării; 2.2.3. Dificultăţi generale şi specifice; 2.2.4. Alte precizări metodologice; 2.3. Metodologia de cercetare privind analiza diferenţelor culturale regionale: 2.3.1. Concepte operaţionale; 2.3.2. Scop, obiective, ipoteze de cercetare; 2.3.3. Precizarea metodologiei de cercetare; CAPITOLUL 3. PREMISELE STUDIULUI CULTURAL REGIONAL (ANALIZĂ EXPLORATORIE): 3.1. Preocupări şi cercetări privind specificul românesc în perioada pre- şi interbelică; 3.2. Studii şi cercetări ale specificităţii culturale româneşti după 1989; 3.3. Munca şi religia la români; 3.4. Elemente de specificitate culturală românească – sinteză; CAPITOLUL 4. DIMENSIUNI ALE DIAGNOSTICULUI CULTURAL REGIONAL: 4.1. Construirea şi adaptarea dimensiunilor culturale: 4.1.1. Identificarea valorilor şi delimitarea dimensiunilor şi orientărilor culturale; 4.1.2. Dimensiuni ale culturii regionale – sfera de cuprindere; 4.2. Factori determinanţi ai culturii regionale: 4.2.1. Factorii socio-istorici: 4.2.1.1. Resursele etnogenetice ale poporului român. Influenţe şi diferenţe regionale; 4.2.1.2. Diferenţe regionale de natură istorică; 4.2.1.3. Diferenţe în structura etnică a populaţiei; 4.2.2. Limba; 4.2.3. Religia; 4.2.4. Factorii geografici; 4.2.5. Rasa; 4.2.6. Relaţii între determinanţii culturii regionale; 4.3. Elemente de specificitate culturală regională: 4.3.1. Ipoteze statistice privind culturile regionale româneşti; 4.3.2. Diagnoza diferenţelor culturale regionale: 4.3.2.1. Distanţa faţă de putere; 4.3.2.2. Individualism-colectivism; 4.3.2.3. Gregarism-solidaritate; 4.3.2.4. Egalitarismul dintre sexe; 4.3.2.5. Valori masculine-valori feminine; 4.3.2.6. Evitarea incertitudinii; 4.3.2.7. Orientarea în raport cu timpul; 4.3.2.8. Consecvenţă-flexibilitate; 4.3.2.9. Hedonism-constrângere; 4.3.2.10. Acţiune-sedentarism; 4.3.2.11. Diferenţe privind dimensiunile culturale – tablou sintetic; CAPITOLUL 5. VALORIZAREA DIFERENŢELOR CULTURALE REGIONALE: 5.1. Managementul diferenţelor culturale – aspecte generale; 5.2. Învăţarea organizaţională: 5.2.1. Valorizarea diferenţelor culturale prin învăţare organizaţională ; 5.2.2. Teoria dilemelor; 5.3. Profil cultural regional; 5.4. Valorizarea elementelor culturale: 5.4.1. Valorizarea elementelor de specific cultural regional; 5.4.2. Valorizarea diferenţelor culturale regionale; Concluzii; Summary; Bibliografie; Listă Tabele Și Figuri; Listă Anexe; Anexe

Angelica-Nicoleta Neculăesei (nume de autor: Onea) este conferențiar universitar doctor la Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor, din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Domeniile de interes au caracter interdisciplinar: management intercultural, managementul resurselor umane, comunicare interculturală, metodologia cercetării ştiinţifice şi epistemologie. Cartea de faţă, apărută pentru prima dată în 2011, a primit două premii: Premiul SAMRO (Societatea Academică de Management din România) pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică de management realizată de un tânăr cercetător în anul 2011 şi Premiul III AFER (Asociaţia Facultăţilor de Economie din România) în 2013. Autoarea a publicat peste șaizeci de articole în reviste de specialitate şi volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale, în calitate de autor sau coautor, dar și capitole în cărți colective. A participat, de asemenea, la numeroase proiecte de cercetare, naționale și internaționale.
Pe lângă edițiile din 2011 și 2014 ale prezentei cărți, semnează în calitate de coautor și următoarele volume : Jarolímková, L. (coord.), 2020, Interpretation of European Cultural Heritage in Tourism, Oeconomica Publishing, Prague University of Economics and Business; Zaiț, D. & Vanderlinden, B. (coord.), 2016, RSO/DS, O nouă provocare pentru întreprinderea românească, Editura Sedcom Libris, Iași; Nicolescu, O. & Lloyd-Reason, L. (Eds.), 2016, Challenges, performances and tendencies in organisation management, World Scientific Publishing, Singapore; Nica, P., Neştian, A. & Iftimescu, A. (coord.), 2014, Managementul organizaţiei: concepte şi practici, Editura Sedcom Libris, Iaşi.