Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

European Financial and Monetary Policies. Past Experiences and Current Challenges

Irina Bilan, Constantin-Marius Apostoaie (editors)

stoc epuizat

Data apariției: 20.12.2023

Domeniu: Ştiinţe economice / Finanţe

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-822-0

Nr. pagini: 284

Format: 17 x 24 cm.

--- LEI

preț de producție

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Online Edition: open access, here.
Ediție online: volumul este disponibil gratuit aici.

[ENG]
This book is the result of the project Jean Monnet Module “Towards New Paradigms of EU Economics: Financial and Monetary Milestones” (EUCONOMICS), supported by the Erasmus+ Programme of the European Union. Combining economic, institutional, and legal aspects, the book provides the essential landmarks for understanding how financial and monetary decision-making responsibilities are shared between local, national, and supranational authorities in the European Union, and for grasping the main design features of the financial and monetary policies in the European Union member states in recent years and how they have adapted to a continuously changing economic, social, and political environment. Based on the authors’ long experience in European economics and finance, the book brings forward an easy-to-read but rich and updated content, useful to students, academics, and professionals alike.

* * *

[RO]
Această carte, editată în limba engleză, este rezultatul proiectului Jean Monnet Module „Towards New Paradigms of EU Economics: Financial and Monetary Milestones” (EUCONOMICS), susținut de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Combinând aspecte economice, instituționale și juridice, cartea oferă repere esențiale pentru cunoașterea modului în care responsabilitățile de luare a deciziilor financiare și monetare sunt împărțite între autoritățile locale, naționale și supranaționale din Uniunea Europeană și pentru a înțelege principalele caracteristici ale politicilor financiare. și monetare din statele membre ale Uniunii Europene din ultimii ani și modul în care acestea s-au adaptat la un mediu economic, social și politic în continuă schimbare. Bazată pe experiența îndelungată a autorilor în economie și finanțe europene, cartea prezintă un conținut ușor de citit, dar bogat și actualizat, util atât studenților, cadrelor universitare, cât și profesioniștilor.

[ENG]
Chapter 1. Institutional Framework of the European Financial and Monetary Policies Chapter 2. European Union’s Budget and Its Role in Shaping the Future of Europe Chapter 3. Features and Recent Challenges of EU Member States’ Tax Policies Chapter 4. Addressing National Priorities through Public Spending in the European Union Countries Chapter 5. Government Debt Policies in the EU Member States: The Path Toward Sustainability Chapter 6. Independent Fiscal Institutions as Safeguards of Fiscal Policy Sustainability in the European Union Chapter 7. EU Local Governments and their Role in Guiding Financial Policies Chapter 8. Monetary Policy of the European Central Bank and its Implications for the Euro Area Economy Chapter 9. Monetary Policy and Non-Bank Financial Intermediation. A Focus on the EU Countries

* * *

[RO]
Capitolul 1. Cadrul instituțional al politicilor financiare și monetare europene Capitolul 2. Bugetul Uniunii Europene și rolul acestuia în modelarea Europei viitorului Capitolul 3. Caracteristici și provocări recente ale politicii impozitelor în statele membre ale UE Capitolul 4. Reflectarea priorităților naționale în cheltuielile publice din țările Uniunii Europene Capitolul 5. Politicile de îndatorare publică în statele membre UE: Calea către sustenabilitate Capitolul 6. Instituțiile fiscale independente ca garant al sustenabilității politicii bugetare în Uniunea Europeană Capitolul 7. Administrațiile publice locale ale stetelor UE și rolul lor în orientarea politicilor financiare Capitolul 8. Politica monetară a Băncii Centrale Europene și implicațiile acesteia pentru economia zonei euro Capitolul 9. Politica monetară și intermedierea financiară nebancară. Studiu privind țările membre ale UE

Irina Bilan (n. 1980, Iași) este în prezent conferențiar universitar doctor la Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniul ei de expertiză include finanțe publice, finanțe internaționale, sisteme bancare și sisteme de securitate socială. Ea a efectuat vizite de cercetare și documentare la Universitatea Paris Dauphine (Franța, 2010), Universitatea din Poitiers (Franța, 2015), Universitatea din Bolton (Regatul Unit, 2018), Universitatea din Zaragoza (Spania, 2018) și Universitatea din Michigan-Flint (SUA, 2019) și a predat în cadrul programului Erasmus în Italia, Turcia, Kazahstan, Belgia, Spania, Maroc, Kârgâzstan, Egipt, Croația, Vietnam etc. Irina Bilan este coordonatorul Modulului Jean Monnet EUCONOMICS (2020-2023) și membră a altor câteva programe Erasmus+. A publicat ca autor sau coautor o carte, mai multe capitole de carte și peste 70 de lucrări în reviste indexate în baze de date internaționale sau volume ale conferințelor naționale și internaționale.
Constantin-Marius Apostoaie (n. 1985, Botoşani) este în prezent conferențiar universitar doctor la Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Domeniul său de expertiză include instituții bancare și financiare, intermediere financiară nebancară, piețe financiare, integrare europeană, finanțare sustenabilă, green banking, management de proiect, educație financiară. Are o bogată experiență în managementul proiectelor (ca director sau membru al echipei) în cadrul mai multor proiecte educaționale și de cercetare (în linii de finanțare precum: Horizon 2020, Erasmus+, Erasmus Mundus, COST, POSDRU, POSCCE, POCU, UEFISCDI). Și-a îmbogățit tehnicile și metodele de predare în diverse vizite de cercetare și predare la zeci de universități din Europa, la New York și Michigan (SUA), în Casablanca și Marrakech (Maroco), în Chișinău (Rep. Moldova) etc. În calitate de cercetător, a publicat ca autor sau coautor mai multe cărți și capitole de carte, precum și peste 70 de lucrări în reviste indexate în baze de date internaționale sau volume ale conferințelor naționale și internaționale.