Domenii
Filosofie şi Ştiinţe sociale
Istorie
Litere
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe economice
Ştiinţe exacte
Ştiinţe juridice
Educaţie fizică
Diverse
Colecții
Academia Practică
Antiqua et Mediaevalia
Bibliografica
Biblioteca de Istorie Literară
Bibliotheca Archaeologica Iassiensis
Bibliotheca Archaeologica Moldaviae
Bibliotheca Classica Iassiensis
Bibliotheca Patristica Iassiensis
BusinessLike
Cicero
Colecția Medico-chirurgicală
Complus
Contribuţii Ieşene de Germanistică
D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii)
Doctoralia
Documenta
Economie şi Societate Liberă
Economikon
Estetică și studii vizuale
Ethnos
Excellentia 150
Exercitium
FIBAS
Fontes Traditionis
Geographia
Hermenia
Historica
Historica Dagesh
Iberica
Imago Mundi
In Honorem
Istorie modernă și memorie culturală
Logos
Monumenta Linguae Dacoromanorum
Observatorul Social
Parenting
Patrimoniu
Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi
Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale
Psihologie Socială şi Aplicată
Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”
Restitutio Historiographica
Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae
Sophia
Sport și Societate
Ştiinţele Educaţiei
Studii de Geografie Politică
Studii Europene
Thesaurus
Thesaurus Classicus
Traditio
Transdisciplinaria
World Literature
Periodice
Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă)
Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

O perspectivă antreprenorială asupra comerțului internațional

Anca Elena Lungu

în stoc

Data apariției: 04.07.2022

Domeniu: Ştiinţe economice / Comerţ

Colecție: Economikon

ISBN: 978-606-714-703-2

Nr. pagini: 330

Format: 17 x 24 cm.

48.30 LEI

preț de producție

ADAUGĂ ÎN COȘ

Poșta Română 3-4 zile lucrătoare livrare gratuită Curier rapid 24-48 ore + taxe de livrare Suport clienți 0232.314.947

Descriere Sumar Despre autori

Lucrarea de față își propune reconcilierea teoriei antreprenoriale cu cea a comerțului internațional, prin furnizarea unei perspective integrate asupra acțiunii antreprenoriale în contextul schimburilor comerciale internaționale. Astfel, se construiește și se consolidează un portret al antreprenorului internațional. Evidențele istorice și empirice subliniază necesitatea unei astfel de abordări, o abordare nouă atât în literatura de specialitate din România, cât și din plan internațional.
Analiza teoriilor consacrate ale comerțului internațional scoate în evidență două deficiențe semnificative, şi anume adoptarea unor repere statice și, în strânsă legătură cu aceasta, respingerea sau negarea rolului pe care îl deține individul-antreprenor. În acest caz, schimburile comerciale internaționale nu reprezintă rezultatul deciziilor antreprenoriale. Ancorarea în tiparele statice nu poate explica dezvoltarea economică, procesul de piață sau schimburile comerciale realizate în cadrul pieței internaționale și, în asemenea circumstanțe, apare necesară o reconsiderare a teoriilor comerțului, prin adoptarea unei perspective dinamice, orientată spre activitatea antreprenorială. Noua abordare propusă în lucrarea de faţă, prin clarificările și argumentele de natură teoretică, epistemologică și metodologică, oferă o privire dinamică sau antreprenorială a schimburilor internaționale, suscitând noi dezbateri.

