Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Dreptul afacerilor

Mihaela Tofan, Ada-Iuliana Popescu, Sandra Grădinaru

în stoc

Data apariției: 04.11.2021

Domeniu: Ştiinţe economice / Drept

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-667-7

Nr. pagini: 470

Format: 17 x 24 cm.

34.44 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

În colaborare cu Dan Lupu. Cuvânt înainte de Mihaela Onofrei. Prefață de Mihaela Tofan. Lucrarea este concepută ca manual universitar, acoperind problematica actuală a domeniului afacerilor din perspectivă juridică. Ea se adresează în primul rând studenţilor şi masteranzilor de la specializări economice sau înrudite, precum şi specialiştilor sau altor persoane interesate de domeniu.

CUVÂNT ÎNAINTE (Mihaela Onofrei); PREFAŢĂ (Mihaela Tofan); TITLUL I. ASPECTE DE TEORIE GENERALĂ A DREPTULUI: Capitolul I. ORGANIZAREA ŞI NORMATIVIZAREA SOCIETĂŢII UMANE: I.1. Noţiunea „stat”; I.2. Elementele statului; I.3. Forma statului; I.4. Noţiunea „drept”; I.5. Principiile dreptului; Capitolul II. IZVOARELE DE DREPT: II.1. Noţiunea „izvor de drept”; II.2. Clasificarea izvoarelor de drept; II.3. Izvoarele dreptului afacerilor; II.4. Creaţia normativă; Capitolul III. NORMA JURIDICĂ: III.1. Noţiunea „normă juridică”; III.2. Trăsăturile normei juridice; III.3. Structura normei juridice: III.3.1. Structura logico juridică a normei (internă); III.3.2. Structura tehnico juridică a normei (externă); III.4. Clasificarea normelor juridice; III.5. Acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi asupra persoanelor: III.5.1. Acţiunea normelor juridice în timp; III.5.2. Acţiunea normelor juridice în spaţiu şi asupra persoanelor; Capitolul IV. RAPORTUL JURIDIC: IV.1. Noţiunea „raport juridic”; IV.2. Trăsăturile raportului juridic; IV.3. Elementele raportului juridic: IV.3.1. Subiectele raportului juridic; IV.3.2. Conţinutul raportului juridic: IV.3.2.1. Insolvența persoanelor fizice (Mihaela Tofan); IV.3.3. Obiectul raportului juridic; IV.4. Formarea, modificarea şi încetarea raporturilor juridice; Capitolul V. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ: V.1. Noţiunea „răspundere juridică”; V.2. Principiile răspunderii juridice; V.3. Funcţiile răspunderii juridice; V.4. Condiţiile angajării răspunderii juridice: V.4.1. Fapta ilicită; V.4.2. Prejudiciul; V.4.3. Legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; V.4.4. Vinovăţia; V.5. Formele răspunderii juridice: V.5.1. Răspunderea penală; V.5.2. Răspunderea administrativă; V.5.3. Răspunderea disciplinară; V.5.4. Răspunderea civilă; Capitolul VI. DREPTUL DE PROPRIETATE: VI.1. Noţiunea „drept de proprietate”; VI.2. Obiectul dreptului de proprietate; VI.3. Formele dreptului de proprietate; VI.4. Atributele dreptului de proprietate; VI.5. Dobândirea dreptului de proprietate; VI.6. Apărarea dreptului de proprietate; TITLUL II. RAPORTUL JURIDIC DE AFACERI ÎN DREPTUL ROMÂNESC: Capitolul I. IZVOARELE DREPTULUI AFACERILOR: I.1. Locul legislaţiei afacerilor în sistemul de drept român; I.2. Izvoare propriu-zise (legislative); I.3. Rolul obiceiului juridic în raporturile de afaceri; Capitolul II. STRUCTURA RAPORTUL JURIDIC DE AFACERI: II.1. Trăsăturile raportului juridic de afaceri; II.2. Subiectele raportului juridic de afaceri: II.2.1. Categorii de profesioniști ai afacerilor, persoane fizice, în dreptul român; II.2.2. Cadrul juridic al activității profesioniștilor de afaceri persoane fizice: II.2.2.1. Regimul juridic specific persoanei fizice autorizate (PFA); II.2.2.2. Regimul juridic al întreprinderii individuale (ÎI); II.2.2.3. Regimul juridic al întreprinderii familiale (ÎF); II.2.3. Profesioniști ai afacerilor persoane juridice; Capitolul III. FONDUL DE COMERŢ: III.1. Noţiune şi reglementare; III.2. Structura fondului de comerț; Capitolul IV. SOCIETĂŢILE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE ÎN DOMENIUL ECONOMIC: IV.1. Noţiune: apariţie, evoluţie, reglementare; IV.2. Clasificarea societăţilor care desfășoară activități în sfera afacerilor comerciale; IV.3. Înfiinţarea societăţilor cu activitate economică; IV.4. Constituirea societăților pe acțiuni prin subscripție publică; Capitolul V. FUNCŢIONAREA ȘI MODIFICAREA SOCIETĂŢILOR CARE DESFĂȘOARĂ O ACTIVITATE ÎN DOMENIUL ECONOMIC: V.I. Adunarea generală; V.2. Administratorii societăţii; V.3. Administrarea societăţilor pe acţiuni în sistem dualist; V.4. Cenzorii societăţii; V.5. Modificarea societăţilor; Capitolul VI. PROCEDURA INSOLVENȚEIȘI REOGANIZĂRII JUDICIARE: VI.1. Noţiunea „insolvenţă”; VI.2. Condiţiile declanşării procedurii reorganizării şi lichidării judiciare; VI.3. Efectele declanşării procedurii; TITLUL III. RAPORTUL JURIDIC CONTRACTUAL ÎN DREPTUL AFACERILOR: Capitolul I. ASPECTE REFERITOARE LA CONTRACTE ÎN GENERAL: I.1. Noţiunea „contract”; I.2. Clasificarea contractelor; I.3. Încheierea contractului: I.3.1. Formarea contractului; I.3.2. Valabilitatea consimţământului; I.3.3. Viciile consimţământului; I.4. Nulitatea contractului: I.4.1. Clasificarea nulităţilor contractului; I.4.2. Cauzele de nulitate; I.4.3. Regimul juridic al nulităţii; I.4.4. Efectele nulităţii; I.5. Interpretarea contractului; I.6. Clauze abuzive; I.7. Efectele contractului: I.7.1. Efectele între părţi; I.7.2. Efectele faţă de terţi; I.8. Reprezentarea; I.9. Cesiunea contractului; I.10. Încetarea contractului; I.11. Răspunderea contractuală: I.11.1. Noţiune şi reglementare; I.11.2. Condiţiile răspunderii contractuale; I.11.3. Daunele-interese; I.11.4. Convenţii de modificare a răspunderii contractuale; Capitolul II. CONTRACTE DE UZ CURENT ÎN DREPTUL AFACERILOR: II.1. Contractul de societate: II.1.1. Noţiune; II.1.2. Caracterele juridice ale contractului de societate; II.1.3. Condiţii de validitate; II.1.4. Societatea simplă: II.1.4.1. Încheierea contractului; II.1.4.2. Capitalul social; II.1.4.3. Părţile de interes; II.1.4.4. Patrimoniul social; II.1.4.5. Hotărârile privind societatea; II.1.4.6. Administrarea societăţii; II.1.4.7. Pierderea calităţii de asociat; II.1.4.8. Încetarea societăţii; II.2. Contractul de vânzare: II.2.1. Noţiune; II.2.2. Caracterele juridice ale vânzării; II.2.3. Condiţii de validitate specifice: II.2.3.1. Incapacităţi speciale de a cumpăra; II.2.3.2. Incapacităţi de a vinde; II.2.3.3. Obiectul vânzării; II.2.3.4. Cauza contractului de vânzare; II.2.4. Efectele contractului de vânzare: II.2.4.1. Limitele garanţiei; II.2.4.2. Înlăturarea obligaţiei de garanţie contra evicţiunii; II.2.5. Varietăţi ale contractului de vânzare; II.2.6. Încetarea contractului de vânzare; II.3. Contractul de schimb: II.3.1. Noţiune şi reguli aplicabile contractului de schimb; II.3.2. Caracterele juridice ale contractului de schimb; II.3.3. Condiţii de validitate pentru încheierea contractului de schimb; II.3.4. Efectele contractului de schimb; II.3.5. Deosebiri dintre contractul de schimb şi cel de vânzare; II.4. Contractul de mandat: II.4.1. Noţiune; II.4.2. Caractere juridice; II.4.3. Condiţii de validitate a contractului: II.4.3.1. Capacitatea părţilor; II.4.3.2. Consimţământul părţilor; II.4.3.3. Obiectul contractului; II.4.3.4. Forma şi întinderea mandatului; II.4.4. Efectele contractului: II.4.4.1. Efecte între părţi; II.4.4.2. Efectele faţă de terţi; II.4.5. Încetarea mandatului; II.4.6. Varietăţi ale contractului de mandat; II.5. Contractul de antrepriză: II.5.1. Noţiune; II.5.2. Caractere juridice; II.5.3. Condiţii de validitate; II.5.4. Efectele contractului: II.5.4.1. Obligaţiile antreprenorului; II.5.4.2. Obligaţiile beneficiarului; II.5.5. Încetarea contractului; II.5.6. Subantrepriza şi acţiunea directă a lucrătorilor; Capitolul III. CONTRACTE SPECIALE ÎNCHEIATE ÎN ACTIVITATEA COMERCIALĂ : III.1. Contractul de locaţiune: III.1.1. Noţiune; III.1.2. Caractere juridice; III.1.3. Formarea contractului de locaţiune: III.1.3.1. Consimţământul părţilor; III.1.3.2. Capacitatea; III.1.3.3. Obiectul contractului; III.1.3.4. Durata locaţiunii; III.1.3.5. Forma contractului; III.1.4. Efectele contractului: III.1.4.1. Obligaţiile locatorului; III.1.4.2. Obligaţiile locatarului; III.1.5. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune; III.1.6. Încetarea locaţiunii; III.2. Contractul de transport: III.2.1. Noţiune şi reguli aplicabile contractului de transport; III.2.2. Caractere juridice ale contractului de transport; III.2.3. Contractul de transport de bunuri: III.2.3.1. Documentul de transport; III.2.3.2. Efecte specifice contractului de transport de bunuri; III.2.3.3. Răspunderea transportatorului de bunuri; III.2.4. Contractul de transport de persoane şi bagaje: III.2.4.1. Efectele specifice contractului de transport de persoane şi bagaje: III.2.4.2. Răspunderea transportatorului de persoane şi bagaje: III.3. Contractul de leasing: III.3.1. Noţiune şi reglementare; III.3.2. Natura juridică; III.3.3. Reguli în vederea încheierii operaţiunii de leasing; III.3.4. Părţile contractului; III.3.5. Efectele contractului de leasing; III.3.6. Formele şi elementele contractului de leasing; III.3.7. Răspunderea părţilor în contractul de leasing; III.3.8. Încetarea contractului de leasing; III.4. Contractul de franciză: III.4.1. Noţiune şi reguli aplicabile contractului de franciză; III.4.2. Caracterele contractului de franciză; III.4.3. Condițiile de valabilitate a contractului de franciză; III.4.4. Obiectul contractului de franciză; III.4.5. Drepturi și obligații ale părților; III.4.6. Încetarea contractului de franciză; III.5. Contractul de tranzacţie: III.5.1. Noţiune; III.5.2. Caractere juridice; III.5.3. Condiţii de validitate; III.5.4. Efectele contractului; Capitolul IV. CONTRACTE SPECIALE PENTRU FINANȚAREA ȘI ASIGURAREA SOCIETĂȚILOR: IV.1. Contractul de împrumut: IV.1.1. Împrumutul de folosinţă: IV.1.1.1. Noţiune; IV.1.1.2. Caractere juridice; IV.1.1.3. Condiţii de validitate a contractului; IV.1.1.4. Efectele contractului de comodat; IV.1.1.5. Încetarea contractului; IV.1.2. Împrumutul de consumaţie: IV.1.2.1. Noţiune; IV.1.2.2. Caractere juridice; IV.1.2.3. Formarea împrumutului de consumaţie; IV.1.2.4. Efectele contractului; IV.1.2.5. Încetarea contractului; IV.2. Contractul de cont curent: IV.2.1. Noţiune şi utilitate; IV.2.2. Caractere juridice; IV.2.3. Încheierea contractului de cont curent; IV.2.4. Efectele contractului; IV.2.5. Încetarea contului de cont curent; IV.3. Contractul de depozit: IV.3.1. Noţiune; IV.3.2. Caractere juridice; IV.3.3. Depozitul obişnuit: IV.3.3.1. Condiţii de fond; IV.3.3.2. Efectele contractului; IV.3.4. Depozitul necesar; IV.3.5. Depozitul hotelier; IV.6. Contractul de asigurare: IV.6.1. Noţiune; IV.6.2. Caractere juridice; IV.6.3. Părţile; IV.6.4. Clasificarea asigurărilor: IV.6.4.1. Asigurarea de bunuri; IV.6.4.2. Asigurarea de răspundere civilă; IV.6.4.3. Asigurarea de persoane; IV.6.5. Efectele contractului de asigurare: IV.6.5.1. Până la producerea evenimentului asigurat; IV.6.5.2. După producerea riscului asigurat; TITLUL IV. ALTE REGLEMENTĂRI CU RELEVANȚĂ PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONIȘTILOR ÎN AFACERI: Capitolul I. LEGISLAŢIA MUNCII: I.1. Obiectul de reglementare al legislaţiei muncii; I.2. Definiţia „contractului individual de muncă” şi reglementarea acestuia în legislaţia românească; I.3. Efectele contractului individual de muncă; I.4. Încetarea contractului individual de muncă; I.5. Răspunderea disciplinară; Capitolul II. ASPECTE DE DREPT FINANCIAR ŞI FISCAL: II.1. Sistemul bugetar român; II.2. Categorii de contribuabili; II.3. Delimitări conceptuale privind impozitele și taxele; II.4. Principiile generale ale Codului fiscal din România; Capitolul III. ELEMENTE DE DREPT PENAL AL AFACERILOR: III.1. Consideraţii preliminare; III.2. Infracţiuni privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale; III.3. Infracţiuni referitoare la activităţile privind insolvenţa; III.4. Infracţiuni privind concurenţa comercială: III.4.1. Infracţiunea de concurenţă neloială; III.4.2. Infracţiunea privind libertatea concurenţei; Capitolul IV. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ACTIVITĂȚILE ECONOMICE: IV.1. Noţiunea „protecție a mediului”; IV.2. Protecția mediului și activitățile comerciale; IV.3. Răspunderea de mediu: IV.3.1. Particularități ale răspunderii de mediu; IV.3.2. Formele răspunderii în dreptul mediului; IV.4. Eco-eticheta; Capitolul V. IMPLICAȚII ALE PROCESULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN DOMENIUL AFACERILOR: V.1. Noţiuni generale; V.2. Legislaţie relevantă; V.3. Caracterele juridice ale contractului de achiziţie publică; V.4. Principii aplicabile procesului de achiziție publică; V.5. Participanţii la procesul de achiziţie publică; V.6. Derularea procesului de achiziții publice: V.6.1. Etapa de planificare și pregătire a procesului achizițiilor publice ; V.6.2. Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului; V.6.3. Procedurile specifice atribuirii contractelor de achiziție publică; V.7. Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (www.e-licitaţie.ro); V.8. Incidente procedurale în procesul de achiziţie publică; BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.

Mihaela Tofan (n. 1976, Iaşi) este profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administrarea Afacerilor. Este licenţiată în știinţe juridice a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1999) şi doctor în ştiinţe juridice în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti (2008). Este profesor Jean Monnet şi director al Catedrei Jean Monnet de Drept financiar european din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, profesor ERASMUS la numeroase universități din Uniunea Europeană și Fulbright alumni la New York University School of Law (2019). Este autoare şi coautoare a 15 volume de specialitate şi a numeroase articole indexate în baze de date internaţionale. A participat cu lucrări la mai mult de 50 de evenimente academice internaţionale.
Ada-Iuliana Popescu (n. 1976, Bârlad) este conferențiar universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administrarea Afacerilor. Este licenţiată în știinţe juridice la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anul 1999, şi doctor în știinţe juridice, din anul 2010. A obținut o bursă de studii şi de cercetare oferită de guvernul federal al SUA şi o bursă Letherman la Universitatea Arkansas, School of Law, SUA (2001-2002). Activitatea sa didactică şi cea de cercetare sunt axate pe aspecte legate de dreptul afacerilor, drept penal şi dreptul mediului. Este coordonator al studenţilor străini Erasmus, la disciplina Business Law. Activitatea academică de peste 20 de ani se concretizează în participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicarea de cărţi şi a numeroase articole în reviste naţionale şi internaţionale indexate în baze de date importante.
Sandra Grădinaru (n. 1982, Iași) este conferențiar universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanţe, Monedă şi Administrarea Afacerilor, și avocat în Baroul Iași, expert al Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul Noului Cod penal şi al Noului Cod de procedură penală. Este doctor în Drept procesual penal cu distincţia „Magna Cum Laudae”, din anul 2014, al Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. De asemenea, este profesor invitat la Universitatea din Modena, Italia, catedra de Drept a Şcolii doctorale, și este absolventă a Institutului Diplomatic Român din cadrul Ministerului de Afaceri Externe. A publicat Supravegherea tehnică în Noul Cod de pro¬cedură penală, Editura C.H. Beck, 2014, și este autoare a trei cărți și a peste 60 de lucrări ştiinţifice publi¬cate în reviste internaţionale prestigioase şi susţinute în cadrul unor congrese internaţionale.