Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii "Al.I. Cuza" din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
Word Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Fundamentele științifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii. Ediţia a 3-a, revizuită şi adăugită

Marilena Mironiuc

Data apariției: 14.06.2018

Domeniu: Ştiinţe economice / Finanţe

Colecție: ---

ISBN: 978-606-714-466-6

Nr. pagini: 361

Format: 17 x 24 cm.

28.00 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Cuvânt înainte de Marilena Mironiuc. Probleme rezolvate, probleme propuse, teste grilă, soluţii ale testelor grilă de Ciprian Apostol.
Cartea este structurată pe patru capitole, urmate de probleme rezolvate, probleme propuse spre rezolvare şi teste grilă care facilitează înţelegerea şi verificarea gradului de asimilare a cunoştinţelor specifice. Capitolul ȋntâi, după explicarea conceptelor de bază pentru studiul gestiunii financiar-contabile, ilustrează conţinutul şi obiectivele gestiunii financiar-contabile în calitate de componentă a funcţiei financiare. Capitolul al doilea abordează problematica politicii financiare a întreprinderii, punându-se accent pe factorii care influenţează design-ul structurii financiare optime, pe explicarea alternativelor de finanţare şi a tehnicilor de determinare a costului capitalului, pe descrierea structurii pieţei financiare şi a remunerării finanţatorilor. Al treilea capitol se ocupă de fundamentarea deciziilor de investiţii, după explicarea prealabilă a unor categorii şi tehnici utilizate în metodologia de evaluare a eficienţei proiectelor de investiţii. În încheiere, este prezentată gestiunea ciclului de exploatare, pornind de la explicarea modelelor de optimizare a stocurilor, continuând cu gestiunea creditelor comerciale şi a caracteristicilor gestiunii trezoreriei, fără a face abstracţie de instrumentele de planificare financiară care permit un management mai performant al resurselor financiare.
Potenţialii cititori ai acestei cărţi sunt, în primul rând, studenţii doritori:
• să folosească fără echivoc limbajul de specialitate şi termenii consacraţi în domeniul gestiunii financiar-contabile;
• să-şi însuşească metodele şi tehnicile de practicǎ financiarǎ privind identificarea surselor de finanţare, optimizarea structurii financiare a întreprinderii, utilizarea eficientă a resurselor financiare, remunerarea posesorilor de capital, optimizarea ciclului de exploatare, planificarea şi strategia financiară etc.;
• să dezvolte, în mod independent, abilităţi şi competenţe de analiză, sinteză, interpretare şi comunicare cu mediul de afaceri, atât de necesare viitorilor profesionişti creativi şi decidenţi raţionali.
Această lucrare este utilă, ȋn acelaşi timp, profesioniştilor (manageri, investitori, consultanţi financiari) care fundamentează politici de finanţare şi investiţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele într-un domeniu dinamic şi mereu actual.

Cuvânt înainte; CAPITOLUL I. INTRODUCERE ÎN GESTIUNEA FINANCIAR-CONTABILĂ A ÎNTREPRINDERII (autor Marilena Mironiuc): 1.1. Elemente de bază pentru studiul gestiunii finaciar-contabile 1.2. Funcţia financiară în managementul întreprinderii 1.2.1. Evoluţia funcţiei financiare 1.2.2. Rolul funcţiei financiare în principalele sisteme financiare 1.2.3. Cadrul organizatoric al funcţiei financiare 1.3. Gestiunea financiar-contabilă - componenta operaţională a funcţiei financiare 1.3.1. Conţinutul gestiunii financiar-contabile a întreprinderii 1.3.2. Obiectivele gestiunii financiar-contabile a întreprinderii Întrebări test CAPITOLUL II POLITICA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII (autor Marilena Mironiuc): 2.1. Impactul structurii financiar-contabile asupra valorii întreprinderii 2.1.1. Concepte de bază în definirea structurii financiar-contabile a întreprinderii 2.1.2. Structura financiară optimă. Definire şi criterii de alegere Aplicaţia nr. 1. Aplicaţia nr. 2. Aplicaţia nr. 3. Aplicaţia nr. 4. Aplicaţia nr. 5. 2.1.3. Factorii care influenţează configurarea structurii financiare 2.1.4. Structura capitalului şi fazele ciclului de viaţă a întreprinderii 2.2. Alternative de finanţare a întreprinderii 2.2.1. Finanţarea prin capitaluri proprii 2.2.1.1. Formarea capitalului propriu 2.2.1.2. Modalităţi de majorare a capitalului Aplicația nr. 6. Aplicația nr. 7. 2.2.2. Finanţarea prin împrumuturi 2.2.2.1. Împrumuturi pe termen mediu şi lung Aplicaţia nr. 8. 2.2.2.2. Împrumuturi pe termen scurt 2.2.2.3. Rating-ul şi evaluarea credibilităţii emitenţilor titlurilor de credit 2.3. Structura pieţei financiare 2.4. Costul capitalurilor Aplicaţia nr. 9. Aplicaţia nr. 10. 2.5. Politica de dividende 2.5.1. Puncte de vedere privind politica dividendelor 2.5.2. Politica de dividende şi comportamentul întreprinderilor Întrebări test CAPITOLUL III. GESTIUNEA INVESTIŢIILOR ÎN STRATEGIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII (autor Marilena Mironiuc): 3.1. Definire şi caracteristici 3.2. Tipologia investiţiilor 3.3. Conceptul de valoare financiară a timpului 3.4. Fluxurile monetare absorbite şi generate prin investiţii 3.5. Distribuţia temporală a fluxurilor. Tehnicile de actualizare şi capitalizare 3.6. Fundamentarea deciziilor de investiţii în mediu cert 3.6.1. Criteriile financiare de apreciere a eficienţei proiectelor de investiţii 3.6.2. Criterii contabile de analiză a proiectelor de investiţii Aplicaţia nr. 1. Aplicaţia nr. 2. 3.7. Fundamentarea deciziilor de investiţii în mediu aleator. Abordări statistico-matematice Aplicaţia nr. 3. Aplicaţia nr. 4. Aplicaţia nr. 5. Aplicaţia nr. 6. 3.8. Procedura de decizie în managementul investiţiilor Întrebări test CAPITOLUL IV. GESTIUNEA CICLULUI DE EXPLOATARE (autor Marilena Mironiuc): 4.1. Conţinutul ciclului de exploatare 4.2. Obiectivul gestiunii ciclului de exploatare 4.3. Gestiunea stocurilor 4.3.1. Definirea şi caracteristicile stocurilor 4.3.2. Modele de optimizare a stocurilor Aplicaţia nr. 1. Aplicaţia nr. 2. Aplicaţia nr. 3. Aplicaţia nr. 4. 4.4. Gestiunea creditului comercial 4.4.1. Accepţiile creditului comercial 4.4.2. Factorii care influenţează nivelul şi durata creditului comercial 4.4.3. Costurile creditului comercial 4.4.4. Controlul creditelor comerciale 4.5. Determinarea necesarului de finanţare a ciclului de exploatare 4.5.1. Metodele analitice de determinare a necesarului de finanţare pentru exploatare 4.5.2. Metodele sintetice de determinare a necesarului de finanţare pentru exploatare Aplicaţia nr. 5. Aplicaţia nr. 6. Aplicaţia nr. 7. 4.6. Gestiunea trezoreriei 4.6.1. Definirea trezoreriei şi obiective gestiunii trezoreriei 4.6.2. Funcţia de trezorerie 4.6.3. Legătura bugetului de trezorerie cu alte instrumente de planificare financiară 4.6.4. Elaborarea şi interpretarea bugetului de trezorerie 4.6.5. Previzionarea încasărilor şi plăţilor 4.6.6. Determinarea şi acoperirea soldului de trezorerie 4.6.7. Gestionarea soldului de trezorerie 4.6.8. Întocmirea planului zilnic de încasǎri şi plǎţi 4.6.9. Controlul şi analiza trezoreriei Întrebări test; PROBLEME REZOLVATE (autor Ciprian Apostol); PROBLEME PROPUSE (autor Ciprian Apostol); TESTE GRILĂ (autor Ciprian Apostol); SOLUŢII ALE TESTELOR GRILĂ (autor Ciprian Apostol)

Marilena Mironiuc este profesor universitar doctor, titulara disciplinelor Gestiunea financiar-contabilă a ȋntreprinderii, Analiza economico-financiară, Diagnosticul ȋntreprinderii ȋn Departamentul Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Este autoare a 16 cărţi şi cursuri universitare, a 170 de articole şi studii publicate ȋn jurnale sau volume de specialitate cotate ori indexate ȋn baze de date internaţionale. A desfăşurat activităţi de cercetare ȋn 12 proiecte şi granturi obţinute prin competiţie națională și internațională, participând la peste 90 de manifestări ştiinţifice (Kavala-Grecia, Vilnius-Riga, Bologna-Italia, Lyon-Franţa, Brest-Betagne-Franţa, Sofia-Bulgaria, Chişinău-Moldova, Milano-Italia, Antalya-Turcia, California, București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași etc.). A efectuat stagii de formare şi cercetare la Universitatea din Angers, Universitatea din Perugia, INRA Grignon-Paris, Universitatea din Bologna, Universitatea din Neuchâtel, Universitatea din Geneva, Universitatea Paris-Dauphine. Este conducător de doctorat ȋn domeniul Contabilitate.