Prefaţă (Vasile Ișan); Introducere; Abordări preliminare şi metode: 1. Analiză bibliometrică preliminară privind problema de cercetare; 1.1. Date şi metodologie; 1.2. Rezultate şi discuţii pe baza analizei bibliometrice; 2. Obiectivele şi ipotezele cercetării; 3. Metodologia cercetării; Capitolul I. Antreprenor şi antreprenoriat în comerţul internaţional – conceptualizare: I.1. Problema deţinerii de capital: I.1.1. Capitalul – condiţie sine qua non în desfăşurarea activităţii antreprenoriale; I.1.2. Antreprenoriatul nu este condiţionat de deţinerea de capital; I.1.3. Problema deţinerii de capital în comerţul internaţional; I.2. Profitul: I.2.1. Profitul – recompensa pentru asumarea riscului şi incertitudinii: I.2.2. Vigilenţa, perspicacitatea şi deciziile antreprenoriale – premise în obţinerea profitului; 1.2.3. Profitul în schimburile comerciale internaţionale ; I.3. Asumarea riscului şi a incertitudinii: I.3.1. Riscul şi incertitudinea în activitatea antreprenorială; I.3.2. Există cazul aparte al activităţii antreprenoriale în condiţii de certitudine? I.3.3. Risc şi incertitudine în comerţul internaţional; I.4. Cunoaşterea specifică – între capital, incertitudine şi perspicacitate: I.4.1. Cunoaşterea specifică în activitatea antreprenorială; I.4.2. Implicaţiile cunoaşterii specifice în activitatea antreprenorului internaţional; I.5. Inovaţia antreprenorială; I.6. Despre antreprenorul (intern)naţional – concluzii; Capitolul II. Limitele teoriilor comerţului internaţional: II.1. O analiză de ansamblu a problemelor generale ale teoriilor clasice şi neoclasice: II.1.1. Pledoaria invariabilului – acceptarea tuturor condiţiilor statice; II.1.2. Caracterul agregativ; II.1.3. Câteva observaţii referitoare la modelul concurenţei perfecte şi echilibru; II.2. Problemele specifice ale teoriilor clasice şi neoclasice ale comerţului internaţional; II.3. Observaţii finale cu privire la problemele generale şi particulare; II.4. Noile teorii ale comerţului internaţional: II.4.1. Probleme ale noilor teorii ; II.4.2. Eforturile de dinamizare a noilor teorii ale comerţului; II.5. Concluzii privind necesitatea unei alternative; Capitolul III. O perspectivă antreprenorială asupra comerţului internaţional: III.1. Antreprenorul, piaţa liberă, calculul economic şi moneda: III.1.1. Despre procesul pieţei libere şi calculul economic; III.1.2. Moneda în cadrul schimburilor comerciale internaţionale; III.2. Caracterul dinamic al schimburilor comerciale internaţionale şi avantajul comparativ dinamic; III.3. Antreprenorul, firma şi strategia antreprenorială; III.4. O perspectivă asupra dimensiunii antreprenoriale a comerţului internaţional; III.5. Concluzii; Capitolul IV. Cazul istoric şi ilustrarea empirică a antreprenorului în comerţul internaţional: IV.1. Cazul istoric al antreprenorului în schimburile comerciale internaţionale: IV.1.1. Liga Hanseatică; IV.1.2. Veneţia – exemplu al schimburilor antreprenoriale din oraşele stat italiene; IV.1.3. O perspectivă istorică asupra dimensiunii antreprenoriale a schimburilor comerciale internaţionale; IV.2. O argumentare empirică a antreprenorului în comerţul internaţional: IV.2.1. Selectarea variabilelor; IV.2.2. Indicele compozit al antreprenorului internaţional; IV.2.3. Limite; IV.3. Concluzii; Concluzii, contribuţii, limite şi direcţii viitoare de cercetare; Bibliografie selectivă; Anexe: Anexa 1. Rezultatele obţinute în urma analizei bibliometrice preliminare; Anexa 2. Sinteza arhetipurilor antreprenoriale; Anexa 3. Colleganza între Zaccaria Stagnario şi Giovanni Agadi, august 1199; Anexa 4. Valorile iniţiale ale variabilelor selectate pentru crearea indicelui compozit; Anexa 5. Rezultate ale analizei distribuţiei variabilelor considerate; Anexa 6. Histogramele variabilelor selectate; Anexa 7. Matricea corelaţiilor dintre variabile; Anexa 8. Valorile indicelui antreprenorului internaţional, exporturilor şi importurilor în anul 2019; Anexa 9. Ierarhizarea statelor în funcţie de indicele antreprenorului internaţional, exporturi şi importuri.

Anca Elena Lungu (n. 1994, Bacău) a absolvit studiile de licență (2016) și masterat (2018) în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, specializarea Economie și afaceri internaționale. Pe perioada studiilor, a beneficiat de stagii pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice la IAE Gustave Eiffel – École de Management, Université Paris Est-Créteil Val de Marne, Paris, Franța și la Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Lodz, Polonia. Studiile de doctorat, urmate la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, au fost finalizate în noiembrie 2021, prin obținerea titlului de doctor în Economie și afaceri internaționale. Pe parcursul stagiului doctoral, autoarea a participat la peste 20 de conferințe și manifestări științifice naționale și internaționale, atât în țară, cât și în străinătate; a publicat peste 20 de articole în jurnale și reviste de prestigiu. Autoarea este referent științific și secretar al Institutului Friedrich von Hayek România, promovând de o manieră susținută principiile și valorile liberale. Nu în cele din urmă, este cadru didactic asociat la Departamentul de Economie și Relații Internaționale din 2019